Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

ناوالنی از مردم می‌خواهد برای پشتیبانی از او به‌جاده‌ها بریزند

الکسی ناوالنی، منتقد حکومت روسیه که به محض بازگشت از آلمان به کشورش، بازداشت شد از مردم روسیه خواست که برای اعتراض به جاده‌ها بیایند.

او پانزده دقیقه پس از ورود به میدان هوایی روسیه، دستگیر شد، اما پیش از آن به هوادارانش و خبرنگاران گفت که ازهیچ چیزی هراس ندارد و اتهام‌های فساد بر او جعلی اند.

هم‌زمان، طرفداران آقای ناوالنی در شهر سنت پترزبورگ مردم را به شرکت در یک تظاهرات سراسری در روز بیست‌وسوم ماه جنوری، دعوت کرده‌اند.

قاضی دادگاهی در حومۀ مسکو روز دوشنبه در یک نشستی کوتاه دادرسی که آقای ناوالنی آن را تمسخر عدالت توصیف کرده‌است، حکم بازداشت او به مدت ۳۰ روز را صادر کرد.

دادستان‌های روسیه نیز در همین روز خواستار تداوم بازداشت او به مدت ۳۰ روز شده بودند.

او سال گذشته در کشورش مسموم شد و برای درمان به آلمان رفت.

بر بنیاد گزارش‌ها، به ناوالنی پیش از بازگشت دربارۀ دستگیری و زندانی شدن او، هشدار داده شده بود.

او در کشورش پروندۀ گُشوده دارد که بر بنیاد آن در سال ۲۰۱۴ به حبس تعلیقی محکوم شده‌است.

این معترض روسی بر مبنای محکومیت این پرونده‌اش، باید هر ماه دو بار خود را به مقام‌های قضایی، معرفی می‌کرد.

اما ناوالنی گفته‌است که چون او در آلمان بود، نتوانسته خود را معرفی کند و به‌همین علت، در بازگشت بازداشت شد.

ناوالنی از مردم می‌خواهد برای پشتیبانی از او به‌جاده‌ها بریزند

طرفداران آقای ناوالنی در شهر سنت پترزبورگ مردم را به شرکت در یک تظاهرات سراسری در روز بیست‌وسوم ماه جنوری، دعوت کرده‌اند.

تصویر بندانگشتی

الکسی ناوالنی، منتقد حکومت روسیه که به محض بازگشت از آلمان به کشورش، بازداشت شد از مردم روسیه خواست که برای اعتراض به جاده‌ها بیایند.

او پانزده دقیقه پس از ورود به میدان هوایی روسیه، دستگیر شد، اما پیش از آن به هوادارانش و خبرنگاران گفت که ازهیچ چیزی هراس ندارد و اتهام‌های فساد بر او جعلی اند.

هم‌زمان، طرفداران آقای ناوالنی در شهر سنت پترزبورگ مردم را به شرکت در یک تظاهرات سراسری در روز بیست‌وسوم ماه جنوری، دعوت کرده‌اند.

قاضی دادگاهی در حومۀ مسکو روز دوشنبه در یک نشستی کوتاه دادرسی که آقای ناوالنی آن را تمسخر عدالت توصیف کرده‌است، حکم بازداشت او به مدت ۳۰ روز را صادر کرد.

دادستان‌های روسیه نیز در همین روز خواستار تداوم بازداشت او به مدت ۳۰ روز شده بودند.

او سال گذشته در کشورش مسموم شد و برای درمان به آلمان رفت.

بر بنیاد گزارش‌ها، به ناوالنی پیش از بازگشت دربارۀ دستگیری و زندانی شدن او، هشدار داده شده بود.

او در کشورش پروندۀ گُشوده دارد که بر بنیاد آن در سال ۲۰۱۴ به حبس تعلیقی محکوم شده‌است.

این معترض روسی بر مبنای محکومیت این پرونده‌اش، باید هر ماه دو بار خود را به مقام‌های قضایی، معرفی می‌کرد.

اما ناوالنی گفته‌است که چون او در آلمان بود، نتوانسته خود را معرفی کند و به‌همین علت، در بازگشت بازداشت شد.

هم‌رسانی کنید