تازه‌ترین خبرها
Thumbnail

جان باختن ۳۰ تن در نتیجۀ برخورد دو قطار در پاکستان

در نتیجۀ برخورد دو قطار تیز رفتار به روزدوشنبه (۱۷ جوزا) در شهر گوتکی، در شمال شهر سند پاکستان، ۳۰ تن کشته و بیش از ۵۰ تن دیگر، زخم برداشته‌اند.

سخنگوی ادارۀ راۀ آهن پاکستان به نقل از "دان نیوز" گفته‌است که این رویداد پس از آن رخ داد که قطار "ملت اکسپرس" که از کراچی به سرگودا در حرکت بود - از خط منحرف شد و به پائین سقوط کرد.

به‌گفتۀ ادارۀ راۀ آهن پاکستان، قطار ملت اکسپرس پس از سقوط از خط با قطار "سِر سعید اکسپرس" که از راولپندی می‌آمد، برخورد کرد.

برخورد این دو قطار در نزدیکی ایستگاۀ راۀ آهن رایتی، رخ داده‌است.

مقام‌های پاکستانی می‌گویند که بین ۱۵ تا ۲۰ مسافر هنوز هم در میان خرابه‌های قطار ملت اکسپرس گیر مانده‌اند و مسؤولان تلاش دارند تا این افراد را هر چه زودتر، نجات دهند.

جان باختن ۳۰ تن در نتیجۀ برخورد دو قطار در پاکستان

مقام‌های پاکستانی می‌گویند که بین ۱۵ تا ۲۰ مسافر هنوز هم در میان خرابه‌های قطار گیر مانده‌اند و مسؤولان تلاش دارند تا این افراد را به‌زودی، نجات دهند.

Thumbnail

در نتیجۀ برخورد دو قطار تیز رفتار به روزدوشنبه (۱۷ جوزا) در شهر گوتکی، در شمال شهر سند پاکستان، ۳۰ تن کشته و بیش از ۵۰ تن دیگر، زخم برداشته‌اند.

سخنگوی ادارۀ راۀ آهن پاکستان به نقل از "دان نیوز" گفته‌است که این رویداد پس از آن رخ داد که قطار "ملت اکسپرس" که از کراچی به سرگودا در حرکت بود - از خط منحرف شد و به پائین سقوط کرد.

به‌گفتۀ ادارۀ راۀ آهن پاکستان، قطار ملت اکسپرس پس از سقوط از خط با قطار "سِر سعید اکسپرس" که از راولپندی می‌آمد، برخورد کرد.

برخورد این دو قطار در نزدیکی ایستگاۀ راۀ آهن رایتی، رخ داده‌است.

مقام‌های پاکستانی می‌گویند که بین ۱۵ تا ۲۰ مسافر هنوز هم در میان خرابه‌های قطار ملت اکسپرس گیر مانده‌اند و مسؤولان تلاش دارند تا این افراد را هر چه زودتر، نجات دهند.

هم‌رسانی کنید