Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

نگرانی سازمان ملل از بحران گرسنگی در یمن

سازمان ملل متحد از بحران گرسنگی در یمن و سو تغذیه کودکان یمنی ابراز نگرانی می‌کند و می‌گوید که اگر به مردم آسیب‌دیده این کشور کمک‌های لازم انجام نشود، این بحران از این بیشتر افزایش خواهد یافت. 

برنامه غدایی جهانی سازمان ملل متحد می‌گوید که اکنون میلیون‌ها تن از مردم یمن به خطر گرسنگی روبه‌ر استند. 

هرو ورشوئل، سخنگوی برنامه غذایی جهانی، گفت: «اکنون یمن با بدترین بحران گرسنگی در جهان روبروست، از ماه جون به این سو، ۵۷۰ هزار تن در حدیده مجبور به ترک خانه‌های شان شده اند. همزمان با این ارزش ارزهای داخلی این کشور پایین آمده است و بهای خوارکی‌های اولیه بلند رفتند و نسبت به سال گذشته سه برابر شده است.»

برنامه غذایی سازمان ملل متحد ادامه جنگ‌ها در بندر حدیده سبب نرسیدن کمک‌های بشر دوستانه به آسیب دیده‌گان می‌داند.

سخنگوی برنامه غذایی جهانی گفت: «متأسفانه همانگونه که من چند هفته پیش گفتم، از ماه سپتمبر تاکنون، هنوز هم به ۵۱ هزار تن ذخایر غله‌جات در دریای سرخ دسترسی نداریم و همان گونه که می دانید، تاسیسات کارخانه یی ما در ماه سپامبر مورد حمله قرار گرفتند.»

در همین حال صندوق پشتیبانی از کودکان سازمان ملل متحد می‌گوید که اکنون بیش از یک میلیون کودک یمنی به سوء تغذیه روبه‌رو استند.

کرستوف بولرای ستیف، سخنگوی یونسف، گفت: «ما نباید فراموش کنیم که اکنون ۴۰۰ هزار تن از کودکان یمنی به سوی تغذیه بسیار حاد و یک اعشاریه هشت میلیون تن دیگر شان به سوی تغذیه حاد روبه‎ر استند. هنگامی که من در سال ۲۰۱۶ (میلادی) در بخش تغذیه یک شفاخانه رفته بودم، تصویرهای وحشتناک را که امروز می‎بینیم ما در سال ۲۰۱۶ دیده بودیم.»

در همین حال باشنده‌گان بندر حدیده یمن می‌گویند زنده‌گی‌شان در این منطقه هر لحظه در خطر است. 

عادل عبدالله، یک ماهی‌گیر در بندر حدیده، گفت: «زنان در این جان در بیم مرگ استند، هر ساعت ما یک جنگنده را می بینم، من ردوغ نمی‌گویم. ما صلح و امنیت می‌خواهیم.»

نبردهای چندین ساله در یمن، بیشتر زیربناهای این کشوررا آسیب های سخت رسانده است. سازمان ملل متحد می‌گوید که در این نبردها، تاکنون ۲۸ هزار تن کشته و زخمی شده‎اند و میلیون‎ها تن دیگر مجبور به ترک خانه‎های شان شده‎اند.

نگرانی سازمان ملل از بحران گرسنگی در یمن

گزارش‌ها می‌رسانند که نبرد میان نیروهای ائتلاف عرب به رهبری عربستان سعودی و شورشیان حوثی در بندر حدیده یمن ادامه دارد.

تصویر بندانگشتی

سازمان ملل متحد از بحران گرسنگی در یمن و سو تغذیه کودکان یمنی ابراز نگرانی می‌کند و می‌گوید که اگر به مردم آسیب‌دیده این کشور کمک‌های لازم انجام نشود، این بحران از این بیشتر افزایش خواهد یافت. 

برنامه غدایی جهانی سازمان ملل متحد می‌گوید که اکنون میلیون‌ها تن از مردم یمن به خطر گرسنگی روبه‌ر استند. 

هرو ورشوئل، سخنگوی برنامه غذایی جهانی، گفت: «اکنون یمن با بدترین بحران گرسنگی در جهان روبروست، از ماه جون به این سو، ۵۷۰ هزار تن در حدیده مجبور به ترک خانه‌های شان شده اند. همزمان با این ارزش ارزهای داخلی این کشور پایین آمده است و بهای خوارکی‌های اولیه بلند رفتند و نسبت به سال گذشته سه برابر شده است.»

برنامه غذایی سازمان ملل متحد ادامه جنگ‌ها در بندر حدیده سبب نرسیدن کمک‌های بشر دوستانه به آسیب دیده‌گان می‌داند.

سخنگوی برنامه غذایی جهانی گفت: «متأسفانه همانگونه که من چند هفته پیش گفتم، از ماه سپتمبر تاکنون، هنوز هم به ۵۱ هزار تن ذخایر غله‌جات در دریای سرخ دسترسی نداریم و همان گونه که می دانید، تاسیسات کارخانه یی ما در ماه سپامبر مورد حمله قرار گرفتند.»

در همین حال صندوق پشتیبانی از کودکان سازمان ملل متحد می‌گوید که اکنون بیش از یک میلیون کودک یمنی به سوء تغذیه روبه‌رو استند.

کرستوف بولرای ستیف، سخنگوی یونسف، گفت: «ما نباید فراموش کنیم که اکنون ۴۰۰ هزار تن از کودکان یمنی به سوی تغذیه بسیار حاد و یک اعشاریه هشت میلیون تن دیگر شان به سوی تغذیه حاد روبه‎ر استند. هنگامی که من در سال ۲۰۱۶ (میلادی) در بخش تغذیه یک شفاخانه رفته بودم، تصویرهای وحشتناک را که امروز می‎بینیم ما در سال ۲۰۱۶ دیده بودیم.»

در همین حال باشنده‌گان بندر حدیده یمن می‌گویند زنده‌گی‌شان در این منطقه هر لحظه در خطر است. 

عادل عبدالله، یک ماهی‌گیر در بندر حدیده، گفت: «زنان در این جان در بیم مرگ استند، هر ساعت ما یک جنگنده را می بینم، من ردوغ نمی‌گویم. ما صلح و امنیت می‌خواهیم.»

نبردهای چندین ساله در یمن، بیشتر زیربناهای این کشوررا آسیب های سخت رسانده است. سازمان ملل متحد می‌گوید که در این نبردها، تاکنون ۲۸ هزار تن کشته و زخمی شده‎اند و میلیون‎ها تن دیگر مجبور به ترک خانه‎های شان شده‎اند.

هم‌رسانی کنید