Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

۷۰روز پس آغاز سال‌نو آموزشی مشکل کمبود کتاب در مکتب‌ها پابرجاست

هفتاد روز از آغاز سال آموزشی ۱۴۰۰می‌گذرد اما تاکنون مشکلات کمبود کتاب و آموزگار در مکتب‌های کشور حل نشده‌اند.

شماری از اعضای مجلس نماینده‌گان وضعیت فعلی معارف کشور را فاجعه بار می‌دانند و علت کمبود کتاب، آموزگار و ساختمان را در شماری از مکتب‌ها به بی‌پروایی مسؤولان وزارت معارف پیوند می‌دهند.

حمیدالله حنیف، نماینده مردم هرات در مجلس بیان داشت: «مکتبی که ده هزار شاگرد دارد، با بیست و یک معلم چگونه به می‌شود گفت مکتب؟ شاگرد و یا درس؟ اعضای نظارت معارف شش ماه می‌شود معاش حق الزحمه نگرفته‌اند، آیا این استاد کُشی نیست؟ این ویران کردن معارف نیست؟»

خان آغا رضایی، نماینده مردم کابل در مجلس نیز اظهار داشت: «کتاب وجود ندارد، معلمین نیستند. حق‌الزحمه که به آنان (آموزگاران) داده می‌شد، از آنان گرفته شده و تعییناتی که در آنجا (وزارت معارف) می‌شود سیلقه‌یی است؛ معارف دارد دفن می‌شود.»

اما وزارت معارف می‌گوید که مشکل کمبود آموزگار در مکتب‌های کشور به‌زودی حل خواهد شد.

ناجیه آرین، سخن‌گوی وزارت معارف گفت: «رهبری وزارت معارف افغانستان برای رفع کمبود معلمین در مکاتب کشور به‌صورت دوام‌دار و هماهنگ با کمیسیون اصلاحات اداری و وزارت مالیه موفق گردید تا به اساس هدایت رییس‌جمهور به جذب مشروط معلمین حق الزحمه‌یی مبادرت بورزد.»

این در حالی است که وزارت معارف پیش از این نیز بارها وعده داده بود که به مشکلات کمبود کتاب و آموزگار در مکتب‌های کشور رسیده‌گی خواهد شد.

نماینده‌گان می‌گویند که یکی از علت‌های رسیده‌گی نشدن به مشکلات در معارف، حضور نامزدوزیر رد شده از سوی مجلس در رأس وزارت معارف است.

 رنگینه حمیدی که از سوی پارلمان رد شده‌است، ماهاست که هم‌چون سرپرست وزارت معارف به‌کارش در این نهاد ادامه داده‌است

۷۰روز پس آغاز سال‌نو آموزشی مشکل کمبود کتاب در مکتب‌ها پابرجاست

اما وزارت معارف می‌گوید که مشکل کمبود آموزگار در مکتب‌های کشور به‌زودی حل خواهد شد.

تصویر بندانگشتی

هفتاد روز از آغاز سال آموزشی ۱۴۰۰می‌گذرد اما تاکنون مشکلات کمبود کتاب و آموزگار در مکتب‌های کشور حل نشده‌اند.

شماری از اعضای مجلس نماینده‌گان وضعیت فعلی معارف کشور را فاجعه بار می‌دانند و علت کمبود کتاب، آموزگار و ساختمان را در شماری از مکتب‌ها به بی‌پروایی مسؤولان وزارت معارف پیوند می‌دهند.

حمیدالله حنیف، نماینده مردم هرات در مجلس بیان داشت: «مکتبی که ده هزار شاگرد دارد، با بیست و یک معلم چگونه به می‌شود گفت مکتب؟ شاگرد و یا درس؟ اعضای نظارت معارف شش ماه می‌شود معاش حق الزحمه نگرفته‌اند، آیا این استاد کُشی نیست؟ این ویران کردن معارف نیست؟»

خان آغا رضایی، نماینده مردم کابل در مجلس نیز اظهار داشت: «کتاب وجود ندارد، معلمین نیستند. حق‌الزحمه که به آنان (آموزگاران) داده می‌شد، از آنان گرفته شده و تعییناتی که در آنجا (وزارت معارف) می‌شود سیلقه‌یی است؛ معارف دارد دفن می‌شود.»

اما وزارت معارف می‌گوید که مشکل کمبود آموزگار در مکتب‌های کشور به‌زودی حل خواهد شد.

ناجیه آرین، سخن‌گوی وزارت معارف گفت: «رهبری وزارت معارف افغانستان برای رفع کمبود معلمین در مکاتب کشور به‌صورت دوام‌دار و هماهنگ با کمیسیون اصلاحات اداری و وزارت مالیه موفق گردید تا به اساس هدایت رییس‌جمهور به جذب مشروط معلمین حق الزحمه‌یی مبادرت بورزد.»

این در حالی است که وزارت معارف پیش از این نیز بارها وعده داده بود که به مشکلات کمبود کتاب و آموزگار در مکتب‌های کشور رسیده‌گی خواهد شد.

نماینده‌گان می‌گویند که یکی از علت‌های رسیده‌گی نشدن به مشکلات در معارف، حضور نامزدوزیر رد شده از سوی مجلس در رأس وزارت معارف است.

 رنگینه حمیدی که از سوی پارلمان رد شده‌است، ماهاست که هم‌چون سرپرست وزارت معارف به‌کارش در این نهاد ادامه داده‌است

هم‌رسانی کنید