Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

ورزشکاران افغان در مسابقات جهانی در چین اشتراک می‌کنند

ورزشکاران ووشو با ایجاد اردوگاه تمرینی در پایتخت، به نمایندگی از افغانستان در مسابقات جهانی در چین شرکت می‌کنند.

ملی پوشان ووشو از چندی به این‌سو زیر نظر فدراسیون این رشته و اداره ورزش افغانستان سرگرم آمادگی به این رویداد هستند.

مسوولان در فدراسیون ووشو می‌گویند که مبارزان این رشته تا کمتر از دو هفته دیگر رهسپار مسابقات جهانی به چین خواهند شد.

در این رویداد ورزشی به نمایندگی از کشور شش ورزشکار در رأس مربی و هیأت شرکت می‌کند.

ورزشکاران افغان در مسابقات جهانی در چین اشتراک می‌کنند

ملی پوشان ووشو از چندی به این‌سو زیر نظر فدراسیون این رشته و اداره ورزش افغانستان سرگرم آمادگی به این رویداد هستند.

تصویر بندانگشتی

ورزشکاران ووشو با ایجاد اردوگاه تمرینی در پایتخت، به نمایندگی از افغانستان در مسابقات جهانی در چین شرکت می‌کنند.

ملی پوشان ووشو از چندی به این‌سو زیر نظر فدراسیون این رشته و اداره ورزش افغانستان سرگرم آمادگی به این رویداد هستند.

مسوولان در فدراسیون ووشو می‌گویند که مبارزان این رشته تا کمتر از دو هفته دیگر رهسپار مسابقات جهانی به چین خواهند شد.

در این رویداد ورزشی به نمایندگی از کشور شش ورزشکار در رأس مربی و هیأت شرکت می‌کند.

هم‌رسانی کنید

دیدگاه تان در این باره