Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
Thumbnail

شوکت میرضیایف بار دیگر رییس‌جمهور ازبیکستان شد

رویترز به نقل از کمیسیون مرکزی انتخابات ازبیکستان گزارش می‌دهد که این کمیسیون شوکت میرضیایف را رییس‌جمهور این کشور اعلام کرده است.

در گزارش آمده است که او با کسب ۸۷.۱ درصد آرا بار دیگر به حیث رییس‌جمهور انتخاب شده است.

آقای میرضیایف از سال ۲۰۱۶ بدینسو رهبری پرجمعیت‌ترین کشور آسیای مرکزی را بر عهده دارد.

رییس‌جمهور ۶۵ ساله ازبیکستان محدودیت‌های آزادی‌های مذهبی و سیاسی را کاهش داده است، اگرچه هنوز هیچ گروه مخالف یا سیاستمدار قوی در ازبیکستان وجود ندارد.

از زمان شروع جنگ در اوکراین، میرضیایف به دنبال حفظ روابط با روسیه بوده است. تاشکند خواستار صلح شده و استقلال دولت‌های طرفدار روسیه در شرق اوکراین را به رسمیت نمی‌شناسد.

شوکت میرضیایف بار دیگر رییس‌جمهور ازبیکستان شد

آقای میرضیایف از سال ۲۰۱۶ بدینسو رهبری پرجمعیت‌ترین کشور آسیای مرکزی را بر عهده دارد.

Thumbnail

رویترز به نقل از کمیسیون مرکزی انتخابات ازبیکستان گزارش می‌دهد که این کمیسیون شوکت میرضیایف را رییس‌جمهور این کشور اعلام کرده است.

در گزارش آمده است که او با کسب ۸۷.۱ درصد آرا بار دیگر به حیث رییس‌جمهور انتخاب شده است.

آقای میرضیایف از سال ۲۰۱۶ بدینسو رهبری پرجمعیت‌ترین کشور آسیای مرکزی را بر عهده دارد.

رییس‌جمهور ۶۵ ساله ازبیکستان محدودیت‌های آزادی‌های مذهبی و سیاسی را کاهش داده است، اگرچه هنوز هیچ گروه مخالف یا سیاستمدار قوی در ازبیکستان وجود ندارد.

از زمان شروع جنگ در اوکراین، میرضیایف به دنبال حفظ روابط با روسیه بوده است. تاشکند خواستار صلح شده و استقلال دولت‌های طرفدار روسیه در شرق اوکراین را به رسمیت نمی‌شناسد.

هم‌رسانی کنید

دیدگاه تان در این باره