تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی
صحت

ریاست صحت‌عامه غور: بیش از صدهزار تن از خدمات بهداشتی محروم استند

همزمان با گسترش ویروس کرونا در کشور، مسؤولان ریاست صحت‌عامه ولایت غور می‌گویند که بیشتر از صدهزار تن از باشنده‌گان این ولایت از خدمات بهداشتی محروم استند.

به گفتۀ این مسؤولان، در هفته‌‎های پسین صدها تن از ایران وارد این ولایت شده‌اند؛ اما به علت نبود آزمایشگاه تاکنون این بازگشت کننده‌گان آزمایش نشده‌اند.

جمعه گل یعقوبی، رییس صحت‌عامه غور می‌گوید که در تمام شفاخانه‌های این ولایت امکانات بهداشتی برای نگهداری افراد مشکوک به ویروس کرونا و مهار این ویروس وجود ندارد: «نگرانی دیگر ما این است که بسیاری از هم‌وطنان ما که در ایران بودند، مستقیم از ولایت‌های هرات، فراه و نیمروز به این ولایت می‌آیند و این نگرانی را بیشتر ساخته‌است.»

شورای ولایتی غور، نگران کمبود امکانات بهداشتی در این ولایت است و از وزارت صحت‌عامه می‌خواهد که برای مهار ویروس کرونا، امکانات و پزشکان متخصص را به غور بفرستد.

عبدالحمید ناطقی، عضوشورای ولایتی غور گفت: «نه پزشک متخصص در این ولایت وجود دارد و نه وسایل وقایوی در این ولایت وجود دارد و این باعث نهایت نگرانی ما است.»

برخی از فعالان جامعه مدنی در غور، هشدار می‌دهند که اگر جلو شیوع ویروس کرونا در این ولایت گرفته نشود و بازگشت کننده‌گان از ایران به گونۀ درست بررسی نشود، یک فاجعه انسانی در غور رخ خواهد داد.

حسن حکیمی، فعال جامعه مدنی در غور بیان داشت: «افرادی که در ایران بودند، بدون کدام آزمایش برگشته‌اند و بدون آگاهی دهی هرکس به مناطق خودشان رفته‌اند. از بسیاری مناطق گزارش‌هایی می‌رسند که شماری از افراد مریض استند. در غور هیچ امکانات برای آزمایش نیست و این باعث نگرانی ما است که مبادا فاجعه‌یی رخ بدهد.»

تاکنون یک رویداد کوید نوزده در ولایت غور ثبت شده‌است. آنگونه که مسؤولان صحت عامه غور می‌گویند، آزمایش‌های چهار رویداد مشکوک ویروس کرونا را به علت توقف پروازها و مسدود بودن راه‌ها، به آزمایشگاه‌ها در کابل و هرات نفرستاده‌اند.

صحت

ریاست صحت‌عامه غور: بیش از صدهزار تن از خدمات بهداشتی محروم استند

مسؤولان صحت عامه ولایت غور می‌گویند که شمار زیادی از باشنده‌گان این ولایت که در ایران بودند، بدون آزمایش دوباره به مناطق شان برگشته‌اند.

تصویر بندانگشتی

همزمان با گسترش ویروس کرونا در کشور، مسؤولان ریاست صحت‌عامه ولایت غور می‌گویند که بیشتر از صدهزار تن از باشنده‌گان این ولایت از خدمات بهداشتی محروم استند.

به گفتۀ این مسؤولان، در هفته‌‎های پسین صدها تن از ایران وارد این ولایت شده‌اند؛ اما به علت نبود آزمایشگاه تاکنون این بازگشت کننده‌گان آزمایش نشده‌اند.

جمعه گل یعقوبی، رییس صحت‌عامه غور می‌گوید که در تمام شفاخانه‌های این ولایت امکانات بهداشتی برای نگهداری افراد مشکوک به ویروس کرونا و مهار این ویروس وجود ندارد: «نگرانی دیگر ما این است که بسیاری از هم‌وطنان ما که در ایران بودند، مستقیم از ولایت‌های هرات، فراه و نیمروز به این ولایت می‌آیند و این نگرانی را بیشتر ساخته‌است.»

شورای ولایتی غور، نگران کمبود امکانات بهداشتی در این ولایت است و از وزارت صحت‌عامه می‌خواهد که برای مهار ویروس کرونا، امکانات و پزشکان متخصص را به غور بفرستد.

عبدالحمید ناطقی، عضوشورای ولایتی غور گفت: «نه پزشک متخصص در این ولایت وجود دارد و نه وسایل وقایوی در این ولایت وجود دارد و این باعث نهایت نگرانی ما است.»

برخی از فعالان جامعه مدنی در غور، هشدار می‌دهند که اگر جلو شیوع ویروس کرونا در این ولایت گرفته نشود و بازگشت کننده‌گان از ایران به گونۀ درست بررسی نشود، یک فاجعه انسانی در غور رخ خواهد داد.

حسن حکیمی، فعال جامعه مدنی در غور بیان داشت: «افرادی که در ایران بودند، بدون کدام آزمایش برگشته‌اند و بدون آگاهی دهی هرکس به مناطق خودشان رفته‌اند. از بسیاری مناطق گزارش‌هایی می‌رسند که شماری از افراد مریض استند. در غور هیچ امکانات برای آزمایش نیست و این باعث نگرانی ما است که مبادا فاجعه‌یی رخ بدهد.»

تاکنون یک رویداد کوید نوزده در ولایت غور ثبت شده‌است. آنگونه که مسؤولان صحت عامه غور می‌گویند، آزمایش‌های چهار رویداد مشکوک ویروس کرونا را به علت توقف پروازها و مسدود بودن راه‌ها، به آزمایشگاه‌ها در کابل و هرات نفرستاده‌اند.

هم‌رسانی کنید