تازه‌ترین خبرها
Thumbnail

عید در سایه کرونا؛ وزارت حج: در ادای نماز عید در مسجد اجبار نیست

در آستانه فرارسیدن عید رمضان، وزارت ارشاد حج و اوقاف می‌گوی کسانی‌که به بیماری کوویدنزده و یا بیماری‌های ساری مبتلا استند در نماز عید شرکت نکنند.

عبدالحکیم منیب، نامزد وزارت ارشاد حج و اوقاف که امروز در یک نشست خبری مشترک با وزیر صحت‌عامه شرکت کرده بو گفت کسانی که زنده‌گی خود و دیگران را در خطر می‌اندازند گنهکار استند.

نامزد وزیر ارشاد حج و اوقاف افزود که نماز عید فرض نیست و در اوضاع کنونی اجباری در ادای آن در مسجد نیز وجود ندارد: «برای نماز عید هم کسانی که این تکلیف‌ها را دارند و یا خوف از این مرض دارند از رفتن به نماز عید جلوگیری کنند.»‬

در همین حال فیروزالدین فیروز، وزیر صحت‌عامه گفت که در بیست چهار ساعت گذشته ۵۴۲ رویداد تازه ویروس کرونا در کشور ثبت شده‌اند و دوازده بیمار کووید نزده نیز جان باخته‌اند.‬

شمار مبتلایان این ویروس در افغانستان به اکنون به ۹۲۱۶ تن رسیده‌است.‬

وزارت امور داخله نیز از شهروندان کشور می‌خواهد که از گشت‌وگذار در شهر در روزهای عید خوداری کنند و از خانه هایشان بیرون نشوند.‬

‫
طارق آرین، سخن‌گوی این وزارت گفت: «نیروهای امنیتی قیود گشت و گذار را در روزهای عید تطبیق می‌کنند انتظار و خواست ما از شهروندان این است که قیود را مراعات کنند بخاطر این که همه راه‌های عمومی و فرعی به روی ترافیک مسدود استند.»‬

اما ادامه چنین اوضاع زنده‌گی را برای شماری از شهروندان دشوار ساخته‌است، مولود که در گوشه‌یی از شهر کابل کفش دوزی می‌کند مسوولیت یک خانواده ده نفری را دارد: «من ریش سفید میایم اینجا می‌نشینم که برای ما کمک شود. تا کی اینقدر زحمت و تکلیف سر ما تیر شود.»‬

وزیر صحت‌عامه می‌گوید که طرح برداشتن تدریجی محدودیت از شهر و برگشتن مردم به زنده‌گی عادی با درنظر گرفتن تدابیر بهداشتی از سوی کابینه تایید شده‌است.

عید در سایه کرونا؛ وزارت حج: در ادای نماز عید در مسجد اجبار نیست

در بیست چهار ساعت گذشته ۵۴۲ رویداد تازه ویروس کرونا در کشور ثبت شده‌اند‬

Thumbnail

در آستانه فرارسیدن عید رمضان، وزارت ارشاد حج و اوقاف می‌گوی کسانی‌که به بیماری کوویدنزده و یا بیماری‌های ساری مبتلا استند در نماز عید شرکت نکنند.

عبدالحکیم منیب، نامزد وزارت ارشاد حج و اوقاف که امروز در یک نشست خبری مشترک با وزیر صحت‌عامه شرکت کرده بو گفت کسانی که زنده‌گی خود و دیگران را در خطر می‌اندازند گنهکار استند.

نامزد وزیر ارشاد حج و اوقاف افزود که نماز عید فرض نیست و در اوضاع کنونی اجباری در ادای آن در مسجد نیز وجود ندارد: «برای نماز عید هم کسانی که این تکلیف‌ها را دارند و یا خوف از این مرض دارند از رفتن به نماز عید جلوگیری کنند.»‬

در همین حال فیروزالدین فیروز، وزیر صحت‌عامه گفت که در بیست چهار ساعت گذشته ۵۴۲ رویداد تازه ویروس کرونا در کشور ثبت شده‌اند و دوازده بیمار کووید نزده نیز جان باخته‌اند.‬

شمار مبتلایان این ویروس در افغانستان به اکنون به ۹۲۱۶ تن رسیده‌است.‬

وزارت امور داخله نیز از شهروندان کشور می‌خواهد که از گشت‌وگذار در شهر در روزهای عید خوداری کنند و از خانه هایشان بیرون نشوند.‬

‫
طارق آرین، سخن‌گوی این وزارت گفت: «نیروهای امنیتی قیود گشت و گذار را در روزهای عید تطبیق می‌کنند انتظار و خواست ما از شهروندان این است که قیود را مراعات کنند بخاطر این که همه راه‌های عمومی و فرعی به روی ترافیک مسدود استند.»‬

اما ادامه چنین اوضاع زنده‌گی را برای شماری از شهروندان دشوار ساخته‌است، مولود که در گوشه‌یی از شهر کابل کفش دوزی می‌کند مسوولیت یک خانواده ده نفری را دارد: «من ریش سفید میایم اینجا می‌نشینم که برای ما کمک شود. تا کی اینقدر زحمت و تکلیف سر ما تیر شود.»‬

وزیر صحت‌عامه می‌گوید که طرح برداشتن تدریجی محدودیت از شهر و برگشتن مردم به زنده‌گی عادی با درنظر گرفتن تدابیر بهداشتی از سوی کابینه تایید شده‌است.

هم‌رسانی کنید