Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
Thumbnail

دیدار غنی و عبدالله دربارۀ دور آیندۀ مذاکرات صلح

در آستانۀ آغاز دور دوم مذاکرات صلح، رییس‌جمهور غنی و عبدالله عبدالله، رییس‌ شورای عالی مصالحۀ ملی امروز دیداری داشته‌اند و دربارۀ آغاز این مذاکرات گفت‌وگو کرده‌اند.

ریاست‌جمهوری می‌گوید که در این دیدار نشست روز گذشتۀ کمیتۀ رهبری شورای عالی مصالحۀ ملی نیز مورد بحث قرار گرفت.

در یک خبرنامۀ ریاست‌جمهوری که در این باره نشر شده‌ آمده‌است که رییس‌جمهور بر پیشبرد مذاکرات دور دوم صلح به‌گونۀ مشترک از سوی حکومت افغانستان و هیئت مذاکره‌کنندۀ جمهوری اسلامی افغانستان تأکید کرده‌است.

در ادامۀ خبرنامه آمده است که رییس‌جمهور گفت که حکومت افغانستان یکجا با گروهی حمایت از روند صلح افغانستان، مراحل بعدی مذاکرات صلح را به پیش خواهد برد.

دور دوم مذاکرات

عبدالله عبدالله، تأکید کرده‌است که دور دوم مذاکرات صلح در زمان مشخص شدۀ آن به تاریخ شانزدهم ماه جدی، برگزار شود.

آقای عبدالله که روز جمعه در دومین نشست کمیتۀ رهبری شورای عالی مصاحلۀ ملی سخن می‌زد، اذعان کرد که روند مذاکرات صلح پیچیده است.

رییس شورای عالی مصالحۀ ملی در این باره بیان داشت: "مهم است که در همان تاریخ دور دوم مذاکره آغاز شود."

پیش از این نیز آقای عبدالله در واکنش به چه‌گونه‌گی انتخاب مکان دور دوم مذاکرات – که رییس‌جمهور گفته بود باید در داخل افغانستان باشد اما طالبان رد کرده بودند – گفته بود که نباید بحث انتخابات مکان، مانع آغاز مذاکرات شود.

هیئت‌های جمهوری اسلامی افغانستان و طالبان، پس از ۹۳ روز گفت‌وگو در دوحه روی یک وفقۀ سه هفته‌یی – ۲۴ قوس – ۱۶ جدی - توافق کردند.

قرار است تا ده روز دیگر این مذاکرات از سر گرفته شوند.

دیدار غنی و عبدالله دربارۀ دور آیندۀ مذاکرات صلح

ریاست‌جمهوری می‎گوید که در این دیدار، دربارۀ موقعیت و زمان مرحۀ بعدی مذاکرات صلح، گفت‌وگو شد.

Thumbnail

در آستانۀ آغاز دور دوم مذاکرات صلح، رییس‌جمهور غنی و عبدالله عبدالله، رییس‌ شورای عالی مصالحۀ ملی امروز دیداری داشته‌اند و دربارۀ آغاز این مذاکرات گفت‌وگو کرده‌اند.

ریاست‌جمهوری می‌گوید که در این دیدار نشست روز گذشتۀ کمیتۀ رهبری شورای عالی مصالحۀ ملی نیز مورد بحث قرار گرفت.

در یک خبرنامۀ ریاست‌جمهوری که در این باره نشر شده‌ آمده‌است که رییس‌جمهور بر پیشبرد مذاکرات دور دوم صلح به‌گونۀ مشترک از سوی حکومت افغانستان و هیئت مذاکره‌کنندۀ جمهوری اسلامی افغانستان تأکید کرده‌است.

در ادامۀ خبرنامه آمده است که رییس‌جمهور گفت که حکومت افغانستان یکجا با گروهی حمایت از روند صلح افغانستان، مراحل بعدی مذاکرات صلح را به پیش خواهد برد.

دور دوم مذاکرات

عبدالله عبدالله، تأکید کرده‌است که دور دوم مذاکرات صلح در زمان مشخص شدۀ آن به تاریخ شانزدهم ماه جدی، برگزار شود.

آقای عبدالله که روز جمعه در دومین نشست کمیتۀ رهبری شورای عالی مصاحلۀ ملی سخن می‌زد، اذعان کرد که روند مذاکرات صلح پیچیده است.

رییس شورای عالی مصالحۀ ملی در این باره بیان داشت: "مهم است که در همان تاریخ دور دوم مذاکره آغاز شود."

پیش از این نیز آقای عبدالله در واکنش به چه‌گونه‌گی انتخاب مکان دور دوم مذاکرات – که رییس‌جمهور گفته بود باید در داخل افغانستان باشد اما طالبان رد کرده بودند – گفته بود که نباید بحث انتخابات مکان، مانع آغاز مذاکرات شود.

هیئت‌های جمهوری اسلامی افغانستان و طالبان، پس از ۹۳ روز گفت‌وگو در دوحه روی یک وفقۀ سه هفته‌یی – ۲۴ قوس – ۱۶ جدی - توافق کردند.

قرار است تا ده روز دیگر این مذاکرات از سر گرفته شوند.

هم‌رسانی کنید