Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

شورای طبی: پنجاه درصد خدمات طبی کشور غیرمعیاری هستند

شورای طبی افغانستان گفته است که هنوز هم ۵۰ درصد خدمات بخش بهداشتی در کشور غیرمعیاری است.

مسوولان این شورا در مراسم گشایش بخش ولایت شورای طبی در زون جنوب شرق گفته‌اند که شورای طبی افغانستان تلاش‌های مشترک با نهادهای مربوطه را به هدف معیاری‌سازی خدمات بهداشتی در کشور آغاز کرده است.

بخش ولایتی این شورای در جنوب شرق در ولایت پکتیا گشایش یاقت.

خسرو يوسف‌زی رییس اداره نظارت و ارزیابی شورای طبی افغانستان گفت: «دیپارتمنت نظارت و ارزیابی شورای طبی افغانستان تصمیم دارد که یک ارزیابی بالای میدیکل توریزم (Medical Tourism) انجام بدهد.»

نجیب‌الله عضو شورای طبی افغانستان در این مراسم گفته است: «شورای طبی افغانستان قرار است که در شش زون فعالیت خود را آغاز بکند که امروز افتتاح زون جنوب شرق یا زون پکتیا بود که در اقمار آن ولایت‌های مثل پکتیکا، غزنی و خوست شامل است.»

بنا بر گفته‌های مسوولان در این شورا، بر اساس یک بررسی حکومت پیشین، شهروندان کشور سالانه بیش از۴۸۰ ميليون دالر را به هدف درمان در کشورهای خارجی هزینه می‌کردند و این رقم ممکن اکنون افزایش یافته باشد.

احمدشاه شکوهمند مشاورتخنیکی شورای طبی افغانستان در این باره گفت: «حدود بالاتر از هزار میلیون دالر است که در سال از افغانستان بیرون می‌شود.»

در همین حال، پزشکان نیز نقش شورای طبی افغانستان را در معیاری سازی خدمات بهداشتی مهم می‌دانند. پزشکان تاکید دارند که سیستم بهداشتی کشور باید با معیارهای جهانی برابر شود.

محمد شريف فرقانی رییس دانشکده پزشکی دانشگاه پکتيا گفت: «مشکلاتی که در بخش طبابت وجود دارد با تطبیق اصول وزارت صحت عامه و همکاری وزارت تحصیلات عالی حل خواهد شد.»

شورای طبی در سال ۱۳۹۷ خورشیدی به عنوان یک اداره مستقل دولتی و به هدف معیاری‌سازی و تقویت سکتور بهداشتی تاسیس شد.

شورای طبی: پنجاه درصد خدمات طبی کشور غیرمعیاری هستند

در همین حال، پزشکان نیز نقش شورای طبی افغانستان را در معیاری سازی خدمات بهداشتی مهم می‌دانند.

تصویر بندانگشتی

شورای طبی افغانستان گفته است که هنوز هم ۵۰ درصد خدمات بخش بهداشتی در کشور غیرمعیاری است.

مسوولان این شورا در مراسم گشایش بخش ولایت شورای طبی در زون جنوب شرق گفته‌اند که شورای طبی افغانستان تلاش‌های مشترک با نهادهای مربوطه را به هدف معیاری‌سازی خدمات بهداشتی در کشور آغاز کرده است.

بخش ولایتی این شورای در جنوب شرق در ولایت پکتیا گشایش یاقت.

خسرو يوسف‌زی رییس اداره نظارت و ارزیابی شورای طبی افغانستان گفت: «دیپارتمنت نظارت و ارزیابی شورای طبی افغانستان تصمیم دارد که یک ارزیابی بالای میدیکل توریزم (Medical Tourism) انجام بدهد.»

نجیب‌الله عضو شورای طبی افغانستان در این مراسم گفته است: «شورای طبی افغانستان قرار است که در شش زون فعالیت خود را آغاز بکند که امروز افتتاح زون جنوب شرق یا زون پکتیا بود که در اقمار آن ولایت‌های مثل پکتیکا، غزنی و خوست شامل است.»

بنا بر گفته‌های مسوولان در این شورا، بر اساس یک بررسی حکومت پیشین، شهروندان کشور سالانه بیش از۴۸۰ ميليون دالر را به هدف درمان در کشورهای خارجی هزینه می‌کردند و این رقم ممکن اکنون افزایش یافته باشد.

احمدشاه شکوهمند مشاورتخنیکی شورای طبی افغانستان در این باره گفت: «حدود بالاتر از هزار میلیون دالر است که در سال از افغانستان بیرون می‌شود.»

در همین حال، پزشکان نیز نقش شورای طبی افغانستان را در معیاری سازی خدمات بهداشتی مهم می‌دانند. پزشکان تاکید دارند که سیستم بهداشتی کشور باید با معیارهای جهانی برابر شود.

محمد شريف فرقانی رییس دانشکده پزشکی دانشگاه پکتيا گفت: «مشکلاتی که در بخش طبابت وجود دارد با تطبیق اصول وزارت صحت عامه و همکاری وزارت تحصیلات عالی حل خواهد شد.»

شورای طبی در سال ۱۳۹۷ خورشیدی به عنوان یک اداره مستقل دولتی و به هدف معیاری‌سازی و تقویت سکتور بهداشتی تاسیس شد.

هم‌رسانی کنید

دیدگاه تان در این باره