Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

یوسف جهانگیر با دو پیروزی به دور بعدی رقابت‌های موی‌تای راه یافت

در ادامه رقابت‌های قهرمانی موی تای جهان، امروز محمد یوسف جهانگیر در برابر حریف‌اش از افریقای جنوبی به نام گیوون موتهیبا مبارزه  کرد و موفق شد این حریف نیرومنداش را شکست بدهد.

جهانگیر ملی پوش موی تای کشور پیش از این نیز در نخستین رقابت‌اش در رقابت‌های قهرمانی موی تای جهان، توانسته بود حریف‌اش از سنگاپور را شکست بدهد.

قرار است این قهرمان موی تای کشور فردا نیز در سومین رقابت‌اش در برابر حریفی از کازاخستان بخت آزمایی کند.

رقابت‌های موی تای قهرمانی جهان با شرکت  یک‌هزار ورزشکار از نود و شش کشور جهان به میزبانی تایلند، امروز آغاز شدند.

یوسف جهانگیر و جعفر عاطفی دو ملی پوش موی تای به نماینده‌گی از افغانستان در رقابت‌های قهرمانی جهان حضور دارند.

یوسف جهانگیر با دو پیروزی به دور بعدی رقابت‌های موی‌تای راه یافت

درادامه رقابت‌های قهرمانی موی تای جهان، محمد یوسف جهانگیر ملی پوش موی تای کشور امروز در دومین رقابت‌اش پا به میدان رقابت  گذاشت.

تصویر بندانگشتی

در ادامه رقابت‌های قهرمانی موی تای جهان، امروز محمد یوسف جهانگیر در برابر حریف‌اش از افریقای جنوبی به نام گیوون موتهیبا مبارزه  کرد و موفق شد این حریف نیرومنداش را شکست بدهد.

جهانگیر ملی پوش موی تای کشور پیش از این نیز در نخستین رقابت‌اش در رقابت‌های قهرمانی موی تای جهان، توانسته بود حریف‌اش از سنگاپور را شکست بدهد.

قرار است این قهرمان موی تای کشور فردا نیز در سومین رقابت‌اش در برابر حریفی از کازاخستان بخت آزمایی کند.

رقابت‌های موی تای قهرمانی جهان با شرکت  یک‌هزار ورزشکار از نود و شش کشور جهان به میزبانی تایلند، امروز آغاز شدند.

یوسف جهانگیر و جعفر عاطفی دو ملی پوش موی تای به نماینده‌گی از افغانستان در رقابت‌های قهرمانی جهان حضور دارند.

هم‌رسانی کنید

دیدگاه تان در این باره