Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
Thumbnail

تیم کرکت افغانستان در دومین دیدار یک روزه ایرلند را شکست داد

ملی پوشان کرکت افغانستان روز جمعه (۲۷ حوت) در دومین دیدار یک روزه با تفاوت ۳۴ دوش ایرلند را شکست داد.

در این دیدار نُخست بازی را افغانستان آغاز کرد و در ۵۰ آوری بازی با از دست دادن تمامی بازیکنان خود ۳۳۹ دوش را به ایرلند هدف تعین کرد.

تیم ملی ایرلند نتوانست هدف داده شده را برآورده سازد و در برابر افغانستان شکست خورد.

در این دیدار اصغرستانکزی با انجام دادن ۱۰۱ دوش نقش کلیدی در پیروزی تیم ملی کرکت کشور داشت.

قرار است تیم ملی کرکت کشور سه بازی دیگر یک روزه را نیز در برابر ایرلند برگذار کند.

این درحالی است تیم ملی کرکت کشور در نُخستین دیدار یک روزه نیز این تیم را باتفاوت ۳۰ دوش شکست داده بود.

تیم کرکت افغانستان در دومین دیدار یک روزه ایرلند را شکست داد

در این دیدار نُخست بازی را افغانستان آغاز کرد و در ۵۰ آوری بازی با از دست دادن تمامی بازیکنان خود ۳۳۹ دوش را به ایرلند هدف تعین کرد.

Thumbnail

ملی پوشان کرکت افغانستان روز جمعه (۲۷ حوت) در دومین دیدار یک روزه با تفاوت ۳۴ دوش ایرلند را شکست داد.

در این دیدار نُخست بازی را افغانستان آغاز کرد و در ۵۰ آوری بازی با از دست دادن تمامی بازیکنان خود ۳۳۹ دوش را به ایرلند هدف تعین کرد.

تیم ملی ایرلند نتوانست هدف داده شده را برآورده سازد و در برابر افغانستان شکست خورد.

در این دیدار اصغرستانکزی با انجام دادن ۱۰۱ دوش نقش کلیدی در پیروزی تیم ملی کرکت کشور داشت.

قرار است تیم ملی کرکت کشور سه بازی دیگر یک روزه را نیز در برابر ایرلند برگذار کند.

این درحالی است تیم ملی کرکت کشور در نُخستین دیدار یک روزه نیز این تیم را باتفاوت ۳۰ دوش شکست داده بود.

هم‌رسانی کنید