Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
Thumbnail

در انفجاری در شهر کویتۀ پاکستان ۳۱ تن جان باختند

مقام‌های پاکستانی بامداد چهارشنبه می‌گویند که دست کم ۳۱ تن درنتیجۀ انفجاری در شهر کویتۀ این کشور، جان باختند و بیش از ۲۰ تن دیگر، زخم برداشته‌اند.
 
بر بنیاد گزارش روزنامۀ دان پاکستان، مقام‌های می‌گویند که غیرنظامیان و پولیس قربانیان این انفجار هستند و گفته می‌شود که هشت تن از زخمیان این انفجار، در وضعیت بد صحی قرار دارند.
 
پولیس می‌گوید که انفجار در نزدیک یک مکتب در جریان روند رأی‌دهی، رخ داده‌است.
 
بر بنیاد این گزارش، روند رأی‌دهی در این مکتب، متوقف شده‌است.
 
این درحالی‌است که هزاران تن بامداد چهارشنبه برای رأی دادن در انتخابات این کشور به مراکز رأی‌دهی، صف بسته‌اند.

در این انتخابات ۱۱ هزار و ۸۰۰ تن خودشان را نامزد کرده‌اند و بالای ۸۴۹ کرسی، رقابت خواهند کرد.
 
در حدود ۳۴۵۰ نفر تن برای راه‌یابی به مجلس ملی این کشور که دارای ۳۴۲ کرسی است ثبت‌نام کرده‌اند. ۲۷۲ عضو این مجلس به صورت مستقیم انتخاب می‌شوند. در کنار آن ۱۰ کرسی به اقلیت‌ها و ۶۰ کرسی هم به زن‌ها اختصاص داده شده‌است.
 
بربنیاد گزارش‌ها، از میان ۲۰۰ میلیون جمعیت پاکستان ۱۰۵ میلیون تن آنان، در این انتخابات ثبت نام کرده‌‎اند.

در انفجاری در شهر کویتۀ پاکستان ۳۱ تن جان باختند

پولیس شهر کویته گفته‌است که امکان دارد انفجار برخاسته از یک حملۀ انتحاری، باشد.

Thumbnail

مقام‌های پاکستانی بامداد چهارشنبه می‌گویند که دست کم ۳۱ تن درنتیجۀ انفجاری در شهر کویتۀ این کشور، جان باختند و بیش از ۲۰ تن دیگر، زخم برداشته‌اند.
 
بر بنیاد گزارش روزنامۀ دان پاکستان، مقام‌های می‌گویند که غیرنظامیان و پولیس قربانیان این انفجار هستند و گفته می‌شود که هشت تن از زخمیان این انفجار، در وضعیت بد صحی قرار دارند.
 
پولیس می‌گوید که انفجار در نزدیک یک مکتب در جریان روند رأی‌دهی، رخ داده‌است.
 
بر بنیاد این گزارش، روند رأی‌دهی در این مکتب، متوقف شده‌است.
 
این درحالی‌است که هزاران تن بامداد چهارشنبه برای رأی دادن در انتخابات این کشور به مراکز رأی‌دهی، صف بسته‌اند.

در این انتخابات ۱۱ هزار و ۸۰۰ تن خودشان را نامزد کرده‌اند و بالای ۸۴۹ کرسی، رقابت خواهند کرد.
 
در حدود ۳۴۵۰ نفر تن برای راه‌یابی به مجلس ملی این کشور که دارای ۳۴۲ کرسی است ثبت‌نام کرده‌اند. ۲۷۲ عضو این مجلس به صورت مستقیم انتخاب می‌شوند. در کنار آن ۱۰ کرسی به اقلیت‌ها و ۶۰ کرسی هم به زن‌ها اختصاص داده شده‌است.
 
بربنیاد گزارش‌ها، از میان ۲۰۰ میلیون جمعیت پاکستان ۱۰۵ میلیون تن آنان، در این انتخابات ثبت نام کرده‌‎اند.

هم‌رسانی کنید