تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی
مقاله‌ها

رییس مجلس نماینده‌گان: بودجۀ ۱۳۹۹ نامتوازن و ناعادلانه است

رییس مجلس نماینده‌گان، می‌گوید بودجۀ سال ۱۳۹۹ هجری خورشید که برای تصویب به مجلس نماینده‌گان آمده‌است، نامتوازن و ناعادلانه است.

سند بودجۀ سال ۱۳۹۹ درحالی به مجلس می‌رود که دو هفته از آغاز سال مالی این سال می‌گذرد و نماینده‌گان هنوز دربارۀ این سند تصمیم نگرفته‌است.

رییس و شماری از نماینده‌گان مجلس، حکومت را در تقسیم بندی بودجۀ ملی به ولایت‌ها به برخورد تبعیض آمیز متهم می‌سازند.

میررحمان رحمانی، رییس مجلس گفت: «در پروژه‌های انکشافی و بودجۀ سال ۱۳۹۹به ولایات عقب مانده انکشاف متوازن درنظر گرفته نشده‌است.»

علی اکبر قاسمی، عضو مجلس نیز بیان داشت: «عدالت اجتماعی رعایت شود. نشود که در یک جای حاتم بخشی کنند و هرچه دل شان شد بدهند اما در یک جای دیگر ندهند.»
مهدی راسخ، نمایندۀ دیگر مجلس هم افزود: «بودجه متوازن نیست و باید تجدید نظر شود.»

در همین حال، شماری از اعضای مجلس می‌گویند که حکومت به علت تصویب نشدن سند بودجه، تنخواه‌های کارمندان حکومت را که نیاز جدی به آن دارند، نمی‌پردازد.

سید احمد سیلاب، عضو مجلس اظهار داشت: «یک مأمور، پنج سال پیش که هفت هزار معاش می‌گرفت، اکنون هم همان هفت هزار معاش می‌گیرد؛ اما بهای کالا به آسمان رسیده‌است.»

ضیاالرحمان کشمیرخان، عضو دیگر مجلس نیز تصریح کرد: «از یک طرف معاش مأموران دولتی کم است و از یک سوی دیگر ماه‌ها برای آنان معاش نمی‌رسد.»

اما، وزارت مالیه می‌گوید که تلاش صورت گرفته‌است تا بودجۀ سال ۱۳۹۹به‌گونۀ متوازن و عادلانه ساخته شود.

شمروزخان مسجدی، سخن‌گوی وزارت مالیه گفت: «ما امکانات بودجوی محدود داریم به همان اساس انکشاف در ولایات به اساس تدریج درنظر گرفته می‌شود. دلیلی که بودجه از چندین نهاد و از چندین موارد می‌گذرد این است که هر نهاد بتواند به نوبۀ خود مارا در بهترسازی این سند کمک کند.»

شماری از اعضای مجلس، می‌گویند که سند بودجه، هرسال با تأخیر به این مجلس فرستاده می‌شود و به همین علت این سند به‌گونۀ لازم بررسی نمی‌شود.

مقاله‌ها

رییس مجلس نماینده‌گان: بودجۀ ۱۳۹۹ نامتوازن و ناعادلانه است

سند بودجۀ سال ۱۳۹۹ درحالی به مجلس می‌رود که دو هفته از آغاز سال مالی این سال می‌گذرد و نماینده‌گان هنوز دربارۀ این سند تصمیم نگرفته‌است.

تصویر بندانگشتی

رییس مجلس نماینده‌گان، می‌گوید بودجۀ سال ۱۳۹۹ هجری خورشید که برای تصویب به مجلس نماینده‌گان آمده‌است، نامتوازن و ناعادلانه است.

سند بودجۀ سال ۱۳۹۹ درحالی به مجلس می‌رود که دو هفته از آغاز سال مالی این سال می‌گذرد و نماینده‌گان هنوز دربارۀ این سند تصمیم نگرفته‌است.

رییس و شماری از نماینده‌گان مجلس، حکومت را در تقسیم بندی بودجۀ ملی به ولایت‌ها به برخورد تبعیض آمیز متهم می‌سازند.

میررحمان رحمانی، رییس مجلس گفت: «در پروژه‌های انکشافی و بودجۀ سال ۱۳۹۹به ولایات عقب مانده انکشاف متوازن درنظر گرفته نشده‌است.»

علی اکبر قاسمی، عضو مجلس نیز بیان داشت: «عدالت اجتماعی رعایت شود. نشود که در یک جای حاتم بخشی کنند و هرچه دل شان شد بدهند اما در یک جای دیگر ندهند.»
مهدی راسخ، نمایندۀ دیگر مجلس هم افزود: «بودجه متوازن نیست و باید تجدید نظر شود.»

در همین حال، شماری از اعضای مجلس می‌گویند که حکومت به علت تصویب نشدن سند بودجه، تنخواه‌های کارمندان حکومت را که نیاز جدی به آن دارند، نمی‌پردازد.

سید احمد سیلاب، عضو مجلس اظهار داشت: «یک مأمور، پنج سال پیش که هفت هزار معاش می‌گرفت، اکنون هم همان هفت هزار معاش می‌گیرد؛ اما بهای کالا به آسمان رسیده‌است.»

ضیاالرحمان کشمیرخان، عضو دیگر مجلس نیز تصریح کرد: «از یک طرف معاش مأموران دولتی کم است و از یک سوی دیگر ماه‌ها برای آنان معاش نمی‌رسد.»

اما، وزارت مالیه می‌گوید که تلاش صورت گرفته‌است تا بودجۀ سال ۱۳۹۹به‌گونۀ متوازن و عادلانه ساخته شود.

شمروزخان مسجدی، سخن‌گوی وزارت مالیه گفت: «ما امکانات بودجوی محدود داریم به همان اساس انکشاف در ولایات به اساس تدریج درنظر گرفته می‌شود. دلیلی که بودجه از چندین نهاد و از چندین موارد می‌گذرد این است که هر نهاد بتواند به نوبۀ خود مارا در بهترسازی این سند کمک کند.»

شماری از اعضای مجلس، می‌گویند که سند بودجه، هرسال با تأخیر به این مجلس فرستاده می‌شود و به همین علت این سند به‌گونۀ لازم بررسی نمی‌شود.

هم‌رسانی کنید