تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

افزایش بیماران مشکوک ویروس کرونا پس از روزهای عید

شمار بیماران مشکوک بیماری کووید نزده  پس از روزهای عید درشفاخانه های پایتخت افزایش یافته است.

پزشکان در شماری از شفاخانه‎های پایتخت هشدار می‎دهند که هرگونه بی پروایی در برابر خطرهای برخاسته از ویروس کرونا فاجعه بار خواهد بود.

شفاخانه افغان جاپان در کابل که در روز های پیش ازعید گواه حضور بیماران مشکوک به ویروس کرونا بود؛ در دو روز پسین برشمار مراجعان این مرکز درمانی افزایش به میان آمده است.

خاطره حلیمی، کارمند شفاخانه افغان جاپان، گفت: «تعداد مراجعین ما بیش از ۱۵۰ نفر می شود و زیادتر جوانان است. این را نشان می دهدکه کرونا در حال زیاد شدن است  و حالا بیشتر افراد مراجعین جوانان استند.»

احمد ظاهر سلطانی، رییس شفاخانه افغان جاپان، گفت: «خواهش ما این است که به توصیه های بهداشتی وزارت صحت عامه توجه کرده و آنرا مراعات کنند. تا ما از یک فاجعه جلوگیری کنیم.»

در همین حال، کابینه حکومت فیصله کرده است تا دانشگاه های دولتی و خصوصی درکشور بازگشایی شوند اما ازبازگشایی مکتب ها تاکنون خبری نیست.

صدیق صدیقی، سخنگوی رییس جمهور، گفت: «فیصله شد که وزارت معارف دوباره طرح جدید را بر بازگشایی مکاتب در جلسه آینده کابینه آماده کنند تا در این مورد تصمیم گرفته شود. یعنی به این معنی که مکاتب شاید فردا "چهارشنبه" باز نشود و منتظر تصمیم هفته آینده کابینه باید باشیم.»

اکمل سمسور، سخنگوی وزارت صحت عامه، گفت: «رهنمود ها و معیاری های را شریک ساختیم که مکاتب و دانشگاه باید طوری آماده شود که گردش ویروس کمتر باشد.»

شماری از باشنده‌گان کابل می‌گویند که مردم هنوزهم باید تهدید ویروس کرونا را جدی بگیرند.

سوزان، باشنده کابل، گفت: «مردم باید کرونا را جدی بگیرد و توصیه های را رعایت کنند.»

ذکرالله، باشنده کابل، گفت: «مردم توصیه ها را مراعات نمی کنند و باید تلاش کنند تا جدی بگیرند و به کرونا مبتلا نشوند.»

در دو روز پسین کم ازکم دو صد بیمار مشکوک به بیماری کووید نزده به این شفاخانه مراجعه کرده اند.

پزشکان  از شهروندان کشور می خواهند که خطرهای برخاسته از ویروس کرونا را دست کم نگیرند.

در حالی که وزارت صحت عامه شمار رویداد تایید شده ویروس کرونا در کشور را ۳۶ هزار و ۷۴۶، شمار جان باخته گان را یک هزار ۲۸۸ و شمار بهبود یافته گان را نزدیک به ۲۶ هزار می گوید.

اما یک گزارش اخیر سیگر شمار جان باخته گان بیماری کووید نزده را درافغانستان بیشتر ازآمار رسمی دراین کشور گفته است.

افزایش بیماران مشکوک ویروس کرونا پس از روزهای عید

پزشکان می‌گویند که هرگونه بی پروایی در برابر خطرهای برخاسته از ویروس کرونا فاجعه بار خواهد بود.

تصویر بندانگشتی

شمار بیماران مشکوک بیماری کووید نزده  پس از روزهای عید درشفاخانه های پایتخت افزایش یافته است.

پزشکان در شماری از شفاخانه‎های پایتخت هشدار می‎دهند که هرگونه بی پروایی در برابر خطرهای برخاسته از ویروس کرونا فاجعه بار خواهد بود.

شفاخانه افغان جاپان در کابل که در روز های پیش ازعید گواه حضور بیماران مشکوک به ویروس کرونا بود؛ در دو روز پسین برشمار مراجعان این مرکز درمانی افزایش به میان آمده است.

خاطره حلیمی، کارمند شفاخانه افغان جاپان، گفت: «تعداد مراجعین ما بیش از ۱۵۰ نفر می شود و زیادتر جوانان است. این را نشان می دهدکه کرونا در حال زیاد شدن است  و حالا بیشتر افراد مراجعین جوانان استند.»

احمد ظاهر سلطانی، رییس شفاخانه افغان جاپان، گفت: «خواهش ما این است که به توصیه های بهداشتی وزارت صحت عامه توجه کرده و آنرا مراعات کنند. تا ما از یک فاجعه جلوگیری کنیم.»

در همین حال، کابینه حکومت فیصله کرده است تا دانشگاه های دولتی و خصوصی درکشور بازگشایی شوند اما ازبازگشایی مکتب ها تاکنون خبری نیست.

صدیق صدیقی، سخنگوی رییس جمهور، گفت: «فیصله شد که وزارت معارف دوباره طرح جدید را بر بازگشایی مکاتب در جلسه آینده کابینه آماده کنند تا در این مورد تصمیم گرفته شود. یعنی به این معنی که مکاتب شاید فردا "چهارشنبه" باز نشود و منتظر تصمیم هفته آینده کابینه باید باشیم.»

اکمل سمسور، سخنگوی وزارت صحت عامه، گفت: «رهنمود ها و معیاری های را شریک ساختیم که مکاتب و دانشگاه باید طوری آماده شود که گردش ویروس کمتر باشد.»

شماری از باشنده‌گان کابل می‌گویند که مردم هنوزهم باید تهدید ویروس کرونا را جدی بگیرند.

سوزان، باشنده کابل، گفت: «مردم باید کرونا را جدی بگیرد و توصیه های را رعایت کنند.»

ذکرالله، باشنده کابل، گفت: «مردم توصیه ها را مراعات نمی کنند و باید تلاش کنند تا جدی بگیرند و به کرونا مبتلا نشوند.»

در دو روز پسین کم ازکم دو صد بیمار مشکوک به بیماری کووید نزده به این شفاخانه مراجعه کرده اند.

پزشکان  از شهروندان کشور می خواهند که خطرهای برخاسته از ویروس کرونا را دست کم نگیرند.

در حالی که وزارت صحت عامه شمار رویداد تایید شده ویروس کرونا در کشور را ۳۶ هزار و ۷۴۶، شمار جان باخته گان را یک هزار ۲۸۸ و شمار بهبود یافته گان را نزدیک به ۲۶ هزار می گوید.

اما یک گزارش اخیر سیگر شمار جان باخته گان بیماری کووید نزده را درافغانستان بیشتر ازآمار رسمی دراین کشور گفته است.

هم‌رسانی کنید