Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
Thumbnail

از یک حملۀ هراس‎افگنانه در شهر سیدنی آسترالیا جلوگیری‌شد

مقام‎های آسترالیایی از خنثا سازی یک حملۀ هراس‎افگنانه در شهر سیدنی این کشور، خبر می‎دهند.
 
این مقام‎ها می‎گویند که گروهی از مردان می‎خواستند یک هواپیما را سقوط دهند، اما از سوی نیروهای امنیتی این کشور، بازداشت شده‎اند.
 
پس از این بازداشت‎ها، تدابیر امنیتی در میدان‎های هوایی آسترالیا به ویژه در سیدنی و شهرهای بزرگ دیگر، افزایش یافته است.

مقام‎ها افزودند که در یورش به چندین خانه در شهر سیدنی، چهار تن را بازداشت کرده‎اند و این افراد متهم استند که برای سقوط دادن یک هواپیما، نقشه کشیده بودند.
 
به گفتۀ پولیس، از خانه‎های این مردان، موادی پیدا شده است که برای ساختن مواد انفجاری از آن‎ها، کار گرفته می‎شد.
 
مالکولم ترنبال، نُخست وزیر آسترالیا در این باره گفت: "می‎توانم به شما بگویم که شب گذشته، یک عملیات مشترک ضد هراس‌افگنی به هدف مختل ساختن یک توطئه هراس‎افگنانه برای سقوط دادن یک هواپیما، آغاز شد. این عملیات ادامه دارد و تا کنون چهار تن بازداشت شده‎اند. مقدار قابل توجهی از مواد گونه‎گون نیز به دست پولیس افتاده است."
 
درهمین حال، پولیس آسترالیا می‎گوید که هیچ کدام از افراد بازداشت شده، تا کنون رسمأ متهم نشده‎اند، اما در پیکار با هراس‎افگنی باید محتاط بود.
 
میک فولر، کمیشنر پولیس نیو سوت ویلز گفت: "واقعیت این است که با هراس‏افگنی، نمی‎توانید صبر کنید. نمی‎توانید تا روشن شدن کامل مسأله صبر داشته باشید. باید زود عمل کنید، زیرا اگر اطلاعات نادرست دریافت کنید، پیامدهای آن، ناگوار خواهند بود. برخی اوقات باید ساعت به ساعت تصمیم گیری کنید."
 
از سوی هم، تدابیر امنیتی، در میدان‎های هوایی سیدنی و شهرهای دیگر آسترالیا افزایش یافته‌اند.
 
مسافران هرچند نگران استند، اما می‎گویند که در برابر هراس‌افگنی، تسلیم نخواهند شد.

از یک حملۀ هراس‎افگنانه در شهر سیدنی آسترالیا جلوگیری‌شد

مقام‎های آرسترالیایی می‎گویند که چهارتن را در پیوند به طرح ریزی سقوط یک هواپیما در شهر سیدنی این کشور، بازداشت کرده‌اند.

Thumbnail

مقام‎های آسترالیایی از خنثا سازی یک حملۀ هراس‎افگنانه در شهر سیدنی این کشور، خبر می‎دهند.
 
این مقام‎ها می‎گویند که گروهی از مردان می‎خواستند یک هواپیما را سقوط دهند، اما از سوی نیروهای امنیتی این کشور، بازداشت شده‎اند.
 
پس از این بازداشت‎ها، تدابیر امنیتی در میدان‎های هوایی آسترالیا به ویژه در سیدنی و شهرهای بزرگ دیگر، افزایش یافته است.

مقام‎ها افزودند که در یورش به چندین خانه در شهر سیدنی، چهار تن را بازداشت کرده‎اند و این افراد متهم استند که برای سقوط دادن یک هواپیما، نقشه کشیده بودند.
 
به گفتۀ پولیس، از خانه‎های این مردان، موادی پیدا شده است که برای ساختن مواد انفجاری از آن‎ها، کار گرفته می‎شد.
 
مالکولم ترنبال، نُخست وزیر آسترالیا در این باره گفت: "می‎توانم به شما بگویم که شب گذشته، یک عملیات مشترک ضد هراس‌افگنی به هدف مختل ساختن یک توطئه هراس‎افگنانه برای سقوط دادن یک هواپیما، آغاز شد. این عملیات ادامه دارد و تا کنون چهار تن بازداشت شده‎اند. مقدار قابل توجهی از مواد گونه‎گون نیز به دست پولیس افتاده است."
 
درهمین حال، پولیس آسترالیا می‎گوید که هیچ کدام از افراد بازداشت شده، تا کنون رسمأ متهم نشده‎اند، اما در پیکار با هراس‎افگنی باید محتاط بود.
 
میک فولر، کمیشنر پولیس نیو سوت ویلز گفت: "واقعیت این است که با هراس‏افگنی، نمی‎توانید صبر کنید. نمی‎توانید تا روشن شدن کامل مسأله صبر داشته باشید. باید زود عمل کنید، زیرا اگر اطلاعات نادرست دریافت کنید، پیامدهای آن، ناگوار خواهند بود. برخی اوقات باید ساعت به ساعت تصمیم گیری کنید."
 
از سوی هم، تدابیر امنیتی، در میدان‎های هوایی سیدنی و شهرهای دیگر آسترالیا افزایش یافته‌اند.
 
مسافران هرچند نگران استند، اما می‎گویند که در برابر هراس‌افگنی، تسلیم نخواهند شد.

هم‌رسانی کنید