Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
Thumbnail

امارات متحده عربی نخستین سفینه فضایی جهان عرب را به فضا فرستاد

امارات متحده عربی نخستین سفینه فضایی جهان عرب را به فضا فرستاد و این سفینه راهی مریخ شده است و قرار است که در باره زنده‌گی در این سیاره پژوهش کند.

این سفینه که "اَمَل" یا امید نام دارد، از جاپان به فضا پرتاب شد و انتظار می رود که در هفت ماه به مریخ برسد.

انتظار می رود این سفینه، در ماه فبروری سال آینده میلادی همزمان با پنجاه مین سالگرد تاسیس امارات متحده عربی به مریخ برسد.

امارات متحده سرانجام پس از دو باره تعویق به علت خرابی آب و هوا، نخستین سفینه فضایی این کشور را به مریخ می فرستد.

این سفینه از جاپان به فضا پرتاب شد و کارمندان سازمان فضایی امارات، نتیجه زحمت های شش ساله شان را دیدند. 

احمد بالهول، رییس سازمان فضایی امارات متحده عربی، گفت: «فکر می کنم که احساس هیجان آوری است. می خواهیم که خویشتن دار باشیم؛ اما خوشحالی مان را اداره کرده نمی توانیم. شش سال می شد که منتظر بودیم. اکنون مرحله نخست انجام شده و ما در انتظار مرحله دوم استیم. که گرفتن زیگنال است. اما این شش سال برای این لحظه انتظار می کشیدیم.»

این ماهواره اماراتی، اتموسفیر مریخ را مطالعه خواهد کرد تا در باره احتمال زنده گی در این سیاه بیشتر بداند.

نظارت بر تغییرات اقلیم در زمین و نیز گردش به دور مریخ که دو سال را در بر خواهد گرفت، مأموریت‌های دیگر این سفینه خواهند بود.

حصه علی، مسوول تنظیم اطلاعات ماموریت امارات به مریخ، گفت: «بسیار هیجان زده و خوشحال استم که پرتاب با موفقیت انجام شد. نمی توانم احساساتم را بیان کنم. مثل این است که جایزه نوبل گرفته باشم.»

امارات متحده عربی در سال ۲۰۱۷ میلادییک طرح بلندپروازانه فضایی را رونمایی کرد و تعهد کرد که تا سال ۲۱۱۷ میلادی، زمینه زنده گی را در مریخ فراهم بسازد.

عمران شرف، مسوول پروژه ماموریت امارات به مریخ، گفت: «نام این سفینه، امید است و این پیام را به جوانان عرب می فرستد که اگر امارات می تواند در پنجاه سال به مریخ برسد، شما می توانید کارهای بیشتری انجام دهید.»

با این همه، تنها سی درصد این ماموریت به پایان رسیده است.

این سفینه فضایی امارات یک سفر هفت ماهه را پیش رو دارد و سپس باید وارد مدار مریخ شود که یک مرحله حیاتی این پروژه است.

قرار است که در روزهای آینده، ایالات متحده و چین نیز دو سفینه را راهی مریخ بسازند.

جاپان هم یک برنامه فضایی دارد که در سال ۲۰۲۴ گواه فرستادن یک سفینه به مهتاب خواهد بود.

امارات متحده عربی نخستین سفینه فضایی جهان عرب را به فضا فرستاد

این سفینه که "اَمَل" یا امید نام دارد، از جاپان به فضا پرتاب شد و انتظار می رود که در هفت ماه به مریخ برسد.

Thumbnail

امارات متحده عربی نخستین سفینه فضایی جهان عرب را به فضا فرستاد و این سفینه راهی مریخ شده است و قرار است که در باره زنده‌گی در این سیاره پژوهش کند.

این سفینه که "اَمَل" یا امید نام دارد، از جاپان به فضا پرتاب شد و انتظار می رود که در هفت ماه به مریخ برسد.

انتظار می رود این سفینه، در ماه فبروری سال آینده میلادی همزمان با پنجاه مین سالگرد تاسیس امارات متحده عربی به مریخ برسد.

امارات متحده سرانجام پس از دو باره تعویق به علت خرابی آب و هوا، نخستین سفینه فضایی این کشور را به مریخ می فرستد.

این سفینه از جاپان به فضا پرتاب شد و کارمندان سازمان فضایی امارات، نتیجه زحمت های شش ساله شان را دیدند. 

احمد بالهول، رییس سازمان فضایی امارات متحده عربی، گفت: «فکر می کنم که احساس هیجان آوری است. می خواهیم که خویشتن دار باشیم؛ اما خوشحالی مان را اداره کرده نمی توانیم. شش سال می شد که منتظر بودیم. اکنون مرحله نخست انجام شده و ما در انتظار مرحله دوم استیم. که گرفتن زیگنال است. اما این شش سال برای این لحظه انتظار می کشیدیم.»

این ماهواره اماراتی، اتموسفیر مریخ را مطالعه خواهد کرد تا در باره احتمال زنده گی در این سیاه بیشتر بداند.

نظارت بر تغییرات اقلیم در زمین و نیز گردش به دور مریخ که دو سال را در بر خواهد گرفت، مأموریت‌های دیگر این سفینه خواهند بود.

حصه علی، مسوول تنظیم اطلاعات ماموریت امارات به مریخ، گفت: «بسیار هیجان زده و خوشحال استم که پرتاب با موفقیت انجام شد. نمی توانم احساساتم را بیان کنم. مثل این است که جایزه نوبل گرفته باشم.»

امارات متحده عربی در سال ۲۰۱۷ میلادییک طرح بلندپروازانه فضایی را رونمایی کرد و تعهد کرد که تا سال ۲۱۱۷ میلادی، زمینه زنده گی را در مریخ فراهم بسازد.

عمران شرف، مسوول پروژه ماموریت امارات به مریخ، گفت: «نام این سفینه، امید است و این پیام را به جوانان عرب می فرستد که اگر امارات می تواند در پنجاه سال به مریخ برسد، شما می توانید کارهای بیشتری انجام دهید.»

با این همه، تنها سی درصد این ماموریت به پایان رسیده است.

این سفینه فضایی امارات یک سفر هفت ماهه را پیش رو دارد و سپس باید وارد مدار مریخ شود که یک مرحله حیاتی این پروژه است.

قرار است که در روزهای آینده، ایالات متحده و چین نیز دو سفینه را راهی مریخ بسازند.

جاپان هم یک برنامه فضایی دارد که در سال ۲۰۲۴ گواه فرستادن یک سفینه به مهتاب خواهد بود.

هم‌رسانی کنید