Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

کمبود آموزگاران زن در یگانه مکتب دخترانه در ترینکوت

در ارزگان، کمبود آموزگاران زن در یگانه مکتب دخترانه در مرکز این ولایت، روند آموزش و پرورش دختران را در ترینکوت، با مشکلات روبه‌رو ساخته است.

شمار آموزگاران این مکتب – مکتب ملالی - به شانزده تن می‌رسد؛ در حالی که شمار دانش‌آموزان آن در حدود هزار و پنجصد تن است.

فاطمه، دانش‌آموز در این مکتب گفت: «این‌جا امکانات به‌ خوبی وجود ندارد، کتاب‌های ما کم استند، خصوصاً کتاب‌های صنف‌های هفتم، هشتم و نهم کمبود استند.»

گلالی، دانش‌آموز دیگر نیز افزود: «بیشتر استادان ما مسلکی نیستند، تازه فارغ شده‌اند، مثلاً کسانی که پارسال فارغ گردیدند حال استاد ما شده‌اند.»

مهتاب محمدی، مدیر مکتب ملالی هم اظهار داشت: «امسال ما تقریباً ۲۳ صنف داریم که شاگردان کلاً حاضر استند، به هر صنف تقریباً پنجاه یا شصت نفر نشسته‌اند، تعداد استادان ما بسیار کم است.»

وزارت معارف، کم‌بود آموزگاران زن را در بخش‌های دوردست، از چالش‌های اصلی در برابر روند آموزش و پرورش در کشور می‌داند.  

نجیبه آرین – سخن‌گوی وزارت معارف بیان داشت: «جذب معلمین زن در ولایات دوردست، حتا اگر از لحاظ ظرفیت به سطح بلندی هم نباشند؛ ولی چون نیازمندی بیشتری دیده شود، در این زمینه معارف افغانستان متعهد است.»

در حال حاضر در سراسر کشور، در حدود ۲۲۰ هزار آموزگار در مکتب‌های دولتی به آموزش و پرورش دانش‌آموزان مشغول استند. نزدیک به چهل درصد این آموزگاران را بانوان می‌سازند.

در همین حال وزارت معارف می پذیرد که به علت کمبود آموزگاران زن در دوردست ها، شماری از کسانی هم همچون آموزگار در مکتب های دخترانه گماشته می شوند که ظرفیت علمی بلندی ندارند.

کمبود آموزگاران زن در یگانه مکتب دخترانه در ترینکوت

یگانه مکتب دختران در ترینکوت، امسال ۱۵۰۰ دانش‌آموز دارد؛ اما شمار آموزگاران این مکتب، تنها شانزده تن است.

تصویر بندانگشتی

در ارزگان، کمبود آموزگاران زن در یگانه مکتب دخترانه در مرکز این ولایت، روند آموزش و پرورش دختران را در ترینکوت، با مشکلات روبه‌رو ساخته است.

شمار آموزگاران این مکتب – مکتب ملالی - به شانزده تن می‌رسد؛ در حالی که شمار دانش‌آموزان آن در حدود هزار و پنجصد تن است.

فاطمه، دانش‌آموز در این مکتب گفت: «این‌جا امکانات به‌ خوبی وجود ندارد، کتاب‌های ما کم استند، خصوصاً کتاب‌های صنف‌های هفتم، هشتم و نهم کمبود استند.»

گلالی، دانش‌آموز دیگر نیز افزود: «بیشتر استادان ما مسلکی نیستند، تازه فارغ شده‌اند، مثلاً کسانی که پارسال فارغ گردیدند حال استاد ما شده‌اند.»

مهتاب محمدی، مدیر مکتب ملالی هم اظهار داشت: «امسال ما تقریباً ۲۳ صنف داریم که شاگردان کلاً حاضر استند، به هر صنف تقریباً پنجاه یا شصت نفر نشسته‌اند، تعداد استادان ما بسیار کم است.»

وزارت معارف، کم‌بود آموزگاران زن را در بخش‌های دوردست، از چالش‌های اصلی در برابر روند آموزش و پرورش در کشور می‌داند.  

نجیبه آرین – سخن‌گوی وزارت معارف بیان داشت: «جذب معلمین زن در ولایات دوردست، حتا اگر از لحاظ ظرفیت به سطح بلندی هم نباشند؛ ولی چون نیازمندی بیشتری دیده شود، در این زمینه معارف افغانستان متعهد است.»

در حال حاضر در سراسر کشور، در حدود ۲۲۰ هزار آموزگار در مکتب‌های دولتی به آموزش و پرورش دانش‌آموزان مشغول استند. نزدیک به چهل درصد این آموزگاران را بانوان می‌سازند.

در همین حال وزارت معارف می پذیرد که به علت کمبود آموزگاران زن در دوردست ها، شماری از کسانی هم همچون آموزگار در مکتب های دخترانه گماشته می شوند که ظرفیت علمی بلندی ندارند.

هم‌رسانی کنید