Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
Thumbnail

شمار بیماران کوویدنزده در کشور به ۵۲۲۶ تن رسید

وزارت صحت‌عامه می‌گوید که در ۲۴ ساعت گذشته ۲۵۹ رویداد مثبت دیگر ویروس کرونا در کشور ثبت شده‌اند. 

‏در این مدت زمان، پنج بیمار کوویدنزده جان باخته‌اند و ۴۲ بیمار هم‌ بهبود یافته‌اند. 

‏با این آمار تازه، شمار بیماران به ۵۲۲۶ تن، شمار جان باخته‌گان به ۱۳۲ تن و بهبود یافته‌گان به ۶۵۲ تن رسید.

رویدادهای تازه ویروس کرونا در ولایت‌های بلخ، کندهار، کابل، تختر، ننگرهار، هرات، کنر، پروان، بادغیس، جوزجان، بغلان، وردک، لوگر، دایکندی، پنجشیر، فاریاب، زابل، کندز، نیمروز، فراه بامیان، هلمند، غور و‌ لغمان ثبت شده‌اند. 

بیشترین این رویدادهای تازه در ۲۴ ساعت گذشته هم در بلخ ثبت شده‌اند؛ ولایتی که سه روز‌ می‌شود محدودیت‌های رفت و آمد در آن برداشته شده‌است. 

پنج‌ بیمار جان باخته هم در ولایت‌های هرات، لوگر، سمنگان و جوزجان بوده‌اند.

شمار بیماران کوویدنزده در کشور به ۵۲۲۶ تن رسید

بیشترین رویدادهای تازه در ۲۴ ساعت گذشته در بلخ ثبت شده‌اند؛ ولایتی که سه روز‌ می‌شود محدودیت‌های رفت و آمد در آن برداشته شده‌است. 

Thumbnail

وزارت صحت‌عامه می‌گوید که در ۲۴ ساعت گذشته ۲۵۹ رویداد مثبت دیگر ویروس کرونا در کشور ثبت شده‌اند. 

‏در این مدت زمان، پنج بیمار کوویدنزده جان باخته‌اند و ۴۲ بیمار هم‌ بهبود یافته‌اند. 

‏با این آمار تازه، شمار بیماران به ۵۲۲۶ تن، شمار جان باخته‌گان به ۱۳۲ تن و بهبود یافته‌گان به ۶۵۲ تن رسید.

رویدادهای تازه ویروس کرونا در ولایت‌های بلخ، کندهار، کابل، تختر، ننگرهار، هرات، کنر، پروان، بادغیس، جوزجان، بغلان، وردک، لوگر، دایکندی، پنجشیر، فاریاب، زابل، کندز، نیمروز، فراه بامیان، هلمند، غور و‌ لغمان ثبت شده‌اند. 

بیشترین این رویدادهای تازه در ۲۴ ساعت گذشته هم در بلخ ثبت شده‌اند؛ ولایتی که سه روز‌ می‌شود محدودیت‌های رفت و آمد در آن برداشته شده‌است. 

پنج‌ بیمار جان باخته هم در ولایت‌های هرات، لوگر، سمنگان و جوزجان بوده‌اند.

هم‌رسانی کنید