Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
Thumbnail

ویروس کرونا؛ نماینده‌گان مجلس در هفته یک نشست خواهند داشت

در پی افزایش رویدادهای مثبت ویروس کرونا در کشور، نماینده‌گان مجلس در  نشست امر‌وز (یک‌شنبه، ۳ حمل) تصمیم گرفتند تا برای جلوگیری از شیوع بیشتر این ویروس، در هفته یک روز‌ نشست عمومی برگزار کنند.

قرار است نشست‌های عمومی به روزهای چهارشنبه برگزار شوند و در روزهای دیگر در نماینده‌گان در کمیسیون‌های مجلس کار کنند.

محمد دین همدرد، عضو مجلس نماینده‌گان گفت: «در پارلمان و در سرتاسر افغانستان این مرض شیوع کرده‌است. شیوع ویروس کرونا، موجب نگرانی مردم شده‌است. هرکس کوشش می
کند که خودرا از تجمعات دور نگه داشته باشد.»

اما، مجلس سنا تاکنون به‌گونه عادی به کارش ادامه می‌دهد. 

فوزیه سادات څمکنی، عضو مجلس سنا بیان داشت: «در نشست از رییس مجلس سنا خواسته شد که سناتوران هم مانند نماینده‌گان مجلس هفته یک بار مجلس بگیریم.» 

این در حالی است که فیروزالدین فیروز، وزیرصحت‌عامه امروز گفت که عضو مجلس نماینده‌گان - که زنان استند - درمیان بیماران مشکوک مبتلا به کووید نزده استند: «پارلمان هم جایی است که ۲۴۰  عضو دارد و آن‌ها نیز که روزانه جلسه می‌کنند تهدید پخش ویروس کرونا است. پیشنهاد ما هم برای آنان این است که برای دو هفته جلسات شان را متوقف کنند.»

از سویی دیگر،  کمیسیون مستقل حقوق‌بشر از شهروندان کشور می‌خواهد که درباره جلوگیری از مبتلا شدن به بیماری کووید ۱۹ بی‌پروایی نکنند و حقوق خود، خانواده و  شهروندان دیگر کشور را حرمت بدارند. 

ذبیح الله فرهنگ، سخن‌گوی‌ این کمیسیون گفت: «مردم آگاهی کسب کنند و به توصیه‌های بهداشتی عمل بکنند، تا هم خود شان در امان بمانند و هم جامعه.»

تاکنون ۳۴ رویداد مثبت ویروس کرونا در افغانستان ثبت شده‌اند. بیشترین این رویدادها در هرات استند.

ویروس کرونا؛ نماینده‌گان مجلس در هفته یک نشست خواهند داشت

وزارت صحت امروز اعلام کرد که آزمایش کرونای دو ‌نماینده مجلس نیز مشکوک استند. تاکنون ۳۴ رویداد مثبت ویروس کرونا در کشور ثبت شده‌اند. 

Thumbnail

در پی افزایش رویدادهای مثبت ویروس کرونا در کشور، نماینده‌گان مجلس در  نشست امر‌وز (یک‌شنبه، ۳ حمل) تصمیم گرفتند تا برای جلوگیری از شیوع بیشتر این ویروس، در هفته یک روز‌ نشست عمومی برگزار کنند.

قرار است نشست‌های عمومی به روزهای چهارشنبه برگزار شوند و در روزهای دیگر در نماینده‌گان در کمیسیون‌های مجلس کار کنند.

محمد دین همدرد، عضو مجلس نماینده‌گان گفت: «در پارلمان و در سرتاسر افغانستان این مرض شیوع کرده‌است. شیوع ویروس کرونا، موجب نگرانی مردم شده‌است. هرکس کوشش می
کند که خودرا از تجمعات دور نگه داشته باشد.»

اما، مجلس سنا تاکنون به‌گونه عادی به کارش ادامه می‌دهد. 

فوزیه سادات څمکنی، عضو مجلس سنا بیان داشت: «در نشست از رییس مجلس سنا خواسته شد که سناتوران هم مانند نماینده‌گان مجلس هفته یک بار مجلس بگیریم.» 

این در حالی است که فیروزالدین فیروز، وزیرصحت‌عامه امروز گفت که عضو مجلس نماینده‌گان - که زنان استند - درمیان بیماران مشکوک مبتلا به کووید نزده استند: «پارلمان هم جایی است که ۲۴۰  عضو دارد و آن‌ها نیز که روزانه جلسه می‌کنند تهدید پخش ویروس کرونا است. پیشنهاد ما هم برای آنان این است که برای دو هفته جلسات شان را متوقف کنند.»

از سویی دیگر،  کمیسیون مستقل حقوق‌بشر از شهروندان کشور می‌خواهد که درباره جلوگیری از مبتلا شدن به بیماری کووید ۱۹ بی‌پروایی نکنند و حقوق خود، خانواده و  شهروندان دیگر کشور را حرمت بدارند. 

ذبیح الله فرهنگ، سخن‌گوی‌ این کمیسیون گفت: «مردم آگاهی کسب کنند و به توصیه‌های بهداشتی عمل بکنند، تا هم خود شان در امان بمانند و هم جامعه.»

تاکنون ۳۴ رویداد مثبت ویروس کرونا در افغانستان ثبت شده‌اند. بیشترین این رویدادها در هرات استند.

هم‌رسانی کنید