تازه‌ترین خبرها
Thumbnail

ریاست تربیت بدنی از کارنامه‌های حسین بخش سفری ستایش کرد

حسین بخش سفری قهرمان ورزش جدجستو کشور روزدوشنبه (۶ اسد) از سوی ریاست تربیت بدنی و ورزش کشور ستایش شد.

نام حسین‌ بخش‌ صفری در تازه‌ترین رده‌بندی فدراسيون جهانی جوجيتسو رشته‌ی "فول‌كونتكت" برای دومين سال پی هم در جایگاۀ نخست قرار گرفته است.

یونس پوپلزی، سکرتر جنرال کمیته ملی المپیک گفت: «یکی از وسیلۀ مهمی که به ورزشکاران انگیزه داده می تواند و از لحاظ معنوعی آنها را مورال و انگیزه میدهد تشویق و تقدیر است که انشالله ما بیشتر دراین بخش اقدامات خواهیم و تمام قهرمانان ما را تشویق و تقدیر می کنیم.»

محمد صابری، رییس فدراسیون جوجیتسو، گفت: «در فدراسیون جوجیتسو امکانات در مقایسه به سالهای پیش هیچ تغیر نکرده است و تنها کاری که صورت گرفته است تشویق شده اند و این باعث شده است که در ظرف یک دو سال این همه افتخارات را بیافرینند.»

حسین بخش سفر و شماری دیگر از ورزشکاران گفتند که حمایت حکومت اثرگذاری مثبت برفعالیت‌های ورزشی دارد.

حسین بخش سفری، عضو تیم ملی جوجیستو، گفت: «خواهش من از اداره ورزش افغانستان این است که بیایند کاری بنیادی به ورزشکاران بکنند تا ورزشکاران با اعصاب آرام و فکر آرام در پی موفقیت های ملی و بین المللی در آینده باشند.»

صفری در رقابت‌های آسیایی جوجیتسو که سال گذشته در شهر اولان‌باتور مغلستان برگزار شدند، توانست در بخش "فول کونتکت" یا مبارزۀ آزاد جوجیتسو به مدال طلا و در رشتۀ مبارزات جوجیتسو به مدال برونز دست یابد.

ریاست تربیت بدنی از کارنامه‌های حسین بخش سفری ستایش کرد

نام او در تازه‌ترین رده‌بندی فدراسيون جهاني جوجيتسو رشته‌ی "فول‌كونتكت" برای دومين سال پی هم درجایگاه نخست جا گرفته است.

Thumbnail

حسین بخش سفری قهرمان ورزش جدجستو کشور روزدوشنبه (۶ اسد) از سوی ریاست تربیت بدنی و ورزش کشور ستایش شد.

نام حسین‌ بخش‌ صفری در تازه‌ترین رده‌بندی فدراسيون جهانی جوجيتسو رشته‌ی "فول‌كونتكت" برای دومين سال پی هم در جایگاۀ نخست قرار گرفته است.

یونس پوپلزی، سکرتر جنرال کمیته ملی المپیک گفت: «یکی از وسیلۀ مهمی که به ورزشکاران انگیزه داده می تواند و از لحاظ معنوعی آنها را مورال و انگیزه میدهد تشویق و تقدیر است که انشالله ما بیشتر دراین بخش اقدامات خواهیم و تمام قهرمانان ما را تشویق و تقدیر می کنیم.»

محمد صابری، رییس فدراسیون جوجیتسو، گفت: «در فدراسیون جوجیتسو امکانات در مقایسه به سالهای پیش هیچ تغیر نکرده است و تنها کاری که صورت گرفته است تشویق شده اند و این باعث شده است که در ظرف یک دو سال این همه افتخارات را بیافرینند.»

حسین بخش سفر و شماری دیگر از ورزشکاران گفتند که حمایت حکومت اثرگذاری مثبت برفعالیت‌های ورزشی دارد.

حسین بخش سفری، عضو تیم ملی جوجیستو، گفت: «خواهش من از اداره ورزش افغانستان این است که بیایند کاری بنیادی به ورزشکاران بکنند تا ورزشکاران با اعصاب آرام و فکر آرام در پی موفقیت های ملی و بین المللی در آینده باشند.»

صفری در رقابت‌های آسیایی جوجیتسو که سال گذشته در شهر اولان‌باتور مغلستان برگزار شدند، توانست در بخش "فول کونتکت" یا مبارزۀ آزاد جوجیتسو به مدال طلا و در رشتۀ مبارزات جوجیتسو به مدال برونز دست یابد.

هم‌رسانی کنید