Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

کوهنوردان کشور قله ۴،۵۰۰ متری دشت خونی هندوکش را فتح کردند

از میان ده عضو فدراسیون ملی کوهنوردی کشور، پنج تن آنان توانستند قله ۴،۵۰۰ متری دشت خونی هندوکش را فتح کنند.

هدف رفتن ورزشکاران به بلندای این قله، ایستادگی مردم در برابر ویروس کرونا و نشان دادن منظره‌های طبیعی و زیبای افغانستان برای جهانیان گفته شده است.

این در حالی است که به دلیل شیوع ویروس کرونا فعالیت های ورزش نه تنها در افغانستان بل در سراسر جهان تعطیل است.

TOLOnews

کوهنوردان کشور قله ۴،۵۰۰ متری دشت خونی هندوکش را فتح کردند

یکی از هداف رفتن ورزشکاران به بلندای این قله، ایستادگی مردم در برابر ویروس کرونا گفته شده است. 

تصویر بندانگشتی

از میان ده عضو فدراسیون ملی کوهنوردی کشور، پنج تن آنان توانستند قله ۴،۵۰۰ متری دشت خونی هندوکش را فتح کنند.

هدف رفتن ورزشکاران به بلندای این قله، ایستادگی مردم در برابر ویروس کرونا و نشان دادن منظره‌های طبیعی و زیبای افغانستان برای جهانیان گفته شده است.

این در حالی است که به دلیل شیوع ویروس کرونا فعالیت های ورزش نه تنها در افغانستان بل در سراسر جهان تعطیل است.

TOLOnews

هم‌رسانی کنید