Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
Thumbnail

شهروندان روسیه در صدر خریداران خانه در ترکیه

همزمان با ادامه جنگ در اوکراین و اعمال تحریم‌ها بر روسیه، فروش خانه در شهرهای مختلف ترکیه رونق گرفته است که شهروندان روسیه در صدر فهرست خریداران خانه در ترکیه قرار گرفته اند.

بر اساس اطلاعات "سازمان آمار ترکیه"، شهروندان روسیه تنها در ماه اپریل ۱۱۵۲ خانه در ترکیه خریداری کرده اند. این در حالی‌ست روس‌ها در ماه مارچ، ۵۴۷ خانه خریداری کرده بودند.

در کل آمار فروش خانه به شهروندان خارجی در ترکیه در ماه اپریل بیش از ۵۸ درصد افزایش داشته است.

پس از روس‌ها، ایرانی‌ها و عراقی‌ها در جایگاه دوم و سوم مشتریان خانه در ترکیه استند.

پس از حمله روسیه بر اوکراین و اعمال تحریم‌ها بر برخی از مقام‌ها و شرکت‌های روسی، شمار زیادی از ثروتمندان روسی اقدام به خرید جایداد در کشور های گونه‌گونه به خصوص ترکیه و امارات متحده عربی می‌کنند.

بربنیاد اطلاعات ادائه شده، شهر استانبول در زمینه فروش خانه به خارجی‌ها در صدر قرار گرفته است.

شهروندان روسیه در صدر خریداران خانه در ترکیه

پس از روس‌ها، ایرانی‌ها و عراقی‌ها در جایگاه دوم و سوم مشتریان خانه در ترکیه استند.

Thumbnail

همزمان با ادامه جنگ در اوکراین و اعمال تحریم‌ها بر روسیه، فروش خانه در شهرهای مختلف ترکیه رونق گرفته است که شهروندان روسیه در صدر فهرست خریداران خانه در ترکیه قرار گرفته اند.

بر اساس اطلاعات "سازمان آمار ترکیه"، شهروندان روسیه تنها در ماه اپریل ۱۱۵۲ خانه در ترکیه خریداری کرده اند. این در حالی‌ست روس‌ها در ماه مارچ، ۵۴۷ خانه خریداری کرده بودند.

در کل آمار فروش خانه به شهروندان خارجی در ترکیه در ماه اپریل بیش از ۵۸ درصد افزایش داشته است.

پس از روس‌ها، ایرانی‌ها و عراقی‌ها در جایگاه دوم و سوم مشتریان خانه در ترکیه استند.

پس از حمله روسیه بر اوکراین و اعمال تحریم‌ها بر برخی از مقام‌ها و شرکت‌های روسی، شمار زیادی از ثروتمندان روسی اقدام به خرید جایداد در کشور های گونه‌گونه به خصوص ترکیه و امارات متحده عربی می‌کنند.

بربنیاد اطلاعات ادائه شده، شهر استانبول در زمینه فروش خانه به خارجی‌ها در صدر قرار گرفته است.

هم‌رسانی کنید

دیدگاه تان در این باره