Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
Thumbnail

افزایش محدودیت‌ها از سوی چین بر تولید ابزار پلاستیکی

حکومت چین از وضع محدودیت‌ها بر تولید و فروش ابزار پلاستیکی یکبارمصرف خبر می‌دهد. به گفته مقام‌های چین، این پیکار از بهر مبارزه با آلوده‌گی محیط زیست آغاز شده است.

سازمان ملل متحد ابزار پلاستیکی را از بزرگترین چالش‌ها در برابر آلوده‌گی محیط زیست دانسته است.

حکومت چین ظروف پلاستیکی برای غذاهای زود پز را نیز ممنوع کرده است.

کمیسیون اصلاحات و انکشاف وزارت محیط زیست چین با معرفی کردن پالیسی تازه اش گفته است که خریطه‌های پلاستیکی تا پایان سال ۲۰۲۰ میلادی در شهرهای بزرگ ممنوع خواهد بود وهمچنان تا سال ۲۰۲۲ در تمام شهرهای این کشور ممنوع خواهد بود.

بر بنیاد این طرح، حکومت چین رستورانت‌ها نیز از کارگیری ابزار پلاستیکی در اواخر سال ۲۰۲۰ منع شده اند و تا سال ۲۰۲۵ شهرهای چین کارگیری از این ابزار را باید تا ۳۰ در صد کاهش دهند.

فعالیت چندین شرکت‌های تولید کننده ابزار پلاستیکی نیز محدود خواهند شد اما تا حال این شرکت ها مشخص نشده است.

قابل یاد آوری است که چین پیش از این نیز اشیای پلاستیکی را کارگیری مجدد می‌کرد تا مبارزه در برابر بازمانده‌های ابزار پلاستیکی را سرعت

افزایش محدودیت‌ها از سوی چین بر تولید ابزار پلاستیکی

شرکت‌هایی که محصولات تازه به بازار عرضه می‌کنند از این محدودیت‌ها تا سال ۲۰۲۵ مستثنا خواهند بود.

Thumbnail

حکومت چین از وضع محدودیت‌ها بر تولید و فروش ابزار پلاستیکی یکبارمصرف خبر می‌دهد. به گفته مقام‌های چین، این پیکار از بهر مبارزه با آلوده‌گی محیط زیست آغاز شده است.

سازمان ملل متحد ابزار پلاستیکی را از بزرگترین چالش‌ها در برابر آلوده‌گی محیط زیست دانسته است.

حکومت چین ظروف پلاستیکی برای غذاهای زود پز را نیز ممنوع کرده است.

کمیسیون اصلاحات و انکشاف وزارت محیط زیست چین با معرفی کردن پالیسی تازه اش گفته است که خریطه‌های پلاستیکی تا پایان سال ۲۰۲۰ میلادی در شهرهای بزرگ ممنوع خواهد بود وهمچنان تا سال ۲۰۲۲ در تمام شهرهای این کشور ممنوع خواهد بود.

بر بنیاد این طرح، حکومت چین رستورانت‌ها نیز از کارگیری ابزار پلاستیکی در اواخر سال ۲۰۲۰ منع شده اند و تا سال ۲۰۲۵ شهرهای چین کارگیری از این ابزار را باید تا ۳۰ در صد کاهش دهند.

فعالیت چندین شرکت‌های تولید کننده ابزار پلاستیکی نیز محدود خواهند شد اما تا حال این شرکت ها مشخص نشده است.

قابل یاد آوری است که چین پیش از این نیز اشیای پلاستیکی را کارگیری مجدد می‌کرد تا مبارزه در برابر بازمانده‌های ابزار پلاستیکی را سرعت

هم‌رسانی کنید