Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

بخش‌هایی از آسیا روز یکشنبه گواه آفتاب گرفتگی خواهند بود

انتظار می رود که بسیاری از بخش های آسیا، روز یک شنبه گواه آفتاب گرفته گی باشند.

این پدیده به نام "حلقه آتش" نامیده می شود؛ زیرا بر خلاف آفتاب گرفته گی های عادی، مهتاب تمام سطح آفتاب را نمی پوشاند، بل گوشه یی از نور طلایی رنگ آفتاب قابل دید خواهد بود.

به گفته سازمان هوانوردی و فضای امریکا، آفتاب گرفته گی روز یک شنبه ساعت سه و پنجاه دقیقه گرینویچ در افریقا آغاز خواهد شد و سپس به سوی شرق خواهد آمد و در کشورهایی مانند ایتیوپیا، یمن، عمان، پاکستان، افغانستان و بخش هایی از هند و چین قابل دید خواهد بود.

باشنده گان شهر "چیایی" در تایوان، خواهند توانست که این پدیده را به گونه کامل ببینند.

این آفتاب گرفته گی در هر قرن نزدیک به شصت و شش بار رخ می دهند؛ اما باشنده گان بخش اندکی از زمین می توانند آن را ببینند.

آفتاب گرفته گی بعدی در ماه جون سال ۲۰۲۱ میلادی رخ خواهد داد.

بخش‌هایی از آسیا روز یکشنبه گواه آفتاب گرفتگی خواهند بود

این آفتاب گرفته‎گی در هر قرن نزدیک به ۶۶ بار رخ می‎دهد؛ اما باشنده‎گان بخش اندکی از زمین می‎توانند آن را ببینند.

تصویر بندانگشتی

انتظار می رود که بسیاری از بخش های آسیا، روز یک شنبه گواه آفتاب گرفته گی باشند.

این پدیده به نام "حلقه آتش" نامیده می شود؛ زیرا بر خلاف آفتاب گرفته گی های عادی، مهتاب تمام سطح آفتاب را نمی پوشاند، بل گوشه یی از نور طلایی رنگ آفتاب قابل دید خواهد بود.

به گفته سازمان هوانوردی و فضای امریکا، آفتاب گرفته گی روز یک شنبه ساعت سه و پنجاه دقیقه گرینویچ در افریقا آغاز خواهد شد و سپس به سوی شرق خواهد آمد و در کشورهایی مانند ایتیوپیا، یمن، عمان، پاکستان، افغانستان و بخش هایی از هند و چین قابل دید خواهد بود.

باشنده گان شهر "چیایی" در تایوان، خواهند توانست که این پدیده را به گونه کامل ببینند.

این آفتاب گرفته گی در هر قرن نزدیک به شصت و شش بار رخ می دهند؛ اما باشنده گان بخش اندکی از زمین می توانند آن را ببینند.

آفتاب گرفته گی بعدی در ماه جون سال ۲۰۲۱ میلادی رخ خواهد داد.

هم‌رسانی کنید

دیدگاه تان در این باره