Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
Thumbnail

پخش تصویر تازه از فرود کاوشگر ناسا به روی مریخ

ناسا از لحظۀ فرود کاوشگر این سازمان بر روی مریخ، تصاویر تازه پخش کرد.

سازمان فضایی امریکا یا ناسا، تصاویر ویدیویی تازه‎یی از لحظۀ فرود کاوشگرش بر روی مریخ پخش کرده‌است که جزئیات نحوه فرود و این لحظه تاریخی را، نشان می‌دهد.

این ویدیو، دقایق آخر پیش از نشستن این کاوشگر به روی سطح کره مریخ را نشان می‌دهد و به ویژه لحظۀ بلند شدن خاک از سطح مریخ که بر اثر جریان فرود، به وجود آمده‌است.

این کاوشگر روزشنبه به مریخ رسید و عکس‌هایی را هم به زمین فرستاد.

به گفتۀ آل چن، یکی از طراحان این کاوشگر، این مریخ‌نورد مجهز به دو میکروفون است و این امکان را فراهم می‌کند که صدای واقعی محیط مریخ از جمله باد را بشنوند.

او دربارۀ تصاویر نیز می‌گوید: "این ویدیوها و این تصاویر چیزهای رویاهای ما هستند."

این کاوشگر شش چرخۀ هزار کیلویی، حداقل دو سال آینده را صرف حفاری در صخره‌های مریخ سپری خواهد کرد تا شاید نشانه‌‌یی از وجود حیات در گذشته در این سیاره را، پیدا کند.

مأموریت اصلی این کاوشگر، جست‌و جو برای یافتن آثار حیات در گذشته و گردآوری و آماده کردن نمونه‌هایی از خاک و سنگ مریخ برای بازگرداندن به زمین با مأموریت‌های بعدی در دهه ۲۰۳۰ است.

پخش تصویر تازه از فرود کاوشگر ناسا به روی مریخ

این ویدیو، دقایق آخر پیش از نشستن این کاوشگر به روی سطح کره مریخ را نشان می‌دهد.

Thumbnail

ناسا از لحظۀ فرود کاوشگر این سازمان بر روی مریخ، تصاویر تازه پخش کرد.

سازمان فضایی امریکا یا ناسا، تصاویر ویدیویی تازه‎یی از لحظۀ فرود کاوشگرش بر روی مریخ پخش کرده‌است که جزئیات نحوه فرود و این لحظه تاریخی را، نشان می‌دهد.

این ویدیو، دقایق آخر پیش از نشستن این کاوشگر به روی سطح کره مریخ را نشان می‌دهد و به ویژه لحظۀ بلند شدن خاک از سطح مریخ که بر اثر جریان فرود، به وجود آمده‌است.

این کاوشگر روزشنبه به مریخ رسید و عکس‌هایی را هم به زمین فرستاد.

به گفتۀ آل چن، یکی از طراحان این کاوشگر، این مریخ‌نورد مجهز به دو میکروفون است و این امکان را فراهم می‌کند که صدای واقعی محیط مریخ از جمله باد را بشنوند.

او دربارۀ تصاویر نیز می‌گوید: "این ویدیوها و این تصاویر چیزهای رویاهای ما هستند."

این کاوشگر شش چرخۀ هزار کیلویی، حداقل دو سال آینده را صرف حفاری در صخره‌های مریخ سپری خواهد کرد تا شاید نشانه‌‌یی از وجود حیات در گذشته در این سیاره را، پیدا کند.

مأموریت اصلی این کاوشگر، جست‌و جو برای یافتن آثار حیات در گذشته و گردآوری و آماده کردن نمونه‌هایی از خاک و سنگ مریخ برای بازگرداندن به زمین با مأموریت‌های بعدی در دهه ۲۰۳۰ است.

هم‌رسانی کنید