Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

عباس ستانکزی: طالبان نمی‌خواهند از راه جنگ قدرت را بدست بگیرند

شیر محمد عباس ستانکزی، عضو هئیت مذاکره کنندۀ گروه طالبان، می‌گوید که این گروه نمی‌خواهد از راه جنگ قدرت را در افغانستان به‌دست بیاورد.

ستانکزی که در یک نشست آنلاین با نماینده‌گان سازمان ملل و اتحادیۀ اروپا سخن می‌زد، اما تأکید کرد که حکومت ایتلافی راه حل بحران افغانستان نیست و باید یک نظام نیرومند متمرکز اسلامی در افغانستان روی کار آید.

او در این باره افزود: «پامارت اسلامی نظام ایتلافی را نمی‌خواهد؛ بلکه یک نظام متمرکز اسلامی نیاز است. نظامی‌که در آن هر شهروند افغان حق داشته باشد نه این‌که به چند نفر محدود شده باشد. نظامی که در آن حقوق هر تبعه افغان تأمین باشد.»

شیر محمد عباس ستانکزی در بخش دیگر از سخنانش گفت که برای سرعت بخشیدن به مذاکرات صلح نیاز جدی است تا هفت هزار زندانی طالبان آزاد و نام‌های رهبران طالبان از فهرست سیاه سازمان ملل حذف شوند: «یک عضو هیئت ما وقتی می‌‎خواهد برای مشوره پیش روسای ما یا نظامیان ما یا دیگر اعضای ما بروند روزها را در بر می‌گیرد و این باعث شده‌است که در روند صلح تأخیر بیاید و این روند زمان گیر شود.»

معاون هیئت مذاکرۀ کنندۀ طالبان در این نشست آنلاین، به نماینده‌گان سازمان ملل متحد و اتحادیۀ اروپا اطمینان داد که زنان افغان پس از صلح نیز می‌توانند در روند سیاسی دخیل باشند و آزادی بیان در چارچوب شریعت برای همه محفوظ است.

الیاس وحدت، والی پیشین پکتیکا دربارۀ این اظهارات ستانکزی گفت: «طالبان گپ‌های شان و عمل شان با هم فرق می‌کند. اگر طالبان می‌خواهند واقعأ نشان دهند که گپ‌های شان حقیقت دارد، واقعأ و به‌گونۀ حقیقی مذاکره کنند و آتش‌بس کنند.»

در همین حال، زلمی خلیل‌زاد، فرستادۀ ویژۀ امریکا برای صلح افغانستان، درتویترش نگاشته‌است که اگر طالبان صلح را انتخاب نکنند، امریکا در کنار افغانانی خواهد بود که برای سالم نگه داشتن جمهوری تلاش می‌کنند.

آقای خلیل‌زاد پس از سفرش به شماری از کشورهای منطقه، تأکید کرده‌است که اجماع جهانی و منطقه‌یی برای صلح افغانستان شکل گرفته‌است و طرف‌های درگیر در افغانستان باید از این فرصت استفاده کنند و به‌جنگ پایان دهندو

اما طالبان می‌گوید که ختم بیست ساله در زمان کوتاه ناممکن است.

عباس ستانکزی: طالبان نمی‌خواهند از راه جنگ قدرت را بدست بگیرند

در همین حال، زلمی خلیل‌زاد می‌گوید اگر طالبان صلح را انتخاب نکنند، امریکا در کنار افغانانی خواهد بود که برای سالم نگه داشتن جمهوری تلاش می‌کنند.

تصویر بندانگشتی

شیر محمد عباس ستانکزی، عضو هئیت مذاکره کنندۀ گروه طالبان، می‌گوید که این گروه نمی‌خواهد از راه جنگ قدرت را در افغانستان به‌دست بیاورد.

ستانکزی که در یک نشست آنلاین با نماینده‌گان سازمان ملل و اتحادیۀ اروپا سخن می‌زد، اما تأکید کرد که حکومت ایتلافی راه حل بحران افغانستان نیست و باید یک نظام نیرومند متمرکز اسلامی در افغانستان روی کار آید.

او در این باره افزود: «پامارت اسلامی نظام ایتلافی را نمی‌خواهد؛ بلکه یک نظام متمرکز اسلامی نیاز است. نظامی‌که در آن هر شهروند افغان حق داشته باشد نه این‌که به چند نفر محدود شده باشد. نظامی که در آن حقوق هر تبعه افغان تأمین باشد.»

شیر محمد عباس ستانکزی در بخش دیگر از سخنانش گفت که برای سرعت بخشیدن به مذاکرات صلح نیاز جدی است تا هفت هزار زندانی طالبان آزاد و نام‌های رهبران طالبان از فهرست سیاه سازمان ملل حذف شوند: «یک عضو هیئت ما وقتی می‌‎خواهد برای مشوره پیش روسای ما یا نظامیان ما یا دیگر اعضای ما بروند روزها را در بر می‌گیرد و این باعث شده‌است که در روند صلح تأخیر بیاید و این روند زمان گیر شود.»

معاون هیئت مذاکرۀ کنندۀ طالبان در این نشست آنلاین، به نماینده‌گان سازمان ملل متحد و اتحادیۀ اروپا اطمینان داد که زنان افغان پس از صلح نیز می‌توانند در روند سیاسی دخیل باشند و آزادی بیان در چارچوب شریعت برای همه محفوظ است.

الیاس وحدت، والی پیشین پکتیکا دربارۀ این اظهارات ستانکزی گفت: «طالبان گپ‌های شان و عمل شان با هم فرق می‌کند. اگر طالبان می‌خواهند واقعأ نشان دهند که گپ‌های شان حقیقت دارد، واقعأ و به‌گونۀ حقیقی مذاکره کنند و آتش‌بس کنند.»

در همین حال، زلمی خلیل‌زاد، فرستادۀ ویژۀ امریکا برای صلح افغانستان، درتویترش نگاشته‌است که اگر طالبان صلح را انتخاب نکنند، امریکا در کنار افغانانی خواهد بود که برای سالم نگه داشتن جمهوری تلاش می‌کنند.

آقای خلیل‌زاد پس از سفرش به شماری از کشورهای منطقه، تأکید کرده‌است که اجماع جهانی و منطقه‌یی برای صلح افغانستان شکل گرفته‌است و طرف‌های درگیر در افغانستان باید از این فرصت استفاده کنند و به‌جنگ پایان دهندو

اما طالبان می‌گوید که ختم بیست ساله در زمان کوتاه ناممکن است.

هم‌رسانی کنید