Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

محرومیت ۸۰ هزار کودک ارزگانی از آموزش به دلیل نبود ساختمان و کم‌بود آموزگار

مسوولان ریاست معارف ارزگان می‌گویند که به علت نبود ساختمان مکتب و کم‌بود آموزگاران، ۸۰ هزار کودک واجد شرایط از شمولیت در مکتب‌ها محروم مانده‌اند.

به گفته‌ی مسوولان، امسال نزدیک به ۲۰ هزار کودک را در مکتب‌های دولتی جذب کرده‌اند و ظرفیت جذب بیش‌تر دانش‌آموزان را ندارند.

شمش‌الله کامران رییس معارف ارزگان در این باره گفت: «تقریبن بیش از یک لک کودک اکنون سرگرم آموزش هستند و حدود هشتاد هزار کودک دیگر وجود دارد که نیازمند آموزش هستند.»

بر بنیاد آمارهای ریاست معارف ارزگان، هم اکنون ۲۵۸ باب مکتب در مرکز و ولسوالی‌های این ولایت فعال‌اند و حدود صدهزار دانش‌آموز در این مکتب‌ها سرگرم آموزش هستند.

شماری از آموزگاران می‌گویند که به علت نبود ساختمان مکتب و آموزگاران، دانش‌آموزان سه صنف را در یک صنف آموزش می‌دهند.

آنان می‌افزایند که شماری دانش‌آموزان در مکتب‌ها افزایش یافته و آنان نمی‌توانند به همه‌ی آن‌ها رسیدگی کنند.

احمد شاه آموزگار گفت: «در هر صنف هشتاد الی صد دانش‌آموز در یک صنف آموزش می‌بینند.»

عبدالنافع آموزگار دیگر گفت: «آموزگاران کم است و جذب دانش‌آموزان در مکتب بیش‌تر است و امکانات کم است و کتاب ندارند.»

شماری از خانواده‌های که کودکان شان شامل مکتب نشده‌اند با ابراز نگرانی، از حکومت سرپرست و نهادهای جهانی خواستار ساخت‌وساز مکتب‌ها و فراهم‌کردن زمینه آموزش برای کودکان شان هستند.

عبدالحنان باشنده ارزگان گفت: «بسیار نگران هستم. پسر من اگر امسال شامل مکتب می‌شد به زودی از مکتب فارغ می‌شد. این‌که من پنج سال برای شامل کردن پسرم انتظار بکشم وقت اش ضایع می‌شود.»

عبدالولی باشنده ارزگان گفت: «اکثر کسانی که می‌خواهند مکتب بروند وقتی می‌آیند در مکتب و صنف‌ها جای نمی‌باشد و کتاب و کتاب‌چه وجود ندارد.»

بر بنیاد معلومات ریاست معارف ارزگان، در یک سال پسین ۳۴ باب مکتب را که از اثر نبردهای گذشته تخریب شده بودند، بازسازی کرده و ۱۰ باب مکتب جدید ساخته‌اند.

آنان اطمینان می‌دهند که در سال روان هفت باب مکتب دیگر را نیز خواهند ساخت.

محرومیت ۸۰ هزار کودک ارزگانی از آموزش به دلیل نبود ساختمان و کم‌بود آموزگار

به گفته‌ی مسوولان، امسال نزدیک به ۲۰ هزار کودک را در مکتب‌های دولتی جذب کرده‌اند و ظرفیت جذب بیش‌تر دانش‌آموزان را ندارند.

تصویر بندانگشتی

مسوولان ریاست معارف ارزگان می‌گویند که به علت نبود ساختمان مکتب و کم‌بود آموزگاران، ۸۰ هزار کودک واجد شرایط از شمولیت در مکتب‌ها محروم مانده‌اند.

به گفته‌ی مسوولان، امسال نزدیک به ۲۰ هزار کودک را در مکتب‌های دولتی جذب کرده‌اند و ظرفیت جذب بیش‌تر دانش‌آموزان را ندارند.

شمش‌الله کامران رییس معارف ارزگان در این باره گفت: «تقریبن بیش از یک لک کودک اکنون سرگرم آموزش هستند و حدود هشتاد هزار کودک دیگر وجود دارد که نیازمند آموزش هستند.»

بر بنیاد آمارهای ریاست معارف ارزگان، هم اکنون ۲۵۸ باب مکتب در مرکز و ولسوالی‌های این ولایت فعال‌اند و حدود صدهزار دانش‌آموز در این مکتب‌ها سرگرم آموزش هستند.

شماری از آموزگاران می‌گویند که به علت نبود ساختمان مکتب و آموزگاران، دانش‌آموزان سه صنف را در یک صنف آموزش می‌دهند.

آنان می‌افزایند که شماری دانش‌آموزان در مکتب‌ها افزایش یافته و آنان نمی‌توانند به همه‌ی آن‌ها رسیدگی کنند.

احمد شاه آموزگار گفت: «در هر صنف هشتاد الی صد دانش‌آموز در یک صنف آموزش می‌بینند.»

عبدالنافع آموزگار دیگر گفت: «آموزگاران کم است و جذب دانش‌آموزان در مکتب بیش‌تر است و امکانات کم است و کتاب ندارند.»

شماری از خانواده‌های که کودکان شان شامل مکتب نشده‌اند با ابراز نگرانی، از حکومت سرپرست و نهادهای جهانی خواستار ساخت‌وساز مکتب‌ها و فراهم‌کردن زمینه آموزش برای کودکان شان هستند.

عبدالحنان باشنده ارزگان گفت: «بسیار نگران هستم. پسر من اگر امسال شامل مکتب می‌شد به زودی از مکتب فارغ می‌شد. این‌که من پنج سال برای شامل کردن پسرم انتظار بکشم وقت اش ضایع می‌شود.»

عبدالولی باشنده ارزگان گفت: «اکثر کسانی که می‌خواهند مکتب بروند وقتی می‌آیند در مکتب و صنف‌ها جای نمی‌باشد و کتاب و کتاب‌چه وجود ندارد.»

بر بنیاد معلومات ریاست معارف ارزگان، در یک سال پسین ۳۴ باب مکتب را که از اثر نبردهای گذشته تخریب شده بودند، بازسازی کرده و ۱۰ باب مکتب جدید ساخته‌اند.

آنان اطمینان می‌دهند که در سال روان هفت باب مکتب دیگر را نیز خواهند ساخت.

هم‌رسانی کنید

دیدگاه تان در این باره