Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

تخریب نزدیک به ۷۰ مکتب و مدرسه در ارزگان بر اثر بارندگی‌ها و سیلاب‌ها

شمس‌الله کامران رییس معارف ارزگان می‌گوید که در پی بارندگی‌ها و سیلاب‌های پسین، نزدیک به ۷۰ باب مکتب و مدرسه در مرکز و ولسوالی‌های این ولایت به گونه‌ی کلی و قسمی تخریب شده‌اند.

آقای کامران می‌افزاید که ریاست معارف ارزگان برای ساخت‌وساز این مکتب‌ها و مدرسه‌ها بودجه کافی ندارد.

رییس معارف ارزگان در این باره گفت: «در نتیجه بارش و سیلاب‌ها تقریبن هفتاد مکتب و مدرسه به گونه کامل و قسم تخریب شده‌اند. اگر به این مکتب‌ها از سوی نهادها توجه صورت نگیرد ما با مشکل بزرگ مواجه خواهیم بود.»

از سویی هم، شماری از دانش‌آموزان و آموزگاران در این ولایت می‌گویند که تخریب مکتب‌ها، سبب کُندی روند آموزشی شده است.

به گفته‌ی آنان، هم اکنون بیش‌تر دانش‌آموزان مکتب‌های ویران‌شده در خانه‌های شخصی و یا هم فضای باز سرگرم آموزش هستند.

سراج‌الدین سراج‌مل آموزگار گفت: «دانش‌آموزان در حالتی قرار دارند که برای شان جای برای فراگیری آموزش نیست.»

جاوید دانش‌آموز گفت: «ما در زیر آفتاب نشسته می‌باشیم، چیزی هم نداریم و آموزگاران هم نمی‌آیند و مجبور می‌شویم دوباره برگردیم.»

عبیدالله دانش‌آموز گفت: «خواست ما از حکومت این است که مکتب‌های ما را دوباره برای ما جور کند تا ما دوباره درس‌های خود را ادامه بدهیم.»

تخریب‌شدن مرکزهای آموزشی نگرانی باشندگان ارزگان را نیز برانگیخته است. به گفته‌ی باشندگان، این امر بر روند آموزشی کودکان شان اثر منفی خواهد گذاشت.

آنان از مسوولان حکومت سرپرست و نهادهای کمک‌کننده خواستار بازسازی بی‌درنگ مکتب‌های ویران‌شده هستند.

گل محمد باشنده ارزگان گفت: « مکتب‌ها ستون ندارند و همه شان در حال فروریختن هستند.»

سیلاب‌ها و بارندگی‌های پسین دها مکتب را در ولایت ارزگان تخریب کرده که پیش از این ریاست معارف این ولایت گفته بود که به علت نبود ساختمان مکتب‌ها و آموزگاران، امسال ۸۰ هزار کودک از رفتن به مکتب محروم ماندند.

تخریب نزدیک به ۷۰ مکتب و مدرسه در ارزگان بر اثر بارندگی‌ها و سیلاب‌ها

آقای کامران می‌افزاید که ریاست معارف ارزگان برای ساخت‌وساز این مکتب‌ها و مدرسه‌ها بودجه کافی ندارد.

تصویر بندانگشتی

شمس‌الله کامران رییس معارف ارزگان می‌گوید که در پی بارندگی‌ها و سیلاب‌های پسین، نزدیک به ۷۰ باب مکتب و مدرسه در مرکز و ولسوالی‌های این ولایت به گونه‌ی کلی و قسمی تخریب شده‌اند.

آقای کامران می‌افزاید که ریاست معارف ارزگان برای ساخت‌وساز این مکتب‌ها و مدرسه‌ها بودجه کافی ندارد.

رییس معارف ارزگان در این باره گفت: «در نتیجه بارش و سیلاب‌ها تقریبن هفتاد مکتب و مدرسه به گونه کامل و قسم تخریب شده‌اند. اگر به این مکتب‌ها از سوی نهادها توجه صورت نگیرد ما با مشکل بزرگ مواجه خواهیم بود.»

از سویی هم، شماری از دانش‌آموزان و آموزگاران در این ولایت می‌گویند که تخریب مکتب‌ها، سبب کُندی روند آموزشی شده است.

به گفته‌ی آنان، هم اکنون بیش‌تر دانش‌آموزان مکتب‌های ویران‌شده در خانه‌های شخصی و یا هم فضای باز سرگرم آموزش هستند.

سراج‌الدین سراج‌مل آموزگار گفت: «دانش‌آموزان در حالتی قرار دارند که برای شان جای برای فراگیری آموزش نیست.»

جاوید دانش‌آموز گفت: «ما در زیر آفتاب نشسته می‌باشیم، چیزی هم نداریم و آموزگاران هم نمی‌آیند و مجبور می‌شویم دوباره برگردیم.»

عبیدالله دانش‌آموز گفت: «خواست ما از حکومت این است که مکتب‌های ما را دوباره برای ما جور کند تا ما دوباره درس‌های خود را ادامه بدهیم.»

تخریب‌شدن مرکزهای آموزشی نگرانی باشندگان ارزگان را نیز برانگیخته است. به گفته‌ی باشندگان، این امر بر روند آموزشی کودکان شان اثر منفی خواهد گذاشت.

آنان از مسوولان حکومت سرپرست و نهادهای کمک‌کننده خواستار بازسازی بی‌درنگ مکتب‌های ویران‌شده هستند.

گل محمد باشنده ارزگان گفت: « مکتب‌ها ستون ندارند و همه شان در حال فروریختن هستند.»

سیلاب‌ها و بارندگی‌های پسین دها مکتب را در ولایت ارزگان تخریب کرده که پیش از این ریاست معارف این ولایت گفته بود که به علت نبود ساختمان مکتب‌ها و آموزگاران، امسال ۸۰ هزار کودک از رفتن به مکتب محروم ماندند.

هم‌رسانی کنید

دیدگاه تان در این باره