Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
Thumbnail

مسابقات موی‌تای میان ورزشکاران سه کشور در نیمروز برگزار می‌شود

مسوولان فدراسیون موی تای افغانستان می‌گویند که تا کمتر از سه روز دیگر مسابقات سه جانبه‌ این رشته را میان ورزشکاران کشور، ایران و پاکستان زیر نام جام همبستگی در ولایت نیمروز برگزار خواهند کرد.

مسابقات موی تای که برای نخستین بار پس از شکل گیری حکومت تازه برگزار می‌شود بیش از صد ورزشکار از افغانستان، ایران و پاکستان در آن شرکت خواهند کرد.

قرار است ورزشکاران افغانستان، پاکستان و ایران در دو بخش این رشته، حرفه‌یی و آماتور برای کسب لقب قهرمانی در برابر هم وارد رینگ شوند.

خلیل رسولی، مسوول کمیته برگزاری مسابقات، گفت:«خیلی خرسند هستیم که در چنین شرایطی این رقابت ها را میزبانی می‌کنیم. سطح مسابقات بسیار بالا است و ورزشکاران ایران و پاکستان در این رقابت ها به شمول موی تای کاران کشور حضور خواهند داشت»

در این مسابقات که برای نخستین بار به میزبانی افغانستان برگزار خواهند شد شش موی تای کار از ایران، بیست‌وهفت ورزشکار از پاکستان و بیش از صد مبارز دیگر از افغانستان برای کسب لقب قهرمانی، شرکت خواهند کرد.

موی تای کاران افغانستان راه اندازی چنین مسابقات سه جانبه را برای بلند بردن سطح توانایی وفنی شدن هرچه بهتر شان مهم می‌دانند.

وحید علی زاده، مربی موی تای، می گوید:«برگزاری همچو مسابقات سه جانبه برای کشور ما و فنی شدن ورزشکاران خیلی مهم است و این مسابقات از اهمیت خاصی برخور دار استند»

پیکار های رزمی سه جانبه‌ موی تای به میزبانی افغانستان، میان مبارزان پاکستان و ایران در حالی برگزار می شوند که پیش از این موی تای کاران کشور در رقابت های قهرمانی جهان که از سوی تایلند راه اندازی شده بود شرکت کرده اند.

مسابقات موی‌تای میان ورزشکاران سه کشور در نیمروز برگزار می‌شود

قرار است ورزشکاران افغانستان، پاکستان و ایران در دو بخش این رشته، حرفه‌یی و آماتور برای کسب لقب قهرمانی در برابر هم وارد رینگ شوند.

Thumbnail

مسوولان فدراسیون موی تای افغانستان می‌گویند که تا کمتر از سه روز دیگر مسابقات سه جانبه‌ این رشته را میان ورزشکاران کشور، ایران و پاکستان زیر نام جام همبستگی در ولایت نیمروز برگزار خواهند کرد.

مسابقات موی تای که برای نخستین بار پس از شکل گیری حکومت تازه برگزار می‌شود بیش از صد ورزشکار از افغانستان، ایران و پاکستان در آن شرکت خواهند کرد.

قرار است ورزشکاران افغانستان، پاکستان و ایران در دو بخش این رشته، حرفه‌یی و آماتور برای کسب لقب قهرمانی در برابر هم وارد رینگ شوند.

خلیل رسولی، مسوول کمیته برگزاری مسابقات، گفت:«خیلی خرسند هستیم که در چنین شرایطی این رقابت ها را میزبانی می‌کنیم. سطح مسابقات بسیار بالا است و ورزشکاران ایران و پاکستان در این رقابت ها به شمول موی تای کاران کشور حضور خواهند داشت»

در این مسابقات که برای نخستین بار به میزبانی افغانستان برگزار خواهند شد شش موی تای کار از ایران، بیست‌وهفت ورزشکار از پاکستان و بیش از صد مبارز دیگر از افغانستان برای کسب لقب قهرمانی، شرکت خواهند کرد.

موی تای کاران افغانستان راه اندازی چنین مسابقات سه جانبه را برای بلند بردن سطح توانایی وفنی شدن هرچه بهتر شان مهم می‌دانند.

وحید علی زاده، مربی موی تای، می گوید:«برگزاری همچو مسابقات سه جانبه برای کشور ما و فنی شدن ورزشکاران خیلی مهم است و این مسابقات از اهمیت خاصی برخور دار استند»

پیکار های رزمی سه جانبه‌ موی تای به میزبانی افغانستان، میان مبارزان پاکستان و ایران در حالی برگزار می شوند که پیش از این موی تای کاران کشور در رقابت های قهرمانی جهان که از سوی تایلند راه اندازی شده بود شرکت کرده اند.

هم‌رسانی کنید

دیدگاه تان در این باره