Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

صندوق جهانی پول: اقتصاد امریکا امسال ۲.۶ درصد رُشد خواهد داشت

یک ارزیابی تازه صندوق جهانی پول نشان می‌دهد که اقتصاد امریکا امسال دو اعشار یه شش درصد رُشد خواهد داشت. 

مسوولان این صندوق با نشر یافته‌هایی شان از اقتصاد امریکا در سال های آینده می‌گویند که اگر مشکلات و محدودیت‌های بازرگانی امریکا با جهان حل نشوند، احتمال دارد که این رُشد در سال جاری میلادی کاهش یابد. 

پیش از این صندوق جهانی پول رُشد اقتصاد امریکا را در سال ۲۰۱۸ میلادی سه درصد پیشبینی کرده بود. 

کریسین لاگارد، رییس صندوق جهانی پول، گفت: «ارزیابی‌های ما این است که اقتصاد در سال جاری در حدود ۲.۶ درصد و در سال آینده در حدود دو درصد رشد خواهد داشت و این نشان دهنده افزایش چشمگیری در رشد این کشور است بنابر این اقدامات مثبت صورت گرفته است.»

از سویی هم مسوولان این صندوق با در نظرداشت محدودیت‌های وضع شدن بر بازرگانی و بخش‌هایی از دادوستد امریکا می‌گویند که به این چالش‌های باید پایان داده شود.

رییس صندوق جهانی پول افزود: «این امر برای ایالات متحده و تمام شرکای بازرگانی آن، از جمله چین مکزیک و دیگران، نیاز است تا در مورد یک سیستم جدید توافق کنند که با عملی ساختن آن از تحریف هایی که باعث کاهش رشد می شوند، جلوگیری شود.»

این در حالی است که بیش از یک سال بدینسو امریکا در نبرد بازرگانی با شماری از شرکای مهم بازرگانی‌اش مانند چین و مکسیکو درگیر است و گفته می‌شود که این نبردها نه تنها به کشورهای شامل این نبرد، بل به اقتصاد جهانی زیان‌باربوده اند. 

صندوق جهانی پول: اقتصاد امریکا امسال ۲.۶ درصد رُشد خواهد داشت

پیش از این صندوق جهانی پول رُشد اقتصاد امریکا را در سال ۲۰۱۸ میلادی سه درصد پیشبینی کرده بود. 

تصویر بندانگشتی

یک ارزیابی تازه صندوق جهانی پول نشان می‌دهد که اقتصاد امریکا امسال دو اعشار یه شش درصد رُشد خواهد داشت. 

مسوولان این صندوق با نشر یافته‌هایی شان از اقتصاد امریکا در سال های آینده می‌گویند که اگر مشکلات و محدودیت‌های بازرگانی امریکا با جهان حل نشوند، احتمال دارد که این رُشد در سال جاری میلادی کاهش یابد. 

پیش از این صندوق جهانی پول رُشد اقتصاد امریکا را در سال ۲۰۱۸ میلادی سه درصد پیشبینی کرده بود. 

کریسین لاگارد، رییس صندوق جهانی پول، گفت: «ارزیابی‌های ما این است که اقتصاد در سال جاری در حدود ۲.۶ درصد و در سال آینده در حدود دو درصد رشد خواهد داشت و این نشان دهنده افزایش چشمگیری در رشد این کشور است بنابر این اقدامات مثبت صورت گرفته است.»

از سویی هم مسوولان این صندوق با در نظرداشت محدودیت‌های وضع شدن بر بازرگانی و بخش‌هایی از دادوستد امریکا می‌گویند که به این چالش‌های باید پایان داده شود.

رییس صندوق جهانی پول افزود: «این امر برای ایالات متحده و تمام شرکای بازرگانی آن، از جمله چین مکزیک و دیگران، نیاز است تا در مورد یک سیستم جدید توافق کنند که با عملی ساختن آن از تحریف هایی که باعث کاهش رشد می شوند، جلوگیری شود.»

این در حالی است که بیش از یک سال بدینسو امریکا در نبرد بازرگانی با شماری از شرکای مهم بازرگانی‌اش مانند چین و مکسیکو درگیر است و گفته می‌شود که این نبردها نه تنها به کشورهای شامل این نبرد، بل به اقتصاد جهانی زیان‌باربوده اند. 

هم‌رسانی کنید

دیدگاه تان در این باره