تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی
دانش و فناوری

مرکز پیش‌گویی اوضاع جوی درکابل گشایش یافت

مرکز پیش‌گویی اوضاع جوی روز یک شنبه (۲۰ عقرب) در ادارۀ هواشناسی کابل گشایش یافت. 

مسوولان این نهاد می‌گویند که اکنون با کارگیری از پنج سامانه تازه می توانند که آب و هوا، سیلاب‌ها، طوفان‌ها و خشکسالی‌ها را دقیق تر پیش‌بینی کنند. 

درهمین حال ادارۀ هواشناسی از نصب استیشن‌های پیش بینی آنلاین آب و هوا در ولایت‌ها نیز خبر می‌دهد.

محمود شاه حبیبی، رییس اداره هواشناسی گشایش این مرکز را برای جلوگیری از زیان‌های رویدادهای طبیعی یک کار اثرگذار می‌داند. 

شاه زمان میوندی، رییس ادارۀ ملی حفاظت محیط زیست می‌گوید که با این سامانه‌ها، زمان و مکان رویدادهای طبیعی به گونه دقیق تر روشن خواهند شد. 

در همین حال ادارۀ هواشناسی از امضای چندین تفاهم نامه میان این اداره و رسانه‌ها سخن می‌گوید تا رسانه‌ها بتوانند اطلاعات مربوط به آب و هوا را دقیق تر بدانند و به مردم برسانند.

دانش و فناوری

مرکز پیش‌گویی اوضاع جوی درکابل گشایش یافت

شاه زمان میوندی، رییس ادارۀ ملی حفاظت محیط زیست می‌گوید که با این سامانه‌ها، زمان و مکان رویدادهای طبیعی به گونه دقیق تر روشن خواهند شد. 

تصویر بندانگشتی

مرکز پیش‌گویی اوضاع جوی روز یک شنبه (۲۰ عقرب) در ادارۀ هواشناسی کابل گشایش یافت. 

مسوولان این نهاد می‌گویند که اکنون با کارگیری از پنج سامانه تازه می توانند که آب و هوا، سیلاب‌ها، طوفان‌ها و خشکسالی‌ها را دقیق تر پیش‌بینی کنند. 

درهمین حال ادارۀ هواشناسی از نصب استیشن‌های پیش بینی آنلاین آب و هوا در ولایت‌ها نیز خبر می‌دهد.

محمود شاه حبیبی، رییس اداره هواشناسی گشایش این مرکز را برای جلوگیری از زیان‌های رویدادهای طبیعی یک کار اثرگذار می‌داند. 

شاه زمان میوندی، رییس ادارۀ ملی حفاظت محیط زیست می‌گوید که با این سامانه‌ها، زمان و مکان رویدادهای طبیعی به گونه دقیق تر روشن خواهند شد. 

در همین حال ادارۀ هواشناسی از امضای چندین تفاهم نامه میان این اداره و رسانه‌ها سخن می‌گوید تا رسانه‌ها بتوانند اطلاعات مربوط به آب و هوا را دقیق تر بدانند و به مردم برسانند.

هم‌رسانی کنید