Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
Thumbnail

وقوع زمین‌لرزه نیرومند در شمال فیلیپین

یک زمین‌لرزه نیرومند به بزرگی هفت اعشاریه یک در جه ریشتر روز چهارشنبه بخش‌های شمالی فیلیپین را تکان داد که مرگ چهار تن تاکنون در نتیجه این زمین‌لرزه گزارش شده است.

رویترز گزارش داده است که وزیر داخله فیلیپین پس از وقوع این زمین‌لرزه در یک نشست خبری گفته است که ۶۰ تن دیگر در این رویداد زخمی شده اند و این رویداد توانسته است بسیاری از ساختمان‌ها تخریب کند.

مقام‌های آن کشور از آغاز روند کمک رسانی به آسیب دیدگان نیز خبر داده اند.

در همین حال، با توجه به بزرگی این زمین‌لرزه، گزارش‌ها از وقوع پس‌لرزه‌ها به ویژه در ولایت ابرا نیز پخش اند.

وقوع زمین‌لرزه نیرومند در شمال فیلیپین

رویترز گزارش داده است که وزیر داخله فیلیپین پس از وقوع این زمین‌لرزه در یک نشست خبری گفته است که ۶۰ تن دیگر در این زمین‌لرزه زخمی شده اند.

Thumbnail

یک زمین‌لرزه نیرومند به بزرگی هفت اعشاریه یک در جه ریشتر روز چهارشنبه بخش‌های شمالی فیلیپین را تکان داد که مرگ چهار تن تاکنون در نتیجه این زمین‌لرزه گزارش شده است.

رویترز گزارش داده است که وزیر داخله فیلیپین پس از وقوع این زمین‌لرزه در یک نشست خبری گفته است که ۶۰ تن دیگر در این رویداد زخمی شده اند و این رویداد توانسته است بسیاری از ساختمان‌ها تخریب کند.

مقام‌های آن کشور از آغاز روند کمک رسانی به آسیب دیدگان نیز خبر داده اند.

در همین حال، با توجه به بزرگی این زمین‌لرزه، گزارش‌ها از وقوع پس‌لرزه‌ها به ویژه در ولایت ابرا نیز پخش اند.

هم‌رسانی کنید

دیدگاه تان در این باره