Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
Thumbnail

رهبر بلاروس: هیچ پناهجویی را مجبور به بازگشت نمی‌سازیم

الکساندر لوکاشنکو، رهبر بلاروس روز جمعه به پناهجویان که در مرز با لهستان گیر افتاده بودند، گفته است که کشورش به آنها کمک می‌کند تا به خانه‌های شان برگردند، وی افزوده که هیچگاه آنان را مجبور نخواهد کرد.

لوکاشنکو پس از بازدید از یک اردوگاه موقت پناهجویان گفت: «برای کسانی که می‌خواهند به خانه بروند، ما شما را کمک می‌کنیم تا این کار را انجام دهید. اما ما شما را مجبور نمی‌کنیم، این حق شما است.»

لوکاشنکو که از سوی اتحادیه اروپا متهم به تحریک عمدی یک بحران انسانی در مرزهای شرقی این کشور شده است، به مهاجران گفت که با سرنوشت آنها بازی سیاسی نخواهد کرد.

او گفت: «اگر می‌خواهید به سمت غرب بروید، ما شما را بازداشت نمی‌کنیم، لت‌و کوب نمی‌کنیم، این به خود شما بستگی دارد. »

به گزارش خبرگزاری دولتی بلتا، لوکاشنکو در اولین حضور علنی خود در مرز از زمان شروع بحران، از یک مرکز ارایه غذا به مهاجران بازدید کرده و با کارگران صلیب سرخ در این اردوگاه صحبت کرده است.

رهبر بلاروس: هیچ پناهجویی را مجبور به بازگشت نمی‌سازیم

او گفت: «اگر می‌خواهید به سمت غرب بروید، ما شما را بازداشت نمی‌کنیم، لت‌و کوب نمی‌کنیم، این به خود شما بستگی دارد.»

Thumbnail

الکساندر لوکاشنکو، رهبر بلاروس روز جمعه به پناهجویان که در مرز با لهستان گیر افتاده بودند، گفته است که کشورش به آنها کمک می‌کند تا به خانه‌های شان برگردند، وی افزوده که هیچگاه آنان را مجبور نخواهد کرد.

لوکاشنکو پس از بازدید از یک اردوگاه موقت پناهجویان گفت: «برای کسانی که می‌خواهند به خانه بروند، ما شما را کمک می‌کنیم تا این کار را انجام دهید. اما ما شما را مجبور نمی‌کنیم، این حق شما است.»

لوکاشنکو که از سوی اتحادیه اروپا متهم به تحریک عمدی یک بحران انسانی در مرزهای شرقی این کشور شده است، به مهاجران گفت که با سرنوشت آنها بازی سیاسی نخواهد کرد.

او گفت: «اگر می‌خواهید به سمت غرب بروید، ما شما را بازداشت نمی‌کنیم، لت‌و کوب نمی‌کنیم، این به خود شما بستگی دارد. »

به گزارش خبرگزاری دولتی بلتا، لوکاشنکو در اولین حضور علنی خود در مرز از زمان شروع بحران، از یک مرکز ارایه غذا به مهاجران بازدید کرده و با کارگران صلیب سرخ در این اردوگاه صحبت کرده است.

هم‌رسانی کنید

دیدگاه تان در این باره