تازه‌ترین خبرها
Thumbnail

در دو رویداد ضد امنیت در کابل سه تن جان باختند

در دو رویداد ضد امنیت در شهر کابل سه تن جان باختند و دو تن زخم برداشته‌اند.

وزارت داخله می‌گوید که در رویداد نخست، یک واسطه کرولا شام امروز در منطقه دارلمان از مربوطات حوزه ششم امنیتی کابل آماج انفجار ماین مقناطیسی قرار گرفت که یک کشته و دو زخمی برجا گذاشت.

در رویداد دومی، یک رنجر ارتش در منطقه کوته سنگی از مربوطات حوزه پنجم آماج حمله تفنگداران ناشناس قرار گرفت که در نتیجه دو نظامی جان باختند.

پولیس می گوید که این دو رویداد زیر بررسی قرار دارد.

وزارت داخله می‌گوید که رویداد دوم از سوی افراد طالبان صورت گرفته‌است، اما طالبان در این باره چیزی نگفته‌اند.

در دو رویداد ضد امنیت در کابل سه تن جان باختند

در رویداد دومی، یک رنجر ارتش در منطقه کوته سنگی از مربوطات حوزه پنجم آماج حمله تفنگداران ناشناس قرار گرفت که در نتیجه دو نظامی جان باختند.

Thumbnail

در دو رویداد ضد امنیت در شهر کابل سه تن جان باختند و دو تن زخم برداشته‌اند.

وزارت داخله می‌گوید که در رویداد نخست، یک واسطه کرولا شام امروز در منطقه دارلمان از مربوطات حوزه ششم امنیتی کابل آماج انفجار ماین مقناطیسی قرار گرفت که یک کشته و دو زخمی برجا گذاشت.

در رویداد دومی، یک رنجر ارتش در منطقه کوته سنگی از مربوطات حوزه پنجم آماج حمله تفنگداران ناشناس قرار گرفت که در نتیجه دو نظامی جان باختند.

پولیس می گوید که این دو رویداد زیر بررسی قرار دارد.

وزارت داخله می‌گوید که رویداد دوم از سوی افراد طالبان صورت گرفته‌است، اما طالبان در این باره چیزی نگفته‌اند.

هم‌رسانی کنید

دیدگاه تان در این باره