تازه‌ترین خبرها
Thumbnail

افزایش شمار قربانیان ویروس کرونا در چین

شمار قربانیان  ویروس کرونا در چین به بیست و پنج تن رسیده است و بیش از نه صد تن دیگر به این ویروس مبتلا شده اند.

مقام های چنیی گفته اند که تلاش می کنند، از شیوع بیشتر این ویروس کشنده جلوگیری کنند. 

در همین حال جشن بهاری چین که قرار بود، فردا در سراسر چین آغاز شود، بهر جلوگیری از شیوع بیشتر این ویروس ملغا شده است. 

با این حال انتظار می رود که در روز های آینده شمار قربانیان و کسانیکه به این ویروس کشنده مبتلا می شوند، بیشتر شود.

با گذشت هر روز به شمار کشته گان و کسانیکه به ویروس کرونا در چین مبتلا شده اند، افزوده می شود.

دیروز شمار قربانیان به هفده تن رسیده بود اما اکنون مقام های بهداشتی چین می گویند که بیست و شش تن که به ویروس کرونا مبتلا بودند، جان باختند.

شمار مبتلا شده گان به این ویروس کشنده هم به نزدیک به نه صد تن رسیده است.

افزون بر شهر ووهان، نزدیک به ده شهر دیگر چین، خدمات حمل و نقل متوقف شده است.

مقام های چینی تائید کرده اند که دو تن از قربانیان در بیرون از شهر ووهان این کشور است.

خدمات حمله و نقل در ولایت هوبی که در آن شهر ووهان نیز است متوقف شده اند.

باشنده ولایت هوبی چینگفت: «هنگامی که صبح وقت به اینجا آمده ام تا با قطار سفر کنم، اما پیش از آن تمامی قطار ها متوقف شده بودند. آنان به ما گفته اند که تا اطلاع تازه منتظر باشیم.»

یک باشنده ولایت هوبی چین گفت: «صبح امروز دیدم که تمامی موتر های بس و متروها، متوقف شده اند و خدمات حمل و نقل در هوبی متوقف استند. بسیاری از مردم حتی نمی توانند به خانه هایشان بر گردند. من در باره خانواده ام فکر می کنم اما در این اوضاع هیج کاری کرده نمی توانم.»

اما سازمان جهانی بهداشت می گوید که این ویروس به حالت فوق العاده بهداشتی در جهان مبدل نشده است. 

تدروس ادهانوم، دبیر سازمان جهانی بهداشت، گفت: «اشتباه نکنید، اگر چه اکنون در چین شرایط اضطراری است اما این ویروس تا کنون حالت اضطرار بهداشتی را در جهان به بار نیاورده است.»

از سویی هم ویدوی های که در شبکه های اجتماعی دست به دست می شوند، نشان می دهند که برخی از شهروندان چین بروی جاده ها ضعف می کنند، و از سویی گروه ها نجات به شفاخانه ها انتقال می یابند.

برخی از کارمندان صحی در شفاخانه ها نیز به این ویروس کشنده مبتلا شده اند.

شفاهاخانه های ولایت هوبی چین نیز پر از بیماران، است و از همین رو حکومت چین دستور داده است که تا شفاخانه های بشتری در این کشور ساخته شوند.

اینجا شهر ووهان، در ولایت هوبی است و  کار گران می خواهند در ظرف شش روز یک شفاخانه بسازند.

پزشکان گفته اند که این ویروس کشنده از حیوان های وحشی به بار می آید و م تواند از یک فرد به فرد دیگر سرایت کند.

این ویروس کشنده نشانه های زیادی دارد، اما تب شدید، سرفه، تنفس تنگی و ضعف از علایم اصلی این ویروس است.

کشورهای گوناگون جهان، به شمول امریکا، کانادا استرالیا، جاپان، هند ترکیه و کشور های دیگر مسافرانی که از چین می آیند، از دیدگاه بهداشتی بررسی می کنند.

افزایش شمار قربانیان ویروس کرونا در چین

با گذشت هر روز به شمار کشته گان و کسانیکه به ویروس کرونا در چین مبتلا شده اند، افزوده می شود.

Thumbnail

شمار قربانیان  ویروس کرونا در چین به بیست و پنج تن رسیده است و بیش از نه صد تن دیگر به این ویروس مبتلا شده اند.

مقام های چنیی گفته اند که تلاش می کنند، از شیوع بیشتر این ویروس کشنده جلوگیری کنند. 

در همین حال جشن بهاری چین که قرار بود، فردا در سراسر چین آغاز شود، بهر جلوگیری از شیوع بیشتر این ویروس ملغا شده است. 

با این حال انتظار می رود که در روز های آینده شمار قربانیان و کسانیکه به این ویروس کشنده مبتلا می شوند، بیشتر شود.

با گذشت هر روز به شمار کشته گان و کسانیکه به ویروس کرونا در چین مبتلا شده اند، افزوده می شود.

دیروز شمار قربانیان به هفده تن رسیده بود اما اکنون مقام های بهداشتی چین می گویند که بیست و شش تن که به ویروس کرونا مبتلا بودند، جان باختند.

شمار مبتلا شده گان به این ویروس کشنده هم به نزدیک به نه صد تن رسیده است.

افزون بر شهر ووهان، نزدیک به ده شهر دیگر چین، خدمات حمل و نقل متوقف شده است.

مقام های چینی تائید کرده اند که دو تن از قربانیان در بیرون از شهر ووهان این کشور است.

خدمات حمله و نقل در ولایت هوبی که در آن شهر ووهان نیز است متوقف شده اند.

باشنده ولایت هوبی چینگفت: «هنگامی که صبح وقت به اینجا آمده ام تا با قطار سفر کنم، اما پیش از آن تمامی قطار ها متوقف شده بودند. آنان به ما گفته اند که تا اطلاع تازه منتظر باشیم.»

یک باشنده ولایت هوبی چین گفت: «صبح امروز دیدم که تمامی موتر های بس و متروها، متوقف شده اند و خدمات حمل و نقل در هوبی متوقف استند. بسیاری از مردم حتی نمی توانند به خانه هایشان بر گردند. من در باره خانواده ام فکر می کنم اما در این اوضاع هیج کاری کرده نمی توانم.»

اما سازمان جهانی بهداشت می گوید که این ویروس به حالت فوق العاده بهداشتی در جهان مبدل نشده است. 

تدروس ادهانوم، دبیر سازمان جهانی بهداشت، گفت: «اشتباه نکنید، اگر چه اکنون در چین شرایط اضطراری است اما این ویروس تا کنون حالت اضطرار بهداشتی را در جهان به بار نیاورده است.»

از سویی هم ویدوی های که در شبکه های اجتماعی دست به دست می شوند، نشان می دهند که برخی از شهروندان چین بروی جاده ها ضعف می کنند، و از سویی گروه ها نجات به شفاخانه ها انتقال می یابند.

برخی از کارمندان صحی در شفاخانه ها نیز به این ویروس کشنده مبتلا شده اند.

شفاهاخانه های ولایت هوبی چین نیز پر از بیماران، است و از همین رو حکومت چین دستور داده است که تا شفاخانه های بشتری در این کشور ساخته شوند.

اینجا شهر ووهان، در ولایت هوبی است و  کار گران می خواهند در ظرف شش روز یک شفاخانه بسازند.

پزشکان گفته اند که این ویروس کشنده از حیوان های وحشی به بار می آید و م تواند از یک فرد به فرد دیگر سرایت کند.

این ویروس کشنده نشانه های زیادی دارد، اما تب شدید، سرفه، تنفس تنگی و ضعف از علایم اصلی این ویروس است.

کشورهای گوناگون جهان، به شمول امریکا، کانادا استرالیا، جاپان، هند ترکیه و کشور های دیگر مسافرانی که از چین می آیند، از دیدگاه بهداشتی بررسی می کنند.

هم‌رسانی کنید