تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

رقابت‌های گزینشی والیبال بانوان هرات آغاز شدند

رقابت‌های گزینشی والیبال بانوان هرات، امروز (یک‌شنبه، ۶دلو) آغاز شدند.

در این دور رقابت‌ها، هشت تیم والیبال دختران در دو گروپ باهم به رقابت خواهند پرداخت.

هدف از برگزاری این رقابت‌ها، گزینش بهترین بازیکن‌ها برای جذب در تیم ملی گفته شده‌است.

ورزش‌کاران هرات، برگزاری این رقابت‌ها را برای رشد ورزش والیبال بسیار موثر می‌دانند و از ان استقبال می‌کنند.

فاطمه احمدی، یکی از بازیکنان والیبال گفت: «من با علاقۀ زیاد تلاش کردم و حتما در این مسابقات موفق خواهم شد.»

مروه سعیدی، بازیکن دیگر نیز افزود: «از این‌که مربی ما یک خانم بود، بهتر توانستیم تمرین کنیم و این مسابقه را خواهیم برد.»

این بانوان ورزشکار، می‌گویند که از دو ماه بدین‌سو برای حضور در رقابت‌های گزینشی والیبال با امکانات کم آماده‌گی می‌گرفتند.

والیبال‌بازان دختر در هرات، از نبود ورزشگاه‌های معیاری و ویژۀ بانوان در این ولایت شاکی استند.

فرشته رسولی، یکی از این والیبال‌بازان بیان داشت: «ما هنوز جمنازیوم معیاری مخصوص خانم‌ها نداریم و تمرین‌های خود را با هزینۀ شخصی خود انجام می‌دهیم.»

مسؤولان برگزاری این رقابت‌ها، می‌گویند که ورزش والیبال در هرات هر روز در حال گسترش است. به گفتۀ آنان، هم‌اکنون هشت کلپ والیبال ویژۀ بانوان در این ولایت فعال است.

سال گذشته نیز رقابت‌های گزینشی برای تیم ملی والیبال دختران در هرات برگزار شده بود که چهار بازی‌کن توانسته بودند به تیم ملی والیبال راه یابند.

 

رقابت‌های گزینشی والیبال بانوان هرات آغاز شدند

این دومین سال برگزاری رقابت‌‌های گزینشی والیبال دختران در هرات است.

تصویر بندانگشتی

رقابت‌های گزینشی والیبال بانوان هرات، امروز (یک‌شنبه، ۶دلو) آغاز شدند.

در این دور رقابت‌ها، هشت تیم والیبال دختران در دو گروپ باهم به رقابت خواهند پرداخت.

هدف از برگزاری این رقابت‌ها، گزینش بهترین بازیکن‌ها برای جذب در تیم ملی گفته شده‌است.

ورزش‌کاران هرات، برگزاری این رقابت‌ها را برای رشد ورزش والیبال بسیار موثر می‌دانند و از ان استقبال می‌کنند.

فاطمه احمدی، یکی از بازیکنان والیبال گفت: «من با علاقۀ زیاد تلاش کردم و حتما در این مسابقات موفق خواهم شد.»

مروه سعیدی، بازیکن دیگر نیز افزود: «از این‌که مربی ما یک خانم بود، بهتر توانستیم تمرین کنیم و این مسابقه را خواهیم برد.»

این بانوان ورزشکار، می‌گویند که از دو ماه بدین‌سو برای حضور در رقابت‌های گزینشی والیبال با امکانات کم آماده‌گی می‌گرفتند.

والیبال‌بازان دختر در هرات، از نبود ورزشگاه‌های معیاری و ویژۀ بانوان در این ولایت شاکی استند.

فرشته رسولی، یکی از این والیبال‌بازان بیان داشت: «ما هنوز جمنازیوم معیاری مخصوص خانم‌ها نداریم و تمرین‌های خود را با هزینۀ شخصی خود انجام می‌دهیم.»

مسؤولان برگزاری این رقابت‌ها، می‌گویند که ورزش والیبال در هرات هر روز در حال گسترش است. به گفتۀ آنان، هم‌اکنون هشت کلپ والیبال ویژۀ بانوان در این ولایت فعال است.

سال گذشته نیز رقابت‌های گزینشی برای تیم ملی والیبال دختران در هرات برگزار شده بود که چهار بازی‌کن توانسته بودند به تیم ملی والیبال راه یابند.

 

هم‌رسانی کنید