تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

اعتراض هزاران تن در برابر حکومت در بلاروس

هزاران تن از مخالفان حکومت دربلاروس دست به اعتراضات زدند. معترضان با ریختن به جاده های شهرمینسک پایتخعت بلاروس خواهان استعفای بی درنگ الکساندر لوکاشینکو رییس جمهور این کشور ازقدرت شدند.

پس ازاعلام نتایج جنجالی انتخابات ریاست جمهوری بلاروس مخالفان حکومت  یکی ازبزرگترین اعتراضات را درشهر مینسک راه اندازی کردند.

معترضان یک خواست دارند، کناره گیری الکساندر لوکاشینکو ازقدرت.

مارینا، معترض، گفت: «من اینجا هستم تا موضع مدنی خود را در برابر لوكاشینكو به خاطر انتخابات تقلبی و رفتاراو با شهروندانمان ابراز کنم.»

درکنار مینسک درشهرهای بزرگ دیگر بلاروس نیز روزانه برشمار معترضان افزوده می شود.

درهمین حال ازبازداشت دوصد معترض ازجمله صد تن درشهر مینسک ازسوی نیروهای امنیتی بلارس گزارش شده است.

معترضان حتا درنزدیک محل اقات الکساندر لوکاشنکو اعتراضات را آغاز کرده اند.

یکی از معترضان گفت: «چرا مردم به اینجا می آیند؟ زیرا آنان عصبانی هستند. درباره  مردی که به طور غیرقانونی در قدرت باقی مانده است.»

بلاروس پنج هفته است که دست خوش اعتراضات دربرابر نتیجه انتخاباتی است که برنده اش الکساندر لوکاشینکو اعلام شده است.کسی که ازبیست وشش سال درقدرت است.حکومت او تقلب درانتخابات را رد می کند ومی گوید که کشورهای همسایه و اتحادیه اروپا در تلاش  تغییر رژیم دربلاروس اند.

اعتراض هزاران تن در برابر حکومت در بلاروس

درهمین حال ازبازداشت ۲۰۰ تا ۶۰۰ تن از معترضان به شمول چند رهبر مخالفان مسلح دولت ازسوی نیروهای امنیتی بلاروس  گزارش شده است.

تصویر بندانگشتی

هزاران تن از مخالفان حکومت دربلاروس دست به اعتراضات زدند. معترضان با ریختن به جاده های شهرمینسک پایتخعت بلاروس خواهان استعفای بی درنگ الکساندر لوکاشینکو رییس جمهور این کشور ازقدرت شدند.

پس ازاعلام نتایج جنجالی انتخابات ریاست جمهوری بلاروس مخالفان حکومت  یکی ازبزرگترین اعتراضات را درشهر مینسک راه اندازی کردند.

معترضان یک خواست دارند، کناره گیری الکساندر لوکاشینکو ازقدرت.

مارینا، معترض، گفت: «من اینجا هستم تا موضع مدنی خود را در برابر لوكاشینكو به خاطر انتخابات تقلبی و رفتاراو با شهروندانمان ابراز کنم.»

درکنار مینسک درشهرهای بزرگ دیگر بلاروس نیز روزانه برشمار معترضان افزوده می شود.

درهمین حال ازبازداشت دوصد معترض ازجمله صد تن درشهر مینسک ازسوی نیروهای امنیتی بلارس گزارش شده است.

معترضان حتا درنزدیک محل اقات الکساندر لوکاشنکو اعتراضات را آغاز کرده اند.

یکی از معترضان گفت: «چرا مردم به اینجا می آیند؟ زیرا آنان عصبانی هستند. درباره  مردی که به طور غیرقانونی در قدرت باقی مانده است.»

بلاروس پنج هفته است که دست خوش اعتراضات دربرابر نتیجه انتخاباتی است که برنده اش الکساندر لوکاشینکو اعلام شده است.کسی که ازبیست وشش سال درقدرت است.حکومت او تقلب درانتخابات را رد می کند ومی گوید که کشورهای همسایه و اتحادیه اروپا در تلاش  تغییر رژیم دربلاروس اند.

هم‌رسانی کنید