Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
Thumbnail

چهار انفجار در کابل؛ سه تن جان باختند و شش تن دیگر زخم برداشتند

کابل روز سه شنبه گواه چهار انفجار در بخش های مختلف آن بود که در آن به گفته مقام ها و منابع، سه تن جان باختند و شش تن دیگر زخم برداشته اند.

نخستین انفجار ساعت و هفت و نیم بامداد یک موتر معینیت مبارزه با مواد مخدر را در برابر مسجد نبوی در منطقه جوی شیر حوزه دوم آماج قرار داد. در این انفجار دو کارمند این نهاد زخم برداشته اند.

دومین انفجار ساعت هشت و نیم موتر محمد عاطف رییس شورای مرکزی جمعیت اصلاح را در منطقه سلیم کاروان آماج قرار داد.

در این انفجار آقای عاطف و یک غیر نظامی که از راه میگذشت جان باختند و دو غیر نظام دیگر زخم برداشته اند.

آقای عاطف در رشتۀ علوم اسلامی تحصیل کرده بود و دوکتورا داشت. او نخستین رییس جمعیت اصلاح بود و از سه سال بدین سو ریاست شورای مرکزی این نهاد را داشت و برای تامین صلح می کوشید.

در تصویرهایی که از نخستین لحظات پس از انفجار را در منطقه نوآباد دهمزنگ گرفته شده است دیده می شود که مردم می کوشند تا راننده را که زخمی است از موتر بیرون بکشند.

از سوی دیگر یک ماین کنار جاده موتر عبدالواسع رحیمی آمر امنیت وسرپرست فرماندهی پولیس پروان را درشهرچاریکار آماج قرار داد اما به وی آسیبی ندسیده است.

دریک انفجاردیگر امروز هارون منگل مشاور حقوقی مجلس نماینده گان با یک تن دیگر درحوزه هشتم پایتخت زخمی شد.

ننگرهار نیز گواه یک انفجار بود.مقام های امنیتی می گویند که یک موتر نیروهای مرزی ولسوالی سرخ رود آماج ماینی قرارگرفت که درنتیجه یک سرباز جان باخت ویک سربازدیگر زخمی شده است.این مقام ها ازترور یک کارمند امنیت ملی نیز درجلال آباد خبرمی دهند.

چهار انفجار در کابل؛ سه تن جان باختند و شش تن دیگر زخم برداشتند

انفجار نخست صبح امروز بر یک موتر نوع فورد که مربوط به وزارت داخله می‌شود، در منطقۀ جوی شیر شهر کابل، رخ داد.

Thumbnail

کابل روز سه شنبه گواه چهار انفجار در بخش های مختلف آن بود که در آن به گفته مقام ها و منابع، سه تن جان باختند و شش تن دیگر زخم برداشته اند.

نخستین انفجار ساعت و هفت و نیم بامداد یک موتر معینیت مبارزه با مواد مخدر را در برابر مسجد نبوی در منطقه جوی شیر حوزه دوم آماج قرار داد. در این انفجار دو کارمند این نهاد زخم برداشته اند.

دومین انفجار ساعت هشت و نیم موتر محمد عاطف رییس شورای مرکزی جمعیت اصلاح را در منطقه سلیم کاروان آماج قرار داد.

در این انفجار آقای عاطف و یک غیر نظامی که از راه میگذشت جان باختند و دو غیر نظام دیگر زخم برداشته اند.

آقای عاطف در رشتۀ علوم اسلامی تحصیل کرده بود و دوکتورا داشت. او نخستین رییس جمعیت اصلاح بود و از سه سال بدین سو ریاست شورای مرکزی این نهاد را داشت و برای تامین صلح می کوشید.

در تصویرهایی که از نخستین لحظات پس از انفجار را در منطقه نوآباد دهمزنگ گرفته شده است دیده می شود که مردم می کوشند تا راننده را که زخمی است از موتر بیرون بکشند.

از سوی دیگر یک ماین کنار جاده موتر عبدالواسع رحیمی آمر امنیت وسرپرست فرماندهی پولیس پروان را درشهرچاریکار آماج قرار داد اما به وی آسیبی ندسیده است.

دریک انفجاردیگر امروز هارون منگل مشاور حقوقی مجلس نماینده گان با یک تن دیگر درحوزه هشتم پایتخت زخمی شد.

ننگرهار نیز گواه یک انفجار بود.مقام های امنیتی می گویند که یک موتر نیروهای مرزی ولسوالی سرخ رود آماج ماینی قرارگرفت که درنتیجه یک سرباز جان باخت ویک سربازدیگر زخمی شده است.این مقام ها ازترور یک کارمند امنیت ملی نیز درجلال آباد خبرمی دهند.

هم‌رسانی کنید