Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
Thumbnail

تاریخ تازۀ رقابت‌های لیگ ۶دوش کرکت اعلام شد

بورد کرکت افغانستان امروز (دوشنبه، ۲۷ اسد) تاریخ تازه برای هفتمین دور رقابت‌های لیگ ۶دوش کرکت قرار است در ماه سپتمبر سال روان میلادی برگزار شود، اعلام کرد.

قرار است که این رقابت‌ها از تاریخ ۶ (۶ سنبله) سپتمبر تا ۱۶ همین ماه (۲۶ سنبله)، برگزار شود. پیش از این، بورد کرکت اعلام کرده بود که قرار است این رقابت‌ها از تاریخ ۱۳ سپتمبر تا ۲۵، برگزار شود.

سال گذشته، مس عینک قهرمان ششمین دور این رقابت‌ها شد.

تیم‌های آمو، بند امیر، بُست، کابل، مس عینک و سپین غیر در این رقابت‌ها، به رقابت خواهند پرداخت.

در این رقابت‌ها، تمامی بازی‌کنان تیم ملی کرکت کشور به شمول راشد خان و محمدنبی، حضور خواهند داشت.

این رقابت‌ها، می‌تواند که در آماده ساختن بازیکنان تیم ملی برای رقابت‌های آسیایی و جهانی، کمک کند.

تاریخ تازۀ رقابت‌های لیگ ۶دوش کرکت اعلام شد

قرار است که این رقابت‌ها از تاریخ ۶ سپتمبر (۱۶ سنبله) تا روز شانزدهم همین ماه، برگزار شوند.

Thumbnail

بورد کرکت افغانستان امروز (دوشنبه، ۲۷ اسد) تاریخ تازه برای هفتمین دور رقابت‌های لیگ ۶دوش کرکت قرار است در ماه سپتمبر سال روان میلادی برگزار شود، اعلام کرد.

قرار است که این رقابت‌ها از تاریخ ۶ (۶ سنبله) سپتمبر تا ۱۶ همین ماه (۲۶ سنبله)، برگزار شود. پیش از این، بورد کرکت اعلام کرده بود که قرار است این رقابت‌ها از تاریخ ۱۳ سپتمبر تا ۲۵، برگزار شود.

سال گذشته، مس عینک قهرمان ششمین دور این رقابت‌ها شد.

تیم‌های آمو، بند امیر، بُست، کابل، مس عینک و سپین غیر در این رقابت‌ها، به رقابت خواهند پرداخت.

در این رقابت‌ها، تمامی بازی‌کنان تیم ملی کرکت کشور به شمول راشد خان و محمدنبی، حضور خواهند داشت.

این رقابت‌ها، می‌تواند که در آماده ساختن بازیکنان تیم ملی برای رقابت‌های آسیایی و جهانی، کمک کند.

هم‌رسانی کنید