Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

افریدون آمو، آماده رقابت در موج‌سواری آسیا

افریدون آمو موج‌سوار شناخته شده‌ی افغانستان در مسابقات آسیایی و بین‌المللی است.

این موج‌سوار کشور از ۲۰ ساله‌گی‌ علاقه‌مند به بازی موج‌سواری شد و برای نخستین‌بار در قهرمانی جهان در سال ۲۰۱۷ میلادی به سود افغانستان شرکت کرد و در حال حاضر این رشته مورد علاقه‌اش را نیز، پی‌گیری می‌کند.

آقای آمو که در حال حاضر در پرتگال زند‌گی می‌کند، آماده پی‌کار به مسابقات قهرمانی آسیا در سال روان ۲۰۲۴ میلادی می‌شود که به میزبانی مالدیف در ماه آگست برگزار می‌شود.

او می‌گوید که به این رویداد معتبر آسیایی به منظور کسب نتیجه، تدابیر خوبی را از چندی به این‌سو در آب‌های پرتگال انجام داده و آماده رقابت با حریفان اش از کشورهای گوناگون آسیایی در مسابقات مالدیف به سود افغانستان است.

این موج‌سوار افغانستان در پی‌کارهای موج‌سواری مالدیف در حالی شركت می‌کند که او خواهان حمایت دیگر ورزش‌کاران در این بخش از افغانستان شده تا او را در مسابقات قهرمانی آسیا، همراهی کنند.

آقای آمو می‌افزید که به شماری از شناگران نخبه از افغانستان در بخش موج سواری نیاز دارد، تا در مسابقات مالدیف نتایج مناسبی به سود کشور کسب کنند.

این موج‌سوار کشور می‌گوید که شناگران با تجربه و سرشناس افغانستان را در بخش موج‌سواری، به منظور شرکت مقتدرانه در مسابقات قهرمانی آسیا در مالدیف به مدت دو هفته آموزش خواهد داد.

پی‌کارهای موج‌سواری قهرمانی آسیا به میزبانی مالدیف، از ۱۷ تا ۲۴ ماه اگست سال روان ۲۰۲۴ میلادی برگزار می‌شود.

افریدون آمو، آماده رقابت در موج‌سواری آسیا

آقای آمو می‌افزید که به شماری از شناگران نخبه از افغانستان در بخش موج سواری نیاز دارد، تا در مسابقات مالدیف نتایج مناسبی به سود کشور کسب کنند.

تصویر بندانگشتی

افریدون آمو موج‌سوار شناخته شده‌ی افغانستان در مسابقات آسیایی و بین‌المللی است.

این موج‌سوار کشور از ۲۰ ساله‌گی‌ علاقه‌مند به بازی موج‌سواری شد و برای نخستین‌بار در قهرمانی جهان در سال ۲۰۱۷ میلادی به سود افغانستان شرکت کرد و در حال حاضر این رشته مورد علاقه‌اش را نیز، پی‌گیری می‌کند.

آقای آمو که در حال حاضر در پرتگال زند‌گی می‌کند، آماده پی‌کار به مسابقات قهرمانی آسیا در سال روان ۲۰۲۴ میلادی می‌شود که به میزبانی مالدیف در ماه آگست برگزار می‌شود.

او می‌گوید که به این رویداد معتبر آسیایی به منظور کسب نتیجه، تدابیر خوبی را از چندی به این‌سو در آب‌های پرتگال انجام داده و آماده رقابت با حریفان اش از کشورهای گوناگون آسیایی در مسابقات مالدیف به سود افغانستان است.

این موج‌سوار افغانستان در پی‌کارهای موج‌سواری مالدیف در حالی شركت می‌کند که او خواهان حمایت دیگر ورزش‌کاران در این بخش از افغانستان شده تا او را در مسابقات قهرمانی آسیا، همراهی کنند.

آقای آمو می‌افزید که به شماری از شناگران نخبه از افغانستان در بخش موج سواری نیاز دارد، تا در مسابقات مالدیف نتایج مناسبی به سود کشور کسب کنند.

این موج‌سوار کشور می‌گوید که شناگران با تجربه و سرشناس افغانستان را در بخش موج‌سواری، به منظور شرکت مقتدرانه در مسابقات قهرمانی آسیا در مالدیف به مدت دو هفته آموزش خواهد داد.

پی‌کارهای موج‌سواری قهرمانی آسیا به میزبانی مالدیف، از ۱۷ تا ۲۴ ماه اگست سال روان ۲۰۲۴ میلادی برگزار می‌شود.

هم‌رسانی کنید

دیدگاه تان در این باره