تازه‌ترین خبرها
Thumbnail

پارلمان هند لایحۀ جنجالی شهروندی را تصویب کرد

حزب حاکم بهارتیا جاناتا که سیاست‌های هوادار هندوان را دارد، توانست لایحۀ جنجالی شهروندی را در پارلمان هند تصویب کند.

این قانون به اقلیت‌های مذهبی غیرمسلمان که از افغانستان، بنگله‌دیش و پاکستان به هند فرار کرده‌اند، شهروندی می‌دهد. اما مسلمانان هندی از این قانون، هراس دارند و آن را بر ضد خودشان می‌دانند.

امیت شاه، وزیر داخلۀ هند که رهبر حزب حاکم است، این نگرانی‎ها را بی‌بنیاد می‌داند: «این لایحه چگونه حقوق مسلمانان هندی را می‎گیرد؟ هیچ کسی حق شهروندی آنان را نمی‌گیرد. این لایحه شهروندی می‌دهد، آن را نمی‎گیرد و در حقوق مسلمانان، مداخله نمی‌کند. از این اقلیت می‎خواهم که اطلاعات نادرست را باور نکند.»

حزب مخالف کانگرس که از مخالفان این لایحه بود، این قانون را تفرقه انگیز می‌داند: «حزب حاکم برای تفرقه در کشور کار می‌کند. در «دی ان ای» آن‌ها است که با نفرت به این کشور ببینند و دربارۀ هندوان و مسلمانان سخن بگویند. اما این کشور مهاتما گاندی است.»

اما شماری از غیر مسلمانان هندی نیز با این قانون مخالف استند. اعتراض‌های آنان در برابر این قانون روز چهارشنبه در ایالت آسام به درگیری‌ها میان پولیس و معترضان انجامید.

گواراو گواتام، یک معترض در این باره گفت: «ما از حکومت مرکزی و حکومت ایالتی می‌خواهیم که قانون شهروندی را ملغا بسازند و به دموکراسی و مردم، حرمت بگذارند.»

بربنیاد قانون تازۀ شهروندی هند، به بودایی‌ها، هندوان، مسیحیان، سیک‎ها و زردشتیانی که پیش از سال ۲۰۱۵ میلادی از افغانستان، بنگله‌دیش و پاکستان به هند رفته‌اند، شهروندی هند داده خواهد شد.

پارلمان هند لایحۀ جنجالی شهروندی را تصویب کرد

لایحۀ شهروندی هند با ۱۲۵ رأی موافق و ۱۰۵ رأی مخالف در پارلمان این کشور، تصویب شد.

Thumbnail

حزب حاکم بهارتیا جاناتا که سیاست‌های هوادار هندوان را دارد، توانست لایحۀ جنجالی شهروندی را در پارلمان هند تصویب کند.

این قانون به اقلیت‌های مذهبی غیرمسلمان که از افغانستان، بنگله‌دیش و پاکستان به هند فرار کرده‌اند، شهروندی می‌دهد. اما مسلمانان هندی از این قانون، هراس دارند و آن را بر ضد خودشان می‌دانند.

امیت شاه، وزیر داخلۀ هند که رهبر حزب حاکم است، این نگرانی‎ها را بی‌بنیاد می‌داند: «این لایحه چگونه حقوق مسلمانان هندی را می‎گیرد؟ هیچ کسی حق شهروندی آنان را نمی‌گیرد. این لایحه شهروندی می‌دهد، آن را نمی‎گیرد و در حقوق مسلمانان، مداخله نمی‌کند. از این اقلیت می‎خواهم که اطلاعات نادرست را باور نکند.»

حزب مخالف کانگرس که از مخالفان این لایحه بود، این قانون را تفرقه انگیز می‌داند: «حزب حاکم برای تفرقه در کشور کار می‌کند. در «دی ان ای» آن‌ها است که با نفرت به این کشور ببینند و دربارۀ هندوان و مسلمانان سخن بگویند. اما این کشور مهاتما گاندی است.»

اما شماری از غیر مسلمانان هندی نیز با این قانون مخالف استند. اعتراض‌های آنان در برابر این قانون روز چهارشنبه در ایالت آسام به درگیری‌ها میان پولیس و معترضان انجامید.

گواراو گواتام، یک معترض در این باره گفت: «ما از حکومت مرکزی و حکومت ایالتی می‌خواهیم که قانون شهروندی را ملغا بسازند و به دموکراسی و مردم، حرمت بگذارند.»

بربنیاد قانون تازۀ شهروندی هند، به بودایی‌ها، هندوان، مسیحیان، سیک‎ها و زردشتیانی که پیش از سال ۲۰۱۵ میلادی از افغانستان، بنگله‌دیش و پاکستان به هند رفته‌اند، شهروندی هند داده خواهد شد.

هم‌رسانی کنید