Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
Thumbnail

برگزاری مراسم خریداری بازیکنان برای فصل هفتم لیگ شش دوش کرکت

مراسم خریداری بازیکنان برای فصل هفتم لیگ شش دوش کرکت کشور برگزار شد.

هفتمین دور لیگ شش دوش کرکت قرار است به تاریخ دوازدهم سپتمبر ۲۰۲۰ در ورزشگاه کرکت کابل آغاز  شود و تا ۲۵ همین ماه ادامه یابد.

تیم‌های آمو، بند امیر، بُست، کابل، مس عینک و سپین غیر در این رقابت‌ها حضور خواهند داشت.

در این رقابت‌ها، تمامی بازی‌کنان تیم ملی کرکت کشور به‌شمول راشد خان و محمدنبی، شرکت خواهند کرد.

این رقابت‌ها، می‌تواند که در آماده ساختن بازیکنان تیم ملی برای رقابت‌های آسیایی و جهانی کمک کند.

قرار است تیم ملی کرکت افغانستان در ماه نومبر سال روان میلادی یک بازی تست را در برابر آسترالیا انجام دهد.

برگزاری مراسم خریداری بازیکنان برای فصل هفتم لیگ شش دوش کرکت

در رقابت‌های فصل هفتم لیگ شش دوش، پنج تیم از حوزه‌های مختلف کشور و یک تیم از کابل شرکت خواهند کرد.

Thumbnail

مراسم خریداری بازیکنان برای فصل هفتم لیگ شش دوش کرکت کشور برگزار شد.

هفتمین دور لیگ شش دوش کرکت قرار است به تاریخ دوازدهم سپتمبر ۲۰۲۰ در ورزشگاه کرکت کابل آغاز  شود و تا ۲۵ همین ماه ادامه یابد.

تیم‌های آمو، بند امیر، بُست، کابل، مس عینک و سپین غیر در این رقابت‌ها حضور خواهند داشت.

در این رقابت‌ها، تمامی بازی‌کنان تیم ملی کرکت کشور به‌شمول راشد خان و محمدنبی، شرکت خواهند کرد.

این رقابت‌ها، می‌تواند که در آماده ساختن بازیکنان تیم ملی برای رقابت‌های آسیایی و جهانی کمک کند.

قرار است تیم ملی کرکت افغانستان در ماه نومبر سال روان میلادی یک بازی تست را در برابر آسترالیا انجام دهد.

هم‌رسانی کنید