تازه‌ترین خبرها
تودی خبری

تودی خبری: تأخیر در رهایی زندانیان طالبان

مخالفت‌ها دربارۀ چگونگی رهایی زندانیان طالبان از زندان‌های حکومت افغانستان، منجر شد تا طبق وعده و فرمان رییس‌جمهور روند رهایی این زندانیان امروز (شنبه، ۲۴حوت) آغاز نشود.

بربنیاد فرمان رییس‌جمهور غنی، قرار بود روند رهایی تا پنج‌هزار زندانی طالبان امروز به گونۀ تدریجی آغاز شود و در روز نخست، صد زندانی از زندان پروان آزاد شوند.

در این برنامه گرداننده نعمت الله روان این موضوع را با این مهمانان بحث کرده است.

حمیدالله هوتک، کارشناس امور سیاسی

فضل الرحمن اوریا، کارشناس امور سیاسی

علی رضا محمودی، کارشناس امور سیاسی

تودی خبری

تودی خبری: تأخیر در رهایی زندانیان طالبان

مخالفت‌ها دربارۀ چگونگی رهایی زندانیان طالبان از زندان‌های حکومت افغانستان، منجر شد تا طبق وعده و فرمان رییس‌جمهور روند رهایی این زندانیان امروز (شنبه، ۲۴حوت) آغاز نشود.

بربنیاد فرمان رییس‌جمهور غنی، قرار بود روند رهایی تا پنج‌هزار زندانی طالبان امروز به گونۀ تدریجی آغاز شود و در روز نخست، صد زندانی از زندان پروان آزاد شوند.

در این برنامه گرداننده نعمت الله روان این موضوع را با این مهمانان بحث کرده است.

حمیدالله هوتک، کارشناس امور سیاسی

فضل الرحمن اوریا، کارشناس امور سیاسی

علی رضا محمودی، کارشناس امور سیاسی

هم‌رسانی کنید

ما را در فیسبوک دریابید

@Tolonews

طلوع‌نیوز در توییتر

@Tolonews