تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

جو بایدن هم‌چون چهل و ششمین رییس‌جمهور امریکا سوگند یاد کرد

جو بایدن به‌گونۀ رسمی مراسم تحلیف ریاست‌جمهوری را به‌جا آورد به این ترتیب چهل و ششمین رییس‌جمهور امریکا شد.

جان رابرتز، رییس دیوان عالی امریکا مراسم سوگند آقای بایدن را اجرا کرد.

پس از ادای سوگند، جو بایدن گفت که «امروز روز دموکراسی است.» 

قبل از جو بایدن، کامالا هاریس، معاون او سوگند یاد کرد. او نخستین زن در تاریخ امریکا است که به‌عنوان معاون رییس‌جمهور سوگند یاد کرد.

جورش بوش، باراک اوباما، رییسان جمهور پیشین امریکا در مراسم تحلیف آقای بایدن حضور داشتند، اما از ترمپ خبری نبود.

ساعتی پیش از مراسم تحلیف رییس‌جمهور تازۀ امریکا، دانلد ترمپ واشنگتن را ترک کرد.

جو بایدن دومین رییس‌جمهور کاتولیک امریکا است. قبل از بایدن، بیل کلینتون در دهه ۱۹۹۰ به‌عنوان رییس‌جمهور کاتولیک امریکا کار کرد. 

 

جو بایدن هم‌چون چهل و ششمین رییس‌جمهور امریکا سوگند یاد کرد

قبل از جو بایدن، کامالا هاریس، معاون او سوگند یاد کرد. او نخستین زن در تاریخ امریکا است که به‌عنوان معاون رییس‌جمهور سوگند یاد کرد.

تصویر بندانگشتی

جو بایدن به‌گونۀ رسمی مراسم تحلیف ریاست‌جمهوری را به‌جا آورد به این ترتیب چهل و ششمین رییس‌جمهور امریکا شد.

جان رابرتز، رییس دیوان عالی امریکا مراسم سوگند آقای بایدن را اجرا کرد.

پس از ادای سوگند، جو بایدن گفت که «امروز روز دموکراسی است.» 

قبل از جو بایدن، کامالا هاریس، معاون او سوگند یاد کرد. او نخستین زن در تاریخ امریکا است که به‌عنوان معاون رییس‌جمهور سوگند یاد کرد.

جورش بوش، باراک اوباما، رییسان جمهور پیشین امریکا در مراسم تحلیف آقای بایدن حضور داشتند، اما از ترمپ خبری نبود.

ساعتی پیش از مراسم تحلیف رییس‌جمهور تازۀ امریکا، دانلد ترمپ واشنگتن را ترک کرد.

جو بایدن دومین رییس‌جمهور کاتولیک امریکا است. قبل از بایدن، بیل کلینتون در دهه ۱۹۹۰ به‌عنوان رییس‌جمهور کاتولیک امریکا کار کرد. 

 

هم‌رسانی کنید

دیدگاه تان در این باره