تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

پزشکان رضاکار در کابل برای خانواده‌های نادار موادغذایی کمک کردند

شماری از پزشکان در غرب کابل برای پنجاه خانوادۀ نادار موادغذایی به‌شمول آرد، روغن و برنج توزیع کردند.

در بسته‌های کمکی این پزشکان به خانواده‌های نادار مواد، بهداشتی مثل صابون، دست‌کس و شوینده‌های ضدعفونی کننده نیز شامل بودند.

ضدعفونی کردن جاده‌های غرب کابل و مشوره‌دهی تلفونی به مردم از خدمات روزانۀ این پزشکان استند.

مجتبی خاوری، یکی از این پزشکان رضاکار گفت: «خانواده‌های نادار از طریق وکیلان گذر تشخیص می‌شود و سپس برای آن‌ها کمک جمع‌آوری می‌شود و پس از آن کمک‌ها به آنان هفته‌وار توزیع می‌شود.»

رقیه گوهری، پزشک دیگر بیان داشت: «افرادی‌که مبتلا به ویروس استند و یا مشکوک استند، آن‌ها نمی‌توانند به شفاخانه‌ها برای آزمایش بروند و ما برای آنان از طریق پایگاه تلفونی خود مشوره می‌دهیم.»

این در حالی است که در پی وضع محدودیت گشت‌وگذار در کابل بسیاری از شهروندان کابل که کارهار روزمزد داشتند بیکار شده‌اند. همزمان با این، بهای مواد خوراکی نیز دربازارهای کابل افزایش چشم‌گیری داشته‌‎است.

شماری از خانواده‌ها می‌گویند که با دشواری‌های زیادی روبه‌رو اند و به مشکل می‌توانند نان پیدا کنند.

عباس که هر دو پایش معیوب است و برای چهار عضو خانواده‌اش باید مواد خوراکی تهیه کند: «خودم معیوب هستم نمی‌توانم کار کنم. پیش از این کارت تلفن می‌فروختم اما حالا که کابل در قرنطین است ما هم بیکار شده‌ایم.»

در کابل از یک ماه بدینسو بدلیل جلوگیری از شیوع بیشتر ویروس کرونا محدودیت گشت‌وگذار وضع شده‌است. تاکنون ۱۲۲۶ رویداد مثبت ویروس کرونا در کشور ثبت شده‌اند که ۴۴۷ رویداد آن در کابل استند.

پزشکان رضاکار در کابل برای خانواده‌های نادار موادغذایی کمک کردند

ضدعفونی کردن جاده‌های غرب کابل و مشوره‌دهی تلفونی به مردم از خدمات روزانۀ این پزشکان استند.

تصویر بندانگشتی

شماری از پزشکان در غرب کابل برای پنجاه خانوادۀ نادار موادغذایی به‌شمول آرد، روغن و برنج توزیع کردند.

در بسته‌های کمکی این پزشکان به خانواده‌های نادار مواد، بهداشتی مثل صابون، دست‌کس و شوینده‌های ضدعفونی کننده نیز شامل بودند.

ضدعفونی کردن جاده‌های غرب کابل و مشوره‌دهی تلفونی به مردم از خدمات روزانۀ این پزشکان استند.

مجتبی خاوری، یکی از این پزشکان رضاکار گفت: «خانواده‌های نادار از طریق وکیلان گذر تشخیص می‌شود و سپس برای آن‌ها کمک جمع‌آوری می‌شود و پس از آن کمک‌ها به آنان هفته‌وار توزیع می‌شود.»

رقیه گوهری، پزشک دیگر بیان داشت: «افرادی‌که مبتلا به ویروس استند و یا مشکوک استند، آن‌ها نمی‌توانند به شفاخانه‌ها برای آزمایش بروند و ما برای آنان از طریق پایگاه تلفونی خود مشوره می‌دهیم.»

این در حالی است که در پی وضع محدودیت گشت‌وگذار در کابل بسیاری از شهروندان کابل که کارهار روزمزد داشتند بیکار شده‌اند. همزمان با این، بهای مواد خوراکی نیز دربازارهای کابل افزایش چشم‌گیری داشته‌‎است.

شماری از خانواده‌ها می‌گویند که با دشواری‌های زیادی روبه‌رو اند و به مشکل می‌توانند نان پیدا کنند.

عباس که هر دو پایش معیوب است و برای چهار عضو خانواده‌اش باید مواد خوراکی تهیه کند: «خودم معیوب هستم نمی‌توانم کار کنم. پیش از این کارت تلفن می‌فروختم اما حالا که کابل در قرنطین است ما هم بیکار شده‌ایم.»

در کابل از یک ماه بدینسو بدلیل جلوگیری از شیوع بیشتر ویروس کرونا محدودیت گشت‌وگذار وضع شده‌است. تاکنون ۱۲۲۶ رویداد مثبت ویروس کرونا در کشور ثبت شده‌اند که ۴۴۷ رویداد آن در کابل استند.

هم‌رسانی کنید