Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

روز جهانی پیکار با دیابت؛ مرگ و میر ناشی از بیماری قند افزایش یافته است

همزمان با روز جهانی پیکار با دیابت یا بیماری قند، سازمان ملل متحد گفته است که میزان مرگ و میر برخاسته از این بیماری در جهان ۳ درصد افزایش یافته است.

در همین حال، برخی پزشکان در مرکزهای درمانی بیماری قند گفته‌اند که شمار افراد مبتلا به این بیماری شان بیشتر شده است. به گفته‌ی آنان، اگر توصیه‌های پزشکی رعایت شوند، از مبتلا شدن افراد به بیماری قند جلوگیری خواهد شد.

محمد ایمل منیر، پزشک به طلوع‌نیوز گفت: «متاسفانه مریضی شکر از سال‌های قبلی کرده افزایش یافته، ۳۰‌ یا ۴۰ فیصد مریضان این بیماری افزایش یافته و تقریبا روزانه ۸۰ الی ۹۰ مریض مراجعه می‌کنند.»

سید عبدالله احمدی، پزشک دیگر می‌گوید: «توصیه من به مردم این است که در زندگی روزمره خود یک تقسیم اوقات منظم را برای ورزش و همچنان تغییر سبک زندگی خود و استفاده از غذاهای سالم بسازند.»

مقبول سلطان، بیمار هفتاد ساله که در یکی از مرکزهای درمانی به خبرنگار طلوع‌نیوز گفت: «پیش بیماری نداشتم، سیزده سال شده که کوچ ما این‌جا به کابل آمده و تکلیف شکر هم پیدا کردم. تکلیف قلب هم دارم.»

خان محمد، بیمار گفت: «دهنم زیاد خشکی می‌کرد و زیاد تشناب می‌رفتیم، باز خواهر خانم‌اش که داکتر است، گفت یک دفعه مرکز کنترول شکر برو.»

بربنیاد آمارهای نشر شده از سوی سازمان ملل متحد، شیوع دیابت با بیماری قند در بیست سال پسین در کشورهای با درآمد پایین و متوسط ​​با سرعت بیشتر نسبت به کشورهای با درآمد بالا، افزایش یافته است و میان سال‌های ۲۰۰۰ تا ۲۰۱۹، میزان مرگ و میر مبتلایان به بیماری قند سه درصد افزایش داشته است.

روز جهانی پیکار با دیابت؛ مرگ و میر ناشی از بیماری قند افزایش یافته است

در همین حال، برخی پزشکان در مرکزهای درمانی بیماری قند گفته‌اند که شمار افراد مبتلا به این بیماری شان بیشتر شده است.

تصویر بندانگشتی

همزمان با روز جهانی پیکار با دیابت یا بیماری قند، سازمان ملل متحد گفته است که میزان مرگ و میر برخاسته از این بیماری در جهان ۳ درصد افزایش یافته است.

در همین حال، برخی پزشکان در مرکزهای درمانی بیماری قند گفته‌اند که شمار افراد مبتلا به این بیماری شان بیشتر شده است. به گفته‌ی آنان، اگر توصیه‌های پزشکی رعایت شوند، از مبتلا شدن افراد به بیماری قند جلوگیری خواهد شد.

محمد ایمل منیر، پزشک به طلوع‌نیوز گفت: «متاسفانه مریضی شکر از سال‌های قبلی کرده افزایش یافته، ۳۰‌ یا ۴۰ فیصد مریضان این بیماری افزایش یافته و تقریبا روزانه ۸۰ الی ۹۰ مریض مراجعه می‌کنند.»

سید عبدالله احمدی، پزشک دیگر می‌گوید: «توصیه من به مردم این است که در زندگی روزمره خود یک تقسیم اوقات منظم را برای ورزش و همچنان تغییر سبک زندگی خود و استفاده از غذاهای سالم بسازند.»

مقبول سلطان، بیمار هفتاد ساله که در یکی از مرکزهای درمانی به خبرنگار طلوع‌نیوز گفت: «پیش بیماری نداشتم، سیزده سال شده که کوچ ما این‌جا به کابل آمده و تکلیف شکر هم پیدا کردم. تکلیف قلب هم دارم.»

خان محمد، بیمار گفت: «دهنم زیاد خشکی می‌کرد و زیاد تشناب می‌رفتیم، باز خواهر خانم‌اش که داکتر است، گفت یک دفعه مرکز کنترول شکر برو.»

بربنیاد آمارهای نشر شده از سوی سازمان ملل متحد، شیوع دیابت با بیماری قند در بیست سال پسین در کشورهای با درآمد پایین و متوسط ​​با سرعت بیشتر نسبت به کشورهای با درآمد بالا، افزایش یافته است و میان سال‌های ۲۰۰۰ تا ۲۰۱۹، میزان مرگ و میر مبتلایان به بیماری قند سه درصد افزایش داشته است.

هم‌رسانی کنید

دیدگاه تان در این باره