تازه‌ترین خبرها
Thumbnail

ویروس کرونا؛ پاکستان و هند در قرنطین رفتند

نیروهای امنیتی پاکستان در شهرها گشت‎زنی می‌کنند تا مانع بیرون شدن مردم از خانه‌های شان شوند.

تا صبح امروز (چهارشنبه، ۶ حمل) مرگ هفت تن در نتیجۀ بیماری کووید نزده در پاکستان ثبت شده‌اند و کم کم از ۹۹۰تن به این بیماری دچار شده‌اند.

قرار است سراسر پاکستان برای دو هفته در قرنطین باشد تا از گسترش ویروس کرونا در این کشور جلوگیری شود.

همزمان با این، حکومت هند به بیش از یک اعشاریه سه میلیارد شهروند این کشور دستور داده‌است که در خانه‌های شان بمانند.

تاکنون بیش از ۵۰۰ رویداد مثبت ویروس کرونا و کم از کم ده مرگ برخاسته از این ویروس در هند ثبت شده‌اند.

هرچند حکومت هند گفته‌است که در جریان قرنطین ۲۱روزه، تمامی نیازهای مردم در بازارها تامین خواهند شد؛ اما مردم در بخش‌‎های گونه گون هند به شمول دهلی نو به دکان‌ها هجوم بردند تا مواد خوراکی و بهداشتی بخرند.

برخی از پزشکان هندی می‌گویند که شاید از ۳۰۰ تا ۵۰۰ میلیون تن از شهروندان هند به بیماری کووید نزده دچار شوند و شاید از یک تا دو میلیون تن شان از این بیماری جان بدهند.

ویروس کرونا؛ پاکستان و هند در قرنطین رفتند

درپی افزایش رویدادهای مثبت ویروس کرونا در پاکستان و هند، این کشورها در قرنطین قرار گرفتند.

Thumbnail

نیروهای امنیتی پاکستان در شهرها گشت‎زنی می‌کنند تا مانع بیرون شدن مردم از خانه‌های شان شوند.

تا صبح امروز (چهارشنبه، ۶ حمل) مرگ هفت تن در نتیجۀ بیماری کووید نزده در پاکستان ثبت شده‌اند و کم کم از ۹۹۰تن به این بیماری دچار شده‌اند.

قرار است سراسر پاکستان برای دو هفته در قرنطین باشد تا از گسترش ویروس کرونا در این کشور جلوگیری شود.

همزمان با این، حکومت هند به بیش از یک اعشاریه سه میلیارد شهروند این کشور دستور داده‌است که در خانه‌های شان بمانند.

تاکنون بیش از ۵۰۰ رویداد مثبت ویروس کرونا و کم از کم ده مرگ برخاسته از این ویروس در هند ثبت شده‌اند.

هرچند حکومت هند گفته‌است که در جریان قرنطین ۲۱روزه، تمامی نیازهای مردم در بازارها تامین خواهند شد؛ اما مردم در بخش‌‎های گونه گون هند به شمول دهلی نو به دکان‌ها هجوم بردند تا مواد خوراکی و بهداشتی بخرند.

برخی از پزشکان هندی می‌گویند که شاید از ۳۰۰ تا ۵۰۰ میلیون تن از شهروندان هند به بیماری کووید نزده دچار شوند و شاید از یک تا دو میلیون تن شان از این بیماری جان بدهند.

هم‌رسانی کنید