Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

پیکر خلیل رحمان نرم‌گو پزشک و فعال مدنی بغلان به‌خاک سپرده شد

پیکر خلیل رحمان نرم‌گو، پزشک و از فعالان جامعۀ مدنی مشهور بغلان امروز چهارشنبه به‌خاک سپرده شد.

خلیل رحمان نرم‌گو سه شنبه شب از سوی مردان تفنگ‌دار ناشناس هنگامی در ولسوالی بغلان مرکزی ترور شد که از کار به‌سوی خانه‌اش می رفت.

نزدیکان این پزشک می‌گویند که او بیش از چهل سال چون پزشک و فعال رسانه‌یی در بغلان کار کرد و برای درمان بیماران حتی به ولسوالی‌های دور دست زیر حاکمیت طالبان در بغلان  نیز سفر می‌کرد.

اعضای خانواده این پزشک از حکومت می‌خواهند که عاملان ترور او را شناسایی و به کیفر برساند.

بکتاش، پسر خلیل رحمان نرم‌گو گفت: «چهل سال در این وطن جنگ بود. وطن را رها نکرد و خدمت به مردم کرد. در ولایتی که زخمی می‌بود، مریض پیدا می‌شد به آن ولایت می‌رفت.»

آرش دوشیوال، از دوستان نرم‌گو نیز افزود: «ما نمی‌دانیم که این از طرف دولت است یا از طرف طالب است. کی است؟ ما از دولت خواهش‌مندیم که عاملان قضیه را برای ما پیدا کند.»

خلیل رحمان نرم‌گو، مسؤول بخش جراحی شفاخانه بغلان بود.

نزدیکان و دوستان این پزشک شناخته شده، می‌گویند که او در کنار پزشکی، پیشینه کارهای فرهنگی، مدنی و رسانه‌یی نیز داشت و گاهی هم طنز نویسی می‌کرد.

حبیب رحمان شیرزی، خبرنگار در بغلان بیان داشت: «تمام افکار و کارکردهای ایشان باید نوشته شود و ثبت تاریخ شود.»

محمد اکبر بارکزی، والی بغلان نیز اظهار داشت: «از نهادهای امنیتی، کشفی و استخباراتی خواسته شده‌است که این رویداد را به‌گونۀ جدی بررسی کنند و به آن توجه کنند.»

طالبان دست داشتن شان در ترور خلیل رحمان نرم‌‎گو را رد کرده‌اند.

بربنیاد آمارهای سازمان ملل متحد، در ماه‌های پسین ترورهای هدفمندانه بیشترین قربانی را از غیرنظامیان گرفته است و بیش از ۱۲۰۰تن در سال ۲۰۲۰ در حمله‌های هدفمندانه در افغانستان جان باخته‌اند.

پیکر خلیل رحمان نرم‌گو پزشک و فعال مدنی بغلان به‌خاک سپرده شد

خلیل رحمان نرم‌گو سه شنبه شب از سوی مردان تفنگ‌دار ناشناس هنگامی در ولسوالی بغلان مرکزی ترور شد که از کار به‌سوی خانه‌اش می رفت.

تصویر بندانگشتی

پیکر خلیل رحمان نرم‌گو، پزشک و از فعالان جامعۀ مدنی مشهور بغلان امروز چهارشنبه به‌خاک سپرده شد.

خلیل رحمان نرم‌گو سه شنبه شب از سوی مردان تفنگ‌دار ناشناس هنگامی در ولسوالی بغلان مرکزی ترور شد که از کار به‌سوی خانه‌اش می رفت.

نزدیکان این پزشک می‌گویند که او بیش از چهل سال چون پزشک و فعال رسانه‌یی در بغلان کار کرد و برای درمان بیماران حتی به ولسوالی‌های دور دست زیر حاکمیت طالبان در بغلان  نیز سفر می‌کرد.

اعضای خانواده این پزشک از حکومت می‌خواهند که عاملان ترور او را شناسایی و به کیفر برساند.

بکتاش، پسر خلیل رحمان نرم‌گو گفت: «چهل سال در این وطن جنگ بود. وطن را رها نکرد و خدمت به مردم کرد. در ولایتی که زخمی می‌بود، مریض پیدا می‌شد به آن ولایت می‌رفت.»

آرش دوشیوال، از دوستان نرم‌گو نیز افزود: «ما نمی‌دانیم که این از طرف دولت است یا از طرف طالب است. کی است؟ ما از دولت خواهش‌مندیم که عاملان قضیه را برای ما پیدا کند.»

خلیل رحمان نرم‌گو، مسؤول بخش جراحی شفاخانه بغلان بود.

نزدیکان و دوستان این پزشک شناخته شده، می‌گویند که او در کنار پزشکی، پیشینه کارهای فرهنگی، مدنی و رسانه‌یی نیز داشت و گاهی هم طنز نویسی می‌کرد.

حبیب رحمان شیرزی، خبرنگار در بغلان بیان داشت: «تمام افکار و کارکردهای ایشان باید نوشته شود و ثبت تاریخ شود.»

محمد اکبر بارکزی، والی بغلان نیز اظهار داشت: «از نهادهای امنیتی، کشفی و استخباراتی خواسته شده‌است که این رویداد را به‌گونۀ جدی بررسی کنند و به آن توجه کنند.»

طالبان دست داشتن شان در ترور خلیل رحمان نرم‌‎گو را رد کرده‌اند.

بربنیاد آمارهای سازمان ملل متحد، در ماه‌های پسین ترورهای هدفمندانه بیشترین قربانی را از غیرنظامیان گرفته است و بیش از ۱۲۰۰تن در سال ۲۰۲۰ در حمله‌های هدفمندانه در افغانستان جان باخته‌اند.

هم‌رسانی کنید