تازه‌ترین خبرها
Thumbnail

کشورهای گروه ۷ در پی رویارویی با تهدیدهای روسیه و چین

دامنیک راب، وزیر خارجه بریتانیا گفت که کشورهای گروه ۷ به دنبال ایجاد راهکاری استند که بتواند به‌گونۀ مشترک با تهدیدهایی از سوی روسیه و چین، رویارویی کنند.

دامنیک راب پیش از برگزاری نشست وزیران خارجه کشورهای عضو گروه ۷، گفت که فعالیت‌های روسیه و چین تهدید برانگیز استند و بریتانیا و متحدانش می‌توانند با هم در برابر این تهدید ها به‌گونۀ مشترک، مبارزه کنند.

لندن در هفتۀ روان میزبان نشست گروه هفت میان وزیران خارجه ۷ کشور صنعتی جهان مشمول بریتانیا، فرانسه، آلمان، ایالات متحده، ایتالیا، جاپان و کانادا است.

بر اساس گزارش‌ها، یکی از مسایل مهم مورد بحث در این نشست، مسألۀ ضمیمه ساختن شبه جزیرۀ کریمیه از سوی روسیه در سال ۲۰۱۴، خواهد بود، آنچه که سبب اخراج روسیه از این گروه شد.

این در حالی‌ست که مسکو از سوی کشورهای غربی به راه اندازی تبلیغات نادرست بر ضد غرب، همچنان متهم است.

وزیر خارجه بریتانیا افزود: "ما می‌خواهیم کشورهای گروه ۷ را در یک راهکار تکذیب سریع گرد بیاوریم. یعنی وقتی که دروغ، تبلیغات و خبرهای جعلی را می‌بینیم، نه تنها به‌گونۀ فردی، بل به‌گونۀ گروهی آنرا تکذیب کنیم و با مردم این کشور و نیز به مردمان روسیه، چین و سراسر جهان، حقیقت را بگوییم."

در اوضاعی که کشورهای غربی از پیشرفت صنایع دفاعی و مخابراتی در چین بیم دارند، گروه ۷ می‌کوشد که ائتلافش را در برابر چین و روسیه گسترش دهد.

سرکوب مسلمانان در سنکیانگ از سوی بیجنگ و نیز نگرانی غرب از پیشرفت چین در بخش نظامی، اقتصادی و فن‌آوری، همچنان از بحث‌های مهم این نشست خواهد بود.

وزیر خارجه بریتانیا می‌افزاید: "مهمترین چیز برای ما، گُسترده‌تر ساختن اتحاد کشورهای هم فکر که هوادار جوامع آزاد، حقوق بشر، دموکراسی و تجارت آزاد استند، می‌باشد. آنانی که می‌خواهند که به عمق چه‌گونه‌گی آغاز همه‌گیری کرونا برسند، می‌خواهند که برنامه کوواکس، یعنی فرستادن واکسین ویروس کرونا به کشورهای نادار به‌گونۀ درست عملی شود. ما می‌خواهیم که ائتلاف کشورها در این زمینه بزرگتر شود و روسیه و چین نیز به این تلاش‌ها، بپیوندند."

اما رویکردهای چین برای برخی از کشورهای دیگر نیز پذیرفتنی نیست؛ نخست وزیر نیوزیلند در این نشست گفت که نزدیک ساختن دیدگاه‌های دو کشور، سخت‌تر شده‌است.

جسیندا آردرن، نخست‌وزیر نیوزیلند اظهار کرد: "با توجه به تاریخ متفاوت، جهان بینی متفاوت و نظام سیاسی متفاوت، نیوزیلند و چین دربارۀ مسایل مهم، دیدگاه‌های متفاوت خواهند شد. ما مثل همیشه در این زمینه کار می‌کنیم؛ اما چنان که ماه گذشته وزیر خارجه گفت، باید بپذیریم چیزهایی استند که چین و نیوزیلند دربارۀ آنها موافق نیستند و نخواهند توانست به موافقت برسند. این نباید روابط ما را منحرف بسازد؛ زیرا یک واقعیت استند."

بریتانیا در حالی میزبان نشست گروه ۷ و افزایش تلاش‌ها بر ضد چین و روسیه است که این کشور روسیه را بزرگترین تهدید در برابر امنیت خودش و چین را چالش دراز مدت نظامی، اقتصادی و فن‌آوری می‌داند.

کشورهای گروه ۷ در پی رویارویی با تهدیدهای روسیه و چین

تبلیغات نادرست روسیه علیه غرب و تهدیدهایی ناشی از پیشرفت صنایع دفاعی و مخابراتی چین، از موضوعات اصلی نشست گروه ۷ می‌باشند.

Thumbnail

دامنیک راب، وزیر خارجه بریتانیا گفت که کشورهای گروه ۷ به دنبال ایجاد راهکاری استند که بتواند به‌گونۀ مشترک با تهدیدهایی از سوی روسیه و چین، رویارویی کنند.

دامنیک راب پیش از برگزاری نشست وزیران خارجه کشورهای عضو گروه ۷، گفت که فعالیت‌های روسیه و چین تهدید برانگیز استند و بریتانیا و متحدانش می‌توانند با هم در برابر این تهدید ها به‌گونۀ مشترک، مبارزه کنند.

لندن در هفتۀ روان میزبان نشست گروه هفت میان وزیران خارجه ۷ کشور صنعتی جهان مشمول بریتانیا، فرانسه، آلمان، ایالات متحده، ایتالیا، جاپان و کانادا است.

بر اساس گزارش‌ها، یکی از مسایل مهم مورد بحث در این نشست، مسألۀ ضمیمه ساختن شبه جزیرۀ کریمیه از سوی روسیه در سال ۲۰۱۴، خواهد بود، آنچه که سبب اخراج روسیه از این گروه شد.

این در حالی‌ست که مسکو از سوی کشورهای غربی به راه اندازی تبلیغات نادرست بر ضد غرب، همچنان متهم است.

وزیر خارجه بریتانیا افزود: "ما می‌خواهیم کشورهای گروه ۷ را در یک راهکار تکذیب سریع گرد بیاوریم. یعنی وقتی که دروغ، تبلیغات و خبرهای جعلی را می‌بینیم، نه تنها به‌گونۀ فردی، بل به‌گونۀ گروهی آنرا تکذیب کنیم و با مردم این کشور و نیز به مردمان روسیه، چین و سراسر جهان، حقیقت را بگوییم."

در اوضاعی که کشورهای غربی از پیشرفت صنایع دفاعی و مخابراتی در چین بیم دارند، گروه ۷ می‌کوشد که ائتلافش را در برابر چین و روسیه گسترش دهد.

سرکوب مسلمانان در سنکیانگ از سوی بیجنگ و نیز نگرانی غرب از پیشرفت چین در بخش نظامی، اقتصادی و فن‌آوری، همچنان از بحث‌های مهم این نشست خواهد بود.

وزیر خارجه بریتانیا می‌افزاید: "مهمترین چیز برای ما، گُسترده‌تر ساختن اتحاد کشورهای هم فکر که هوادار جوامع آزاد، حقوق بشر، دموکراسی و تجارت آزاد استند، می‌باشد. آنانی که می‌خواهند که به عمق چه‌گونه‌گی آغاز همه‌گیری کرونا برسند، می‌خواهند که برنامه کوواکس، یعنی فرستادن واکسین ویروس کرونا به کشورهای نادار به‌گونۀ درست عملی شود. ما می‌خواهیم که ائتلاف کشورها در این زمینه بزرگتر شود و روسیه و چین نیز به این تلاش‌ها، بپیوندند."

اما رویکردهای چین برای برخی از کشورهای دیگر نیز پذیرفتنی نیست؛ نخست وزیر نیوزیلند در این نشست گفت که نزدیک ساختن دیدگاه‌های دو کشور، سخت‌تر شده‌است.

جسیندا آردرن، نخست‌وزیر نیوزیلند اظهار کرد: "با توجه به تاریخ متفاوت، جهان بینی متفاوت و نظام سیاسی متفاوت، نیوزیلند و چین دربارۀ مسایل مهم، دیدگاه‌های متفاوت خواهند شد. ما مثل همیشه در این زمینه کار می‌کنیم؛ اما چنان که ماه گذشته وزیر خارجه گفت، باید بپذیریم چیزهایی استند که چین و نیوزیلند دربارۀ آنها موافق نیستند و نخواهند توانست به موافقت برسند. این نباید روابط ما را منحرف بسازد؛ زیرا یک واقعیت استند."

بریتانیا در حالی میزبان نشست گروه ۷ و افزایش تلاش‌ها بر ضد چین و روسیه است که این کشور روسیه را بزرگترین تهدید در برابر امنیت خودش و چین را چالش دراز مدت نظامی، اقتصادی و فن‌آوری می‌داند.

هم‌رسانی کنید